Czy Polacy zasadnie boją się Żydów

Przywilej dla Latowicza od Zygmunta III zakazujący Żydom osiedlania się w Latowiczu z 16 X 1596 r.

Osiedlanie się Żydów zaczęło nabierać z czasem coraz wyrazistszej formy. Rdzenni mieszczanie obawiając się o swe dochody zwrócili się z prośbą o pomoc do króla Zygmunta III. On to wydał dwa akty prawne tj.: w 1596r. i następnie w 1599r., w których zabronił Żydom „domów na gruncie miejskim, jako też pod którą bądź inną juryzdykcją zostającym kupować, sprowadzać się, przez czynsz naymać lub odkupywać alboli też pod jakimkolwiek pozorem, sposobem i kształtem, sztuką i wynalazkiem obsiadać.” Nie wolno im było również przebywać w Latowiczu. Dopilnować miał tego starosta latowicki Jan Gniewosz. Pomimo tego zakazu ludność wyznania starozakonnego osiedlała się w mieście, na co pozwalała zapewne liberalna polityka starosty. Dlatego też kolejny dekret wydany w 1599r. nakazywał Żydom przebywającym w mieście, aby wyprzedali majątek i opuścili Latowicz w ciągu sześciu tygodni. Na mocy tego dokumentu nie wolno im było także osiedlać się i budować domów nie tylko w mieście, lecz także o milę wokół. Prawa te były w XVII i XVIII wieku jeszcze wielokrotnie potwierdzane. Wydaje się, że były one bardzo skuteczne, gdyż dokumenty późniejsze, aż do 2 poł. XVIII wieku, nie wspominają o Izraelitach. Po 150 latach w Latowiczu Żydzi pojawili się w dwóch karczmach: Wymyślańskiej i Probostwo. Masowo napłynęli oni do Latowicza dopiero w 1794r. Otóż wówczas, podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, które prześladowały Żydów, co szukając ratunku, znaleźli schronienie w Latowiczu. Z czasem obsiedli tu na stałe. Wtedy też kilkunastu Izraelitów zostało ukrytych i uratowanych przez Latowiczan od śmierci z rąk Rosjan. Wydarzenia te miały charakter precedensowy i choć wyznawcy mojżeszowi nie mieli określonej żadnej części miasta, w XIX wieku poczęli tu masowo napływać i osiedlać się. Nadmienić należy, iż wielu, jak Nutka Ciechanowicz i Aaron Herszko Ciechanowicz ulegało tak głębokiej sublimacji z rdzenną ludnością, że łączyło się to nawet ze zmianą wyznania. Tymczasem wbrew obowiązującym ciągle przepisom prawa burmistrzowie, kierując się prywatą, pozwalali osiedlać się napływającym Izraelitom. Imigracji tej sprzyjały rządy zaborców. W 1820r. w Latowiczu było 61 Żydów. Przejęli już wówczas dzierżawę mostowego i znacznie osłabili dochody propinacji miejskiej. Ponieważ nie wolno im było budować domów na gruntach miejskich, wynajmowali mieszkania.
Mieszczanie widząc, że Żydzi przejmują handel miejski, co jest ze szkodą dla miasta, postanowili przedsięwziąć kroki prowadzące do usunięcia ich stąd. W dokumencie Komisji Województwa Mazowieckiego z 1822r. czytamy: „Komisja z urzędu uprasza o wydanie decyzji usuwania Żydów w mieście Latowiczu, od fabrykowania i szynku trunków.” Dalej czytamy: „Pierwsze prawo propinacji w mieście Latowiczu w moc przywileju Księżnej Anny w roku 1509 potwierdzonego przez króla Zygmunta w roku 1540, służy wyłącznie samym tylko obywatelom chrześcijańskim. Po drugie Żydom wyrabianie i szynkowanie trunków nie tylko w samym mieście, ale nawet w okręgu jednej mili od miasta jest wzbronione. Po trzecie wreszcie przywilejem króla Zygmunta III z roku 1596 wzbronione jest Żydom nie tylko osiedlanie się w mieście Latowiczu, ale nawet osiedlanie się o milę drogi od Miasta w około. Na teraz zaś znajdzie się dwóch Żydów szynkiem trunków się trudniących podług dołączonego wykazu i jeszcze przy nich 20 przeszło familii żydowskich, którzy po komornem tylko w mieście przemieszkują, gdyż żaden starozakonny w temże mieście nieruchomości nie posiada. Jakim sposobem Żydzi do uprzywilejowanego i posiadającego przywilej „de non tollerandis Judais” Miasta Latowicza i od jak dawna wcisnęli się, z pewnością tego oznaczyć nie można. Przypuścić tylko należy, że przez moc byłych starostów, upatrujących własne swe zyski, samowolnie Żydom w mieście zamieszkać dozwolili, którzy ich na swych karczmach osadzili. Komissya wojewódzka w zamiarze utrzymania praw i przywilejów gminnych ma honor Komisyi Rządowej przesłać w załączeniu uformowaną na miejscu skargę obywateli Miasta Latowicza, nie tylko o usunięcie Żydów z handlu, fabrykacji i szynkowania trunków, ale nawet o zupełne onych z miasta wyrugowanie…” Dalej czytamy, że: „Komisja Wojewódzka jest zdania, że Żydzi w mieście Latowiczu, na mocy praw i przywilejów gminnych, od wszelkich zarobków propinacyjnych, na zawsze w tymże mieście usunięci być powinni.” [KRSW, sygn. 1210.]
