PROTEST WS. GLORYFIKACJI NAZIZMU W RP PRZEZ POLSKIE RADIO

PROTEST POLSKIEGO NAUKOWCA WS GLORYFIKACJI NAZIZMU W RP PRZY POMOCY POLSKIEGO RADIA

Olsztyn, 10.01.2014
WP Ireneusz Iwański
Przewodniczący Rady Programowej Radia Olsztyn
Szanowny Panie Przewodniczący
Chciałbym zwrócić się w sprawie gloryfikacji przez Redakcję Ukraińską Radia Olsztyn postaci Stefana Bandery, Romana Szuchewycza i Jarosława Stećki w audycjach tej rozgłośni.
Tego typu treści nadawane przez Redakcję Ukraińską w ramach publicznego Radia Olsztyn realizującego swoją misję za pieniądze podatnika polskiego są jawnym propagowaniem faszyzmu ukraińskiego oraz gloryfikacją                                  ” masowych morderstw o cechach ludobójstwa” na Polakach jak określił to Sejm RP. Zarówno Stefan Bandera jak i Jarosław Stećko byli ideologami i przywódcami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, organizacji terrorystycznej dokonującej aktów terroru w  już w II RP.  Należy przypomnieć, że Stefan Bandera jako jeden z działaczy OUN dokonał zlecenia zabójstwa Bronisława Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1934 i został za to skazany prawomocnym wyrokiem sądu polskiego na karę śmierci z późniejszą zamianą na karę dożywotniego więzienia.
Uciekł z więzienia tylko na skutek wojny w 1939 roku. W roku 1941 ogłaszając “akt niepodległości Ukrainy” dokonał tego we Lwowie, na okupowanym przez wroga terytorium RP jako formalnie polski obywatel. Był to akt zdrady stanu podczas wojny. Roman Szuchewycz był operacyjnym dowódcą UPA podczas drugiej wojny światowej. Nosił pseudonim “Taras Czuprynka”. Zlikwidowany został podczas obławy przez Armię Czerwoną w 1950 roku. Był też członkiem organizacji przestępczej SS – Galizien uznanej za taką jak i cała SS przez Trybunał w Norymberdze. Był także bezpośrednio odpowiedzialny za rzezie polskiej ludności na Wołyniu. Uznany winnym zbrodni ludobójstwa na Polakach przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Upamiętnianie tego typu ludzi na antenie Polskiego Radia i gloryfikacja ich działań jest przestępstwem w myśl artykułu 256 Kodeksu Karnego RP i nadaje się wyłącznie do powiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Sądzę, że Rada Programowa nie dopuści do dalszej tego typu działalności Redakcji Ukraińskiej i nie puści płazem propagowania faszyzmu i ludobójstwa na antenie Polskiego Radia.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Selim Chazbijewicz prof. UWM, politolog

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/