Lex Nostra: Sędzia Buczyńska wyłączona (wreszcie) z procesu Zbigniewa Góry!

Sędzia Buczyńska wyłączona (wreszcie) z procesu Zbigniewa Góry!


Trzy lata bezprawnie przedłużanego aresztu, zniszczone życie i zrujnowana rodzina – chociaż prawomocnym wyrokiem sądu Zbigniew Góra został uniewinniony, nikt nawet go za to nie przeprosił. Wreszcie jednak coś zaczyna się zmieniać…

W marcu 2012 roku rozpoczęła się sprawa odszkodowawcza. Jak się okazało, sędzią sprawozdawcą ustanowiono sędzię Alicję Buczyńską. To ta sama osoba, która w 2005 roku przedłużyła Górze tymczasowy areszt! W takiej sytuacji trudno było liczyć na bezstronny przebieg procesu.
Sędzia Buczyńska zresztą – nawet pomimo faktu, że pełnomocnik Góry złożył (niestety bezskuteczny) wniosek o wyłączenie jej z postępowania – nadzorowała przebieg sprawy “jakby nigdy nic”. Co więcej, kilkakrotnie zwróciła się do p. Zbigniewa per “oskarżony” i “oskar ” (chyba zdążyła “ugryźć się w język) – chociaż przecież o żadnym oskarżeniu wobec niego nie ma tu mowy! Cóż, czyżby stare przyzwyczajenie? A może w ten sposób chciała pokazać, że nie zgadza się z prawomocnym wyrokiem uniewinniającym Górę?
Tak czy inaczej – sytuacja tego typu jest bez wątpienia niedopuszczalna. W grudniu 2013 roku Zbigniew Góra złożył w lubelskiej prokuraturze doniesienie o popełnieniu przez sędzię Alicję Buczyńską przestępstwa poprzez działanie na szkodę interesu prywatnego oraz publicznego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a decyzję podjęła w tempie iście ekspresowym – zaledwie w 8 dni!
Na szczęście okazało się, że są jeszcze wśród sędziów osoby rozsądne! 7 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w osobie sędziego Andrzeja Wacha postanowił wyłączyć sędziego Alicję Buczyńską od rozpoznania sprawy!
Więcej na temat sprawy Zbigniewa Góry i działań Fundacji LEX NOSTRA w tej sprawie przeczytać Państwo mogą między innymi w tym artykule: “Bezkarność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”:
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/28-sprawa-zbigniewa-gory-bezkarno-organow-cigania-i-wymiaru-sprawiedliwoci

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
www.fundacja.lexnostra.pl
Zapraszam do obejrzenia reportażu o sprawie p. Zbigniewa Góry w TVP2:
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/reporter-polski/wideo/27022013/10005519
Powyższy tekst został opublikowany na stronie Fundacji LEX NOSTRA
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/239-sedzia-buczynska-wylaczona-wreszcie-z-procesu-zbigniewa-gory
Fundacja LