Info gospodarcze 22 stycznia 2014

Sz.P
Przesyłam informacje gospodarcze.
Z poważaniem
Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Jerzy Kowalski WWW.piph.pl


Krótko o Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – info dla dość dużego grona firm , które do nas ostatnio dołączyły . Dołączyliśmy także do listy odbiorców funkcjonariuszy publicznych i urzędników ,sprowokowani trochę przez Prezes RIO z Gdańska vel Luizę… ,która twierdzi , że nie jest zainteresowana /a adres e-mail publiczny / naszymi informacjami, o tym co wyrabia np. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz czy burmistrz Skarszew Dariusz Skalski za publiczną kasę i powinna jak najszybciej ta osoba zostać odwołana. Liczymy na urzędników i funkcjonariuszy publicznych ,którzy powinni pomoc nam w przerwaniu wściekłej korupcji i terroru państwowego .Urzędasów i gangsterów samorządowych i państwowych usuniemy ze stanowisk i rozliczymy …
Jesteśmy za sprawowaniem władzy z udziałem przedsiębiorców i mieszkańców bez terroru ‘państwowego” i niewolnictwa ,za obniżeniem podatków, i innych obciążeń ,za likwidacją zbędnych instytucji nękających przedsiębiorców ….
Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego ,który został pozbawiony siedziby przez gangsterów samorządowych Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza / PO /do spółki z gangsterem państwowym Wojewodą Piotrem Ołowskim / PIS /? ,stąd ewentualne ‘wycieczki’ , że jesteśmy polityczni są nieuprawnione .
Przedstawiciele Pomorski Izby Przemysłowo-Handlowej uczestniczyli między innymi w Komitetach Sterujących i jako partner społeczno –gospodarczy wielokrotnie informowaliśmy o nadużyciach w związku z funduszami publicznymi i unijnymi , dlatego też podtrzymujemy nasze stanowisko ,że fundusze unijne nie są rozliczone i żądamy ich rozliczenia i osób nadużywających władzy .
Program nasz z 2009 r nadal jest aktualny :
http://www.piph.pl/pliki/PROGRAM_Pobudzenia%20gospodarczego%20i%20poprawy%20sytuacji%20spol.pdf
Ostatnio wpłynęły do nas od przedsiębiorców materiały dotyczące zabawy w Lokalne Grupy Rybackie na Pomorzu i budzą szereg wątpliwości , o których to wyjaśnienie poprosimy ~ 200-300 mln ???
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Jak to możliwe ,że Janukowycze strzelają do Ukraińców ?
Odpowiedź jest prosta . Zwyrodniała mafia polityczna , także brukselska ma w tym olbrzymie zasługi .Dzięki niej bezkarni są do dziś Jaruzelski i Kiszczak i tańcują na prezydenckich salonach ,nie rozliczeni i nie zdegradowani . Dzięki niej kontynuatorzy zbrodniczej PZPR Miler ,Kwaśniewski , Oleksy ,Cimoszewicz ,Siwiec … nadal w reżimowych mediach bełkoczą , jak to chcą uszczęśliwiać Polaków . Jeśli wymazywana jest systemowo z pamięci Polaków przez gangsterów politycznych setka mordów z okresu stanu wojennego ,to jest to cicha amnestia dla komuchów za wprowadzenie Polski na bosaka do Unii Europejskiej i pozwolenie na rozgrabienie majątku narodowego i niszczenie polskiej przedsiębiorczości , TO JEST PRZYZWOLENIE TAKŻE DLA JANUKOWYCZA !!!
Taki właśnie podobny scenariusz fundowany jest Ukrainie i czego Im nie życzymy . Życzymy przyjaciołom ukraińskim i sobie UNi szanującej tradycje narodowe i wartości chrześcijańskie , bez genderów i dewiantów ,bez libertynów i komuchów ,Europy dla ludzi wolnych bez ekonomicznego niewolnictwa w jakie nas wkręcono …
Partie socjalne w naszej wizji państwa ,ale bez tradycji zbrodniczych, są dopuszczalne ….
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadal chroni gangsterów samorządowych tj. biznesmenów za publiczna kasę .
Szykują Prezesowi PIPH stalinowski proces z art.226 KK o znieważenia gangstera samorządowego Dariusza Skalskiego ,którego nazywa , z powodów dobrze udokumentowanych, gangsterem samorządowym, jak i innych funkcjonariuszy publicznych , którzy zawiedli zaufanie społeczne. Stalinowcy w natarciu !!!
Prokuratury i Sądy musza zostać zreformowane , gdyż w obecnym stanie stanowią zagrożenie dla przyzwoitych przedsiębiorców i mieszkańców i utrwalają układy mafijne.