Rok później prokuratura nakazała usunąć Żydów osiadłych w mieście Latowiczu, od wszelkiego handlu, propinacji i wyszynku trunków. Pomimo to pozostali oni w Latowiczu nadal, co wiązać należy z nadużyciami burmistrzów i ułomnością nie egzekwowalnego w Królestwie Polskim prawa.
W 1826r. został wydany ukaz carski, w którym Car Mikołaj I pozwolił starozakonnikom osiedlać się w Latowiczu i budować na wolnych placach domy. Nie wydaje się, aby celem tej decyzji była polityka zwiększenia zabudowy w mieście. Poprzez narzucenie silnej konkurencji handlowej i gospodarczej, chodziła zapewne o to, aby, skupić uwagę mieszkańców na sprawach materialnych, a nie walce o wolność. Ukaz wydany przez Cara Mikołaja I, przeznaczał dla Żydów te dzielnice miasta, które były stosunkowo słabo zabudowane. Były to:
1. Wschodnia pierzeja Rynku
2. Południowa część ul. Psiej, od Rynku do ul. Izraelickiej.
3. Zachodnia część ul. Izraelickiej, pomiędzy ul. Psią i ul. Publiczną
4. Północna część ul. Publicznej, od Rynku do ul. Izraelickiej.

ŚWIATOWE OPINIE Z DOŚWIADCZEŃ WSPÓŁISTNIENIA
OPINIE , WNIOSKI ZALECENIA I OSTRZEŻENIA.
Teodor Herzl (jeden z największych przywódców i teoretyków syjonizmu w liście do Rotschilda 1902 r.) :”Prof. Ludwik Jaxa Bykowski w 1935 ogłosił wyniki swoich badań nad gimnazjalna młodzieżą polska i żydowska .Doszedł do wniosku ,ze Polacy są zdolniejsi od Żydów .Natomiast robienie lepszej kariery żydzi zawdzięczają doskonale organizacji ,solidarności oraz przemożnym wpływom politycznym i finansowym. Nasza rasa jest we wszystkich kwestiach bardziej zdolna niż większość innych ludów ,to jest przyczyna nienawiści”.
Antoni Słonimski (żydowski poeta) : “Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych . Naród ten ,narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata .Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych , są najmniej tolerancyjni .Naród, który krzyczy o nienawiści, jaka budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić “
Sir Cecil Spring-Rice (brytyjski polityk XXw.) : “Żydzi przejmują główne gazety amerykańskie ,jedna po drugiej”.
Voltaire (francuski filozof i pisarz XVIII w.) : “Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw :albo musza pokonać każdego, albo być znienawidzonymi przez cala ludzkość” “Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich narodów i buntuje się przeciwko wszystkim prawom”.
“Znajdziecie w Żydach jedynie barbarzyński naród, który przez długi czas łączył skąpstwo z najbardziej obrzydłymi zabobonami i nieprzezwyciężoną nienawiścią do ludów, które ich tolerują i na których żydzi się bogacą”.
“Wszyscy oni maja wrodzony fanatyzm, tak jak Bretończycy czy Niemcy rodzą się z jasnymi włosami. Nie byłbym ani trochę zdziwiony, gdyby ten naród stal się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości”.
