KK na kolanach przed jot

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA KOLANACH PRZED ŻYDAMI

Przy okazji kolejnych obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim znaleziono nowy powód do kajania się przed Żydami.  Chodzi mianowicie o obraz XVIII-wiecznego artysty przedstawiający mord rytualny chrześcijańskiego dziecka dokonany przez Żydów, ktory znajduje sie w Katedrze w Sandomierzu, a który zostanie wystawiony na pokaz publiczny z okazji tych dni.
Obok obrazu zostanie umieszczona tablica informująca, że Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych, gdyż było to całkowicie sprzeczne z ich religią. W artykule wyjaśniono też, powołując się m.in. na pracę prof. Joanny Tokarskiej-Bakir z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, że “mord rytualny” odnosi się do funkcjonującego przez wieki fałszywego twierdzenia, że Żydzi mordują chrześcijan, a zwłaszcza dzieci, aby użyć ich krwi do celów rytualnych. Obraz ukryto w 2006 r. po tym, jak wybuchły kontrowersje wokół jawnie antysemickiej wymowy dzieła i niezgodności z faktami historycznymi.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019405,title,Katedra-w-Sandomierzu-pokaze-kontrowersyjny-obraz-Karola-de-Prevot,wid,16334648,wiadomosc.html?ticaid=112089&_ticrsn=3
Pomijając już to, że żydowskie mordy rytualne, które wbrew obecnej propagandzie nie są legendą, mitem czy przesądami ale faktem odnotowanym w kronikach historycznych i przedmiotem kilkuset rozpraw sądowych w Europie od średniowiecz do przełomu XIX i XX wieku,
http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/psychopatologia-judaizmu/zydowski-historyk-przyznaje-%E2%80%9Erytualne-mordy%E2%80%9D-to-prawda-%E2%80%93-tzn-zydowskie-rytualne-skladanie-ofiar-i-kanibalizm-%E2%80%98gojowskich%E2%80%99-dzieci/
zastanawiająca jest hipokryzja Kościoła, który kajając sie przed Żydami za “antysemicki” obraz sprzed kilku wieków, równocześnie przemilcza fakt współczesnego olbrzymiego zaangażowania różnych środowisk żydowskich (polityków, dziennikarzy, lekarzy, działaczy społecznych, miliarderów, różnej maści “filantropów”, itd.) w masową rzeź chrześcijańskich dzieci w postaci aborcji.
http://gazetawarszawska.com/2012/12/18/aborcja-koszerna-rzeznia/                                                                     Nie mówiąc już o uleganiu ideologii poprawności politycznej, która wymusza nabieranie wody w usta w sprawie olbrzymiego udzialu Żydów w zbrodniach popełnionych na katolikach w czasach rewolucji francuskiej (Wandea), meksykanskiej, wojny domowej w Hiszpanii oraz na cerkwi rosyjskiej w czasie rewolucji bolszewickiej i w ZSRR, co przez całe dziesięciolecia było tematem tabu nie tylko na Wschodzie, ale również w Zachodniej Europie i w USA.
http://katalogi.pl/234081-zbrodnie-%C5%BCyd%C3%B3w-wobec-chrze%C5%9Bcijan.html
” Pod rządami bolszewickimi kościoły chrześcijańskie w Rosji stały się prawdziwymi “kościołami męczeństwa”. Przez całe dziesięciolecia poddawano je straszliwemu terrorowi, wyrażającemu się między innymi w fizycznej eksterminacji wielkiej części duchownych. Według oficjalnych danych podanych przez Aleksandra Jakowlewa, przewodniczącego komisji powołanej dla zbadania przestępstw popełnionych w czasie rządów komunistycznych i rehabilitacji osób niewinnych, w okresie od 1917 do 1985 pod rządami sowieckimi zamordowano około 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a 300 tysięcy internowano. Tylko w latach 1918-1939 zamordowano ponad 130 biskupów prawosławnych. Wymordowano również wiele tysięcy wiernych za ich próby obrony wiary i kościołów. Według rządowych dokumentów archiwalnych po 1917 roku zburzono około 40 tysięcy cerkwi i kościołów, połowę wszystkich meczetów i ponad połowę synagog. Niejednokrotnie niszczono, najczęściej wysadzano w powietrze cerkwie i kościoły o wielkiej wartości zabytkowej. Przed zniszczeniem były one dokładnie plądrowane.”