Szanowni Państwo,
w dniu 4 lutego 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, SESAR JU oraz
Politechnika Rzeszowska organizują regionalny warsztat ‘SESAR Joint Undertaking
– how to develop the new generation European air traffic management system in
the Horizon 2020?’
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami zaangażowania
się w działania SESAR JU.
Spotkanie odbędzie się na terenie Politechniki Rzeszowskiej.
Pod poniższym adresem znajdą Państwo zaproszenie, agendę, formularz rejestracyjny
oraz materiały informacyjne. Rejestracja otwarta jest do 24 stycznia 2014.
http://www.kpk.gov.pl/pliki/plik.html?id=12982


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w serii dni informacyjnych poświęconych
konkursom wyzwania ‘Smart, Green and Integrated Transport’ w programie
Horyzont 2020.
Dni informacyjne podzielone zostały na cztery odrębne wydarzenia, rejestracja jest
już otwarta:
Transport szynowy: 30.01.2014, Warszawa, http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5120
Transport drogowy: 7.02.2014, Warszawa, http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5121
Transport wodny: 12.02.2014, Gdańsk: http://www.rpkgdansk.pl/szkolenia
Transport lotniczy: 19.02.2014, Warszawa: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5122


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie ‘Horyzont 2020 – nowe konkursy na projekty badawcze związane
z tematyką bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej’, które odbędzie się 5 lutego 2014 roku
we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej:
www.rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu MNiSW.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14
stycznia rozpoczyna się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu
Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.) Jest to
projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w
ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie
informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów
Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w
jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej
w USA.
W ramach trzech etapów projektu oferujemy:
1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia
działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów
Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek
amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z
wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla
inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).
Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi filmami z cyklu Szkoła
dla eksportera. Jest to narzędzie z zakresu promocji działalności
eksportowej w postaci bezpłatnych szkoleń online, udostępniane w formie
krótkich filmów informacyjnych dotyczących najważniejszych kwestii
związanych ze sprzedażą międzynarodową. Cykl, stworzony przez ośrodek
Enterprise Europe Network afiliowany przy PARP, dedykowany jest firmom z
sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw planującym rozpocząć lub
rozwinąć działalność eksportową. Druga edycja cyklu obejmuje 5
filmów dotyczących m.in.: ryzyka w eksporcie, ubezpieczeń transakcji
eksportowych, metod określania celów rynkowych i ustalania pozycji
konkurencyjnej, prawidłowego zawierania transakcji oraz finansowania
działalności eksportowej. Zapraszamy również do zapoznania się z
pierwszą edycją szkoleń. Wszystkie filmy dostępne są na stronie
internetowej www.een.org.pl.


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły
wyższe działające w branży ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej
Future Match 2014 organizowanej podczas targów CeBIT 2014.
Więcej informacji
http://een.org.pl/index.php/gieldy-kooperacyjne/articles/gielda_future_match_cebit_2014.html


Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem pierwszych konkursów dla obszaru Transport w programie
Horyzont 2020 przekazujemy informacje pomocne w przygotowywaniu i uczestnictwie
w projektach transportowych.
1. Celem znalezienia partnerów i koordynatorów projektów zachęcamy do wykorzystania
materiałów z dwóch spotkań brokerskich, które obyły się pod koniec 2013 roku
– dla transportu wodnego: http://www.maritimebrokerageevent2013.org/
– organizowanych w ramach dnia informacyjnego w Brukseli: http://bit.ly/19flJvB
W powyższych odnośnikach znajdują się prezentacje pomysłów na projekty, profile
instytucji oraz katalogi partnerów spotkań brokerskich.
2. Program Prac opublikowany został na dwa lata, a duża część tematów konkursowych
wymaga dwuetapowej procedury składania wniosków. Pierwsze daty składania
wniosków to 18 oraz 27 marca 2014. Szczegółowe informacje zawarte są w
oficjalnym dokumencie Komisji Europejskiej.
3. W okresie styczeń-luty 2014 zespół Transport KPK organizować będzie dni
informacyjne dla poszczególnych modów transportu. O datach i lokalizacjach
spotkań informować będziemy wkrótce.
4. W ramach projektu ETNA Plus (www.transport-ncps.net) przygotowywane są
dwie aktywności szkoleniowe:
– krótkie szkolenia on-line związane z różnymi aspektami programu Horyzont2020
i obszaru transport (pierwsze na początku lutego)
– szkolenie dla koordynatorów planujących składać wnioski w pierwszym i drugim
konkursie (stacjonarne, w kwietniu br. w Paryżu).
O szczegółach powyższych działań informować będziemy w najbliższych dniach.


Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
informuje, że ogłasza piąty konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.
Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Program adresowany jest do osób, które:
1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych wKodeksie pracy), bądź ukończone studia II stopnia,
3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.
Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Realizująca dla projektu
„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”
w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),
ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.
Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.
Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
3) złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.
Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN [1]. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi:
.


Pisaliśmy o tym wielokrotnie :Sanepid do likwidacji ;
Nasza notka stanowi także „Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Generalnego Inspektora Sanitarnego vel … przez spowodowanie zagrożenia dla życia poprzez zaniechanie obowiązków i „niezauważenie” trujących /wg prof. występującego w programie TV/ podkładek pod mięso masowo sprzedawane w sieciach handlowych … oraz przygotowania do wyłudzania kasy od przedsiębiorców i zamachu na wyroby tradycyjne polskie
Uzasadnienie :
Zbadania zawartości trujących podkładek i publikacji wyników oraz podania producentów lekceważących nasze zdrowie.
Przez ostanie dwa lat nie zauważono /dotyczy polityków/ , że szykują kolesie kolejny zamach na naszą polska przedsiębiorczość i polskie tradycje , w tym wyroby tradycyjne jak szynka i inspektor generalny radośnie oświadczył ,że będzie realizował unijnego gniota …., a jednocześnie Sanepid ,taka lewacka przechowalnia od zadań na zamówienie ,stanowi zagrożenie dla Polaków .
Według ostatnich info wyroby „pieczywo podobne” z tzw. sieci wielko powierzchniowych serwują nam w wyrobach olbrzymią ilość polepszaczy i innych świńsw , które są przyczyną różnych chorób ?
Część wyrobów wędliniarskich wg nom unijnych nafaszerowanych jest chemią ,którą trudno zidentyfikować z drobnym druczkiem info zamieszczonych na wyrobach?
Żądamy w ramach śledztwa ustalenia i dostarczenia listy towarów i wyników badań spożywczych przebadanych dotychczas przez sanepid, a rozprowadzanych w wielkich ilościach w naszym kraju .
Żądamy odpowiedzi na pytania


, jakie dodatki i chemia stosowane są wyrobach spożywczych ?,


czy warzywa i owoce sprowadzone do sieci z zagranicy są bezpieczne i nie przkroczne są normy ?