Nesta Webster : “Anglii nie kontrolują już Brytyjczycy. Żyjemy w niewidocznej dyktaturze żydowskiej – dyktatura, która jest odczuwalna w każdej swerze życia”
Adrien Arcano (kanadyjski lider polityczny) : “Poprzez swoje żydowskie agencje informacyjne zatruwają wasze umysły i sprawiają, ze widzicie świat, nie takim, jakim jest, ale takim, jakim oni chcą, abyście go widzieli .Przez kino są wychowankami młodzieży – w ciągu dwóch godzin filmu potrafią wymazać z dziecięcego umysłu, to czego nauczyło się przez 6 miesięcy w domu, czy w szkole”
Onesimo Redondo (hiszpański reformator i polityk XX w. zabity z rąk komunistów – w zamachu) : “Instrumentem żydowskiej dominacji w świecie są pieniądze i prasa, a komunizm jest narzędziem międzynarodowego kapitalizmu żydowskiego, wykorzystywanego do pokonania, a w następstwie rządzenia innymi narodami”
Francisco Franco : ” Nie poddawajmy się iluzji .Duch żydowski, odpowiedzialny za alians kapitalizmu na dużą skale z marksizmem, był siła przewodnia stojąca za tyloma anty hiszpańskimi porozumieniami rewolucyjnymi ,nie zniknie stad w ciągu jednego dnia”
Stephen H.Roberts (historyk – o nazistowskich Niemczech) :”Nie ma sensu zaprzeczać, ze w Niemczech istniał problem żydowski. Naród ten znajdował się w niefortunnym położeniu geograficznym, będąc pierwszym etapem nieustannego pochodu na Zachód Żydów Polskich !Gdyby nie byli wypychani, zostaliby w Berlinie i Hamburgu, mając tam spore udziały w dobrach stanowiskach .W Berlinie na przykład, gdy naziści doszli do władzy, 50,2 % prawników i 48 % lekarzy byli Żydami. Mówi się nawet, ze systematycznie zagarniali dla siebie posady w szpitalach. Żydzi byli właścicielami największych i najbardziej wpływowych gazet berlińskich. Wchodzili tez do systemu edukacyjnego”.
George Sand (pisarka francuska XIXw.) :”W Żydzie – tułaczu widziałam uosobienie narodu żydowskiego, wygnanego w średniowieczu. Jednak znów są oni bogaci, co zawdzięczają swej prymitywnej chciwości i niezmordowanej aktywności. Ze swym hardym sercem w stosunku do ludzi innych wyznań i ras chcą uczynić siebie królami świata .Lud ten zawdzięcza swemu uporowi to, ze Francja w ciągu 50 lat będzie z judaizowana. Niektórzy mądrzy Żydzi, już to zapowiadają”
Pio Baroja Nessi ( hiszpański powieściopisarz XX w.) : ” Żyd żywi głęboką nienawiść do Europy, wierząc, ze Europa go obraziła . I z zapałem przyłącza się do wszystkiego ,co mogłoby nasz kontynent skompromitować . Tak wiec widzimy go w teatrze i powieści, w kinie erotycznym i w kubizmie ,w fałszu i homoseksualizmie Freuda i jego zwolenników…
Komunizm jest dziś potężną krucjata sterowana przez Żydów przeciwko europejskiemu światu i kulturze, dla swych własnych celów .
Żyd, który rzadko kiedy jest wynalazcą, mężem idei, z entuzjazmem chwyta się komunistycznej teorii przedstawiciela tez samej rasy, Karola Marksa, i propaguje ja z wielkim artyzmem…
Żyd wierzy ,ze jest przeznaczony do stworzenia potęgi zwierzchniej pośród innych ludów . Jest przekonany o swej wyższości, w stosunku do innych ludzi żywi głęboką pogardę i nie bawi się w skrupuły”.
A.Homer : “Bolszewizm to pomysł żydowski, oparty na pouczeniach Karola Marksa i innych socjalistycznych rewolucjonistów . Charakteryzuje się zniszczeniem i chaosem, narzuca swą wole i podtrzymuje swą siłę przez terror i morderstwo . Wielu chciałoby, aby opinia publiczna była nieświadoma roli ,jaka odgrywają żydzi ,komuniści, syjoniści, czy finansiści… Bolszewizm i syjonizm są tylko środkiem , bronią w walce żydowskiej potęgi światowej o przewagę w polityce, czy gospodarce”.