http://arkapana.republika.pl/nowak1.html
Nam Polakom przykro o tym mówić, ale do takiej hipokryzji Kościoła, która każe przemilczać żydowskie zbrodnie, przy równoczesnym prezdstawianiu Żydów wyłącznie jako ofiary prześladowań ze strony chrześcijan przyczynił się znacznie Papież Polak Jan Pawel II, wielbiony obecnie przez Żydów.
“Bracia w Abrahamowej wierze”
Organizatorem Dnia Judaizmu jest Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem,
W liście pasterskim bp Cisło podkreśla, że “po wielu wiekach separacji i wrogości, po obu stronach, Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości z Żydami”. “Kluczowym punktem odniesienia pozostaje soborowy dokument “Nostra aetate”, wyprowadzający wspólnotę kościelną z izolacji i zamknięcia na Żydów, a otwierający na nich jako na braci w Abrahamowej wierze. Ten rok przygotowuje nas bezpośrednio do obchodów złotego jubileuszu ogłoszenia wspomnianej deklaracji (28 października 1965)” – pisze w liście hierarcha.
Bp Cisło podkreślił, że od tamtego czasu w Kościele miało miejsce wiele wydarzeń, które pogłębiły dialog katolicko-żydowski. Wskazał, że każdy pontyfikat, począwszy od papieża Pawła VI, stanowi oddzielny rozdział historii wzajemnych relacji między katolikami i Żydami.
Zdaniem hierarchy decydujący o aktualnym kształcie tych relacji był pontyfikat bł. Jana Pawła II, który przełożył teologiczną ortodoksję dialogu na ewangeliczną praktykę. “Punktami milowymi w tej dziedzinie, wytyczającymi kierunek myślenia i działania, pozostają słowa i gesty Jana Pawła II wobec Żydów: spotkanie w rzymskiej synagodze, nawiązanie stosunków z państwem izraelskim, wizyta w Izraelu z modlitwą przy Murze Świątynnym i słowami wypowiedzianymi w Yad Vashem, nazwanie Żydów starszymi braćmi w wierze, słowa o grzechach antysemityzmu, oczyszczenie pamięci Kościoła z przewinień antyżydowskich. Jan Paweł II pozostanie wzorcową ikoną dialogu na całe pokolenia” – podkreślił bp Cisło.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019405,title,Katedra-w-Sandomierzu-pokaze-kontrowersyjny-obraz-Karola-de-Prevot,wid,16334648,wiadomosc.html
Wobec powyższych uwag, my Polacy nie powinniśmy się chyba dziwić temu, że na łamach polskiego katolickiego pisma znajdujemy takie opinie o naszym narodzie jak ta poniżej cytowana, jak bowiem mówi Pismo Święte “po ich owocach poznacie ich.”
“Kainie, gdzie jest twoj brat Abel?”
A oto cytat z artykułu p.t. “Kainie, gdzie jest twój brat Abel” zamieszczonego w “Barwy Misji”, biuletynie Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorf na Wielki Post 2012:
“Czy nie chcesz być Polsko narodem “poszukującym” Boga? A jeśli nosisz w sobie to pragnienie, to czyż naród “poszukujący” Boga nie powinien uklęknąć przed narodem, który mu tego Boga przyniósł? Czyż nie powinien z największą czcią i szacunkiem pokłonić się pamięci narodu ze wszystkich narodów najnieszczęśliwszego? Jakżeż nie prosić o przebaczenie tego (żydowskiego) umęczonego narodu, gdy nasi (polscy) przodkowie mają ubroczone sumienia i ręce w jego krwi.”
Barwy Misji, nr 45, str. 4 (pdf)
http://www.pmkduesseldorf.de/barwy-misji
http://www.wieden1683.pl/news/dzis-w-kosciele-jest-obchodzony-dzien-judaizmu/
Jan Cynicki
[email protected]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/