czy białko dodawane do ‘wyrobów’ spożywczych pochodzi z ‘robaków * ,które ostatnio zalegalizowano w Holandii ?List od zespołu ekspertów :
Szanowni Państwo,
Polska jest obecnie związana najbardziej represyjnym prawem żywnościowym w całej Unii Europejskiej. Specjalnie wymyślono, w większości nieodpowiednie, przepisy sanitarno-higieniczne, aby uniemożliwić indywidualnym rolnikom wykonywanie w pełnym zakresie ich zawodu. Przepisy te nie przyszły z Brukseli, lecz z Warszawy! Dzisiaj, zgodnie z prawem, rolnikowi nie wolno sprzedawać, jeśli nie prowadzi firmy, takich produktów jak: soki, dżemy, przeciery, kasze, mąki, chleb domowy, mięso surowe i jego przetwory (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), oleje, masło, sery, mleko i wiele innych. … Sprzedaż wyżej wymienionych produktów jest NIELEGALNA i GROZI WYSOKIMI KARAMI. Supermarkety i spożywcze korporacje z wielkim sukcesem lobbują rząd RP. Zapewnia im to kontrolę nad rynkiem żywnościowym i tym samym Polska niebezpiecznie traci niezależność żywnościową. Ale najwięcej traci konsument. !!! NADSZEDŁ CZAS UPOMNIEĆ SIĘ O NASZE PODSTAWOWE PRAWO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI. WYŚLIJ APEL DO Rządu RP


Kto za tym stoi?
W obliczu tak skandalicznej sytuacji wypada zapytać wprost: kto za tym stoi? Przetarg rozstrzygnięty został jesienią 2013 roku, a umowa podpisana w pośpiechu w połowie grudnia – po to, by Polska Grupa Pocztowa mogła zacząć realizować zakontraktowane usługi już od początku roku 2014. Umowa opiewa na ponad 500 milionów złotych i ma zagwarantować dostarczenie przez dwa lata 98 milionów przesyłek. Co swoją drogą przekłada się na koszt jednej przesyłki przekraczający 5 złotych (czyli wyższy niż cena listu poleconego z potwierdzeniem odbioru nadanego na ‘zwykłej poczcie’).
Pełny tekst po linkiem
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/229-kioskarka-prawde-powie-skandaliczna-rewolucja-w-przesylkach-sadowych


Merkel : panstwa UE straca suwerennosc
Angela Merkel podczas expose, inaugurującego jej trzecią kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec stwierdziła, iż lekarstwem na wszystkie problemy Unii Europejskiej jest stopniowe tworzenie federacji państw należących do organizacji.
W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie Merkel skupiła się na sprawie integracji Europy. Podkreśliła, iż priorytetem jej rządu będzie lobbowanie na rzecz wprowadzenia ściślejszego nadzoru polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich Unii. W związku z tym akceptacja pomysłów Merkel oznacza utratę suwerenności. Niemcy chcą nie tylko kontrolować budżety poszczególnych państw UE, ale także mieć nadzór na całą ich gospodarką.
http://wmeritum.pl/merkel-panstwa-ue-straca-suwerennosc/


Dokumentacja dla Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” POIG w 2013 r. (Konkurs 1.4/1/2013/POIG):
UWAGA – MOŻLIWE ZWIĘKSZENIE ALOKACJI NA KONKURS
UWAGA – ZMIANA WZORU BUDŻETU PROJEKTU
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
1. Ogłoszenie o konkursie.
2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa.
4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG – część ogólna.
5. Lista branży z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii.
6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
8. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
1. Wniosek o dofinansowanie Projektu z elementami biznes planu 1.4 PO IG.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Projektu z elementami biznes planu 1.4 PO IG.
3. Analiza finansowa Wnioskodawcy.
4. Budżet projektu.
5. Instrukcja wypełniania Budżetu projektu.
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Wnioskodawcy.
7. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną.
8. Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
9. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
DOKUMENTY WYMAGANE (DODATKOWO) W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO
1. Analiza finansowa Partnera.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Partnera.
3. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc publiczną.
4. Wzór Deklaracji Partnera ubiegającego się o dofinansowanie.
5. Wzór Deklaracji Partnera, który nie ubiega się o dofinansowanie.
6. Wzór Oświadczenia o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski.
III tura aplikacyjna do działania 4.2
A A A
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 4.2 – III runda (13.01.2014 r. – 03.02.2014 r.)
Konkurs nr 3/PO IiŚ/4.2/01/2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu
PO IiŚ – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi 14 546 419,00 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:
1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.
Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem Działania 4.2 POIiŚ określonymw punkcie 12 „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15) z dnia 6 grudnia 2013r.
Ważne: Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska z dnia 27.11.2013 r. projekt spełnia kryterium w brzmieniu: ‘Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza 31 października 2015r.’ jeśli z harmonogramu realizacji projektu oraz z pozostałych informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wynika, iż zakończenie projektu nastąpi do 31 października 2015 r.
Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30. Ostateczny termin składania wniosków upływa03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.