Hilary Cotter :”Komunizm i judaizm to jedno i to samo”
Adrien Arcand (kanadyjski polityk ) :” W komunizmie nie chodzi o nic innego, jak o zamysł żydowski, aby położyć łapę na całym świecie, żaden inteligentny człowiek nie znajdzie nikogo prócz Żydów, kto nazwałby ten stan rzeczy rajem na ziemi . Żydzi chcą wprowadzić komunizm, bo wiedza czym on jest i co oznacza . To dlatego, ze komunizm nie jest tym, o co walczono – jest żydowskim planem wymyślonym przez Żydów, propagowanym przez Żydów, finansowanym przez Żydów, starowany przez Żydów, przynoszącym zyski tylko Żydom. Walczyliśmy z zasłoną dymną stworzona przez żydowskich dialektyków i publicystów, odmawiając walki z twórcą ciągnącym zyski i manipulującym sznurkami”.
M . Oudendyk (holenderski minister ,1918 r.) :”Uważam, ze natychmiastowe stłumienie bolszewizmu jest jednym z najważniejszych zadań ludzkości, nie wykluczając możliwości wojny, która wciąż szaleje, inaczej bolszewizm ,nie stłumiony w zarodku, rozszerzy się w tej, czy innej formie po całej Europie i świecie, ponieważ jego twórcami są Żydzi, którzy nie maja narodowości i których jedynym celem jest zniszczenie istniejącego porządku”
Henry Ford : “Żydzi zawsze kontrolowali biznes…Wpływ kina amerykańskiego i kanadyjskiego jest pod wyłączną kontrolą moralna i finansowa Żydów, manipulujących umysłami obywateli”!!!
Wilhelm II (wladca Niemiec 1922rok) : “Żyd nie może być prawdziwym patriota. On jest czymś, jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie mógłby czynić szkody – nawet za pomocą pogromów, jeśli trzeba ! Żydzi są odpowiedzialni za bolszewizm w Rosji, a także w Niemczech .Byłem zbyt pobłażliwy dla nich w czasie mego królowania i żałuje życzliwości, jaką okazywałem żydowskim bankierom”.
Mikolaj Bakunin (rosyjski rewolucjonista, śmieć o anarchistycznych poglądach): “Marks jest Żydem, otacza go tłum małych, mniej lub bardziej inteligentnych intrygantów, zręcznych Żydów, jako ze Żydzi są wszędzie, są agentami handlowymi i bankowymi, pisarzami, politykami, korespondentami gazet o rożnych orientacjach, krótko mówiąc są pośrednikami, np. pośrednikami w transakcjach finansowych, z jedną nogą w banku, a drugą w ruchu socjalistycznym, z tyłkami usadowionymi w prasie. Trzymają łapę na wszystkich czasopismach i można sobie tylko wyobrazić jaki będzie tego rezultat w morałach społeczeństwa”.
Ludzie światowej sławyoskarżali Żydów o stworzenie komunizmu. Zarzut ten ma mocne podstawy. Filozofia komunizmu wywodzi się od Karola Marksa, potomka rodziny rabinistycznej. Jego ideologia anty chrześcijańska i socjalistyczna wyłożona jest w Talmudzie, “biblii żydowskiej”. W czterech grupach politycznych, które obaliły cara Rosji, było sto procent Żydów. Mowa tu o mienszewikach i o organizacji żydowskiej; pozostałe dwie grupy to socjalistyczna partia rewolucyjna i bolszewicy, obie były kierowane przez Żydów, ale nie miały tez członków nie – żydowskich. Wiemy dziś, ze Lenin był Żydem, podobnie jak wszyscy przywódcy pierwszego rządu : Trocki, Zinowiew , Kamieniew , Swierdlow. Najbogatszy Żyd świata, Jakub Schiff z nowojorskiego banku, dał Trockiemu i Leninowi 20 mln. dolarów, aby obalili cara i ustanowili tyranie sowiecka !
J . Nordman : “Żydzi należą tak do państwa, którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta”.
Savary : “Mówią: wpadł w ręce żydowskie. Oznacza to zupełny koniec”.
