We Lwowie utworzono „Narodową Gwardię Ukrainy” uprawnioną do posługiwania się bronią palną

We Lwowie została stworzona „Narodowa Gwardia Ukrainy” z prawem do posługiwania się bronią palną

Dodane przez Lipinski
Opublikowano: Poniedziałek, 27 stycznia 2014 o godz. 15:03:18
W skład Gwardii werbowani są mężczyźni posiadający legalne prawo do posiadania broni palnej, którzy „w granicach zakreślonych przez konstytucję będą bronić obywateli przed zagrażającym im niebezpieczeństwem” – poinformował Światosław Jaworśkij – członek organzacji.
Nie jesteśmy ekstremistami ani terrorystami, nikomu niczym nie grozimy, ale maruderom i zdrajcom swojego narodu, którzy będą dopuszczać się przemocy i bezprawia, damy prawidłową odpowiedź. – twierdzi Jaworski.
Jednocześnie dodał, że ma zamiar tworzyć tego typu organizacje w całej Ukrainie, które mają wzorować się na amerykańskiej Gwardii Narodowej. Poza tym aktywiście „Narodowej Gwardii Ukrainy” zaproponowali opozycji plan zatytuowany „jak należy zdobywać władzę w całej Ukrainie”. Zaproponowali również Radzie Narodowej (pozakonstytucyjny organ stworzony przez Majdan jako alternatywa dla ukraińskiego parlamentu). Podjęcia natychmiastowo następujących działań:
– przyjąć uchwałę o odpowiedzialności Prezydenta za zdradę państwa oraz narodu ukraińskiego.
– Natychmiast odsunąć od władzy rząd skompromitowany udziałem w antynarodowej zmowie.
– Wstrzymać pełnomocnictwa przewodniczącym administracji obwodowych, rejonowych i Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej
– Stworzyć urząd zaufania publicznego, oraz przekazać mu funkcje i uprawnienia wyższego organu władzy wykonawczej na Ukrainie, w okresie przejściowym.
– Wyznaczyć termin nadzwyczajnych wyborów prezydenta Ukrainy, Werchownej Rady, oraz innych wybieralnych urzędów.
Narodowa Gwardia Ukrainy wezwała również milicję do obrony Rady Narodowej oraz do wezwania ONZ do przysłania na Ukrainę oddziałów pokojowych. Zdaniem Narodowej Gwardii Ukrainy, jakiekolwiek negocjacje z władzą to próba wygrania władzy przez rządzących Ukrainą oligarchów.
Vgolos.com.ua/Kresy.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/