11 grudnia 2013 zostały ogłoszone konkursy na następujące działania Marii Skłodowskiej-Curie
w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks (ITN) – Innowacyjne Sieci Szkoleniowe
i Research and Innovation Staff Exchange Scheme (RISE) – Wymiana Personelu Naukowego
i Innowacyjnego.
ITN jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców
(w tym doktorantów). Projekty badawczo – szkoleniowe są realizowane przez konsorcja składające się
z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w trzech
różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Programem. W ramach czteroletnich
projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować
konferencje i warsztaty. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html


Mark the date: BSR Programme conference 2014 in November in Poland
The next Baltic Sea Region Programme conference 2014 will be held on 26-27 November 2014 in Warsaw. It will be co-organised by the Ministry of Infrastructure and Development of Poland and the Joint Secretariat of the Baltic Sea Region Programme 2014-2020. Poland will chair Monitoring Committee of the Baltic Sea Region Programme 2007-2013 as well as the Joint Programming Committee of the Baltic Sea Region Programme 2014-2020 throughout 2014.
During the conference we invite decision makers and authorities from the local to the EU levels as well as research institutions, NGOs and other beneficiaries to review together with us the programme results of the period 2007-2013. At the same time, we want to kick-off the period 2014-2020 explaining improvements in the programme rules and bringing together active project developers from all of the Baltic Sea Region.
Further information about the conference will be available on eu.baltic.net.


Dane z Raportu Komendy Głównej Policji za 2012 r
W wyniku wypadków drogowych 3 571 osób poniosło śmierć:
W wypadkach rannych zostało 45 792 osoby
W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 7,7%. W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi zginęły 242 osoby. Piesi, będący pod działaniem alkoholu spowodowali 988 wypadków, w ich wyniku śmierć poniosło 148 osób, a 854 zostały ranne…


Dila libertynów na alkomaty można zmodyfikować , ponieważ także pijani piesi powodują wypadki. Należy każdego pieszego zaopatrzyć w obowiązkowy alkomat ,oczywiście na jego koszt i z atestem…-oczywiście tylko w REPUBLICE BANANOWEJ


dalej z policyjnego raportu :
Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 417 wypadków,
• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2 217 wypadków,
• nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 2 218 wypadków,
• nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 318 wypadków,
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 371 wypadków.
Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 5 026 wypadków,
• nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 1 795 wypadków,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 883 wypadki.
Główne przyczyny wypadków na zakrętach to:
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2 864 wypadki,
• jazda po niewłaściwej stronie drogi – 196 wypadków,
• nieprawidłowe wyprzedzanie – 134 wypadki,
• nieprawidłowe wymijanie – 137 wypadków.’
Według naszej opinii należy wprowadzić normy takie jak u niemieckiej Angeli i w tym przypadku poprzemy Premiera i wycofać Policję z bezsensownego programu .Polacy to nie pijacy i obraz z reżimowych mediów jest obraźliwy i tylko nakręca „biznes „ Należy budować tanio i szybko drogi i dobre rozwiązania komunikacyjne stosować i nie terroryzować ,obniżyć podatki , ograniczyć korupcję aby wszystkim żyło się lepiej …
==========================================================================
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia
polskojęzyczną wersję podręcznika do marketingu i budowania marki
klastra. W chwili obecnej publikacja jest dostępna jedynie w wersji
elektronicznej. Oryginalna, angielskojęzyczna wersja publikacji, która
została również wydana drukiem, powstała ponad rok temu, jako jeden z
rezultatów projektu międzynarodowego TACTICS.

Wiecej

 
 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/