Eksport demokracji w rozkwicie!

From: “E.Zinkiewicz”
Date: January 22, 2014 10:24:06 PM PST (CA)
Subject: Eksport demokracji w rozkwicie!
Ukraina to nie Syria a Rosja to nie Iran. Zachód inspirując kolejny (po b. Jugosławii, Iraku, Libii, Egipcie i Syrii) eksport demokracji tym razem na Ukrainę nie wie, jaki prezent zrobił Rosji. Prezydent Ukrainy, zachowuje się tak jak Gorbaczow przed rozpadem ZSRR.. Ukraina rozpadnie się na 3 części, na które decydujący wpływ będą mieli Rosjanie.. Mieszkańcy Ukrainy przygotowują się na te zdarzenia. Organizują się Rosjanie, Tatarzy Krymscy oraz Żydzi, którzy zasadnie obawiają się o swoje życie w tej „demokratycznej” powtórce pomarańczowej rewolucji – de facto skierowanej przeciwko Rosji i Białorusi. „Ukraińska opozycja” sowicie opłacana z Zachodu pełni rolę katalizatora w amerykańsko – niemieckiej polityce wschodniej. Polscy politykierzy pełnią w tym istotną rolę. Polecam analizę pt. “Polen und Deutschland müssen die EU-Ostpolitik vorantreiben” napisaną w listopadzie 2013 dla prestiżowego niemieckiego think-tank’u DGAP. Jej autorzy to: …”Andrzej Olechowski, polnischer Außenminister a. D., Adam D. Rotfeld, polnischer Außenminister a. D., Rainder Steenblock, ehem. MdB und Minister a. D., Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D., Karsten D. Voigt, ehem. MdB und Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen”.
https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapstandpunkt/ueber-vilnius-hinaus-denken
Polecam też w całości wywiad, jakiego udzielił wiceminister Jerzy Pomianowski Deutsche Welle, objaśniając nowoutworzony Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, który ma służyć wspieraniu przemian demokratycznych w południowym i wschodnim sąsiedztwie UE. Nadmieniam, że Polak, Jerzy Pomianowski, został pierwszym dyrektorem wykonawczym Funduszu. Fragment wywiadu, którego udzielił DW: “Czyli, tak jak Polska dzisiaj chce, by Białoruś była demokratyczna, tak samo Grek, Włoch czy Hiszpan chce, żeby cały basen Morza Śródziemnego był demokratyczny. Bo graniczyć z dyktaturą jest bardzo ciężko. Demokracja musi się rozszerzać. ”
http://www.dw.de/wiceminister-jerzy-pomianowski-demokracji-nie-można-eksportować/a-16615632
Eksport demokracji w rozkwicie!

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/