Rabin Reichhorn (Praga ,1869) : “Co stulecie my, uczeni Izraela, przyjęliśmy zbierać się w sanhedrynie, by sprawdzać, jakie zrobiliśmy postępy w opanowaniu świata obiecanego nam przez Jehowę i jakie zwycięstwo odnieśliśmy nad znienawidzonym chrześcijaństwem”.
Natan Birnbaum (Judische Zeitung ,1915) : “Nie pojmujemy dlaczego Polacy mieliby mieć więcej prawa do tego, a by żądać spolszczenia naszych żydowskich mas ,aniżeli my może z żydzenia mniejszości polskich w miastach, w których większością as Żydzi? My nie chcemy wyrzec się własnego istnienia . Nie ! Tu jesteśmy i będziemy !
Giordano Bruno : “Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasa dla ogółu tak niebezpieczna, ze zasłużyła na wytępienie, zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych”.
Franciszek Liszt (kompozytor ) : ” Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, wśród których zamieszkują Żydzi, będą musiały podnieść kwestie wygnania ich !Kwestie rozstrzygająca miedzy życiem i śmiercią, zdrowiem i chroniczna choroba ,spokojem i nieustanna gorączka społeczna”.
Beniamin Franklin :”Jeśli nie pozbędziecie się ich ze Stanów Zjednoczonych, za niespełna 200 lat przybędą tutaj tak tłumnie, ze opanują i pochłoną ten kraj, zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliśmy krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność. Jeśli ich nie wydalicie, za niespełna 200 lat nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce” .
Jan Długosz: “Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali polskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki, na kapłana, wiozącego kwiaty do chorego rzucali kamieniami”.
Jan Dantysek/Błędy talmudowe 1520/:”Naród żydów jest gruby, bez wszelkiej ludzkości. Pełen wszelkiej rozpusty, także i wściekłości. Trwa w nim upór niezmierny, naród to zdradliwy. Pusty pochlebiający, czołem nie wstydliwy. Wszędzie stroi zasadzki, jednak nierozumny, omylny i zwodzący, obierzły i dumny”.
Stanisław Staszic/Przestroga dla Polski r. 1770/: “Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę”.
Tenże/O przyczynach szkodliwości żydów, 1816/: “Żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą i niedzniącą. Chociażby nawet to ciało nie było podzielone /Mowa o rozbiorze Polski- uw. Autora/, chociażby po podziale zjednoczone zostało, przecież z tą wewnętrzną skazą nigdy nie nabierze właściwych sobie sił, ani czerstwości, musi być zawsze tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne”.
Janusz Iwaszkiewicz /Litwa w r. 1812- r. 1912/: “Jeszcze przed wojną żydzi manifestacyjnie zaznaczali swoje sympatie dla rządu rosyjskiego, brali gorący udział w owacyjnych powitaniach cesarza Aleksandra, ustanawiali posty, zanosili po synagogach modły powodzenie rosyjskiego oręża… Denuncjowali osoby biorące udział w nowej administracji, oraz wszystkich, którzy przystąpili do konferencji generalnej”.
Dr. Stanisław Michalski/Walka o Polskę, r. 1919/: “Nie zapomnijmy ani na chwilę, lecz pamiętajmy zawsze, rano, w dzień, wieczór, czy w nocy, że w Warszawie obecnie na 100dzieci polskich rodzi się 136 żydowskich”.
Teodor Choiński /Z przedmowy do książki “Żydzi i Kahały”, J. Brafmana, 1914 r./: “Nie dopiero w czasach ostatnich bojkotują żydzi handel polski. Bojkotowali go od setek lat, od chwili kiedy im nasza ziemia otworzyła na swoje nieszczęście szerokie swoje bramy gościnne. Osiadłszy w naszych mistach i misteczkach, podjęli oni od razu walkę z naszym mieszczańswtem, wydzierając z rąk handel”.
Wacław Sobieski W/ tygodniku “Rozwoj” z roku 1933/: “Żydzi- wieczni tułacze- ci “Luft menschen”, “Beduini kultury” jak się zwą sami,- ludzie bez ziemi i stałego terenu, nie czują sentymentu do kraju, przez który przechodzą. Tam ich ojczyzna, gdzie im dobrze. Niech się państwo rozsypie w gruzy, oni wyjdą z tego kraju, byleby tylko uciułane skarby z niego wynieść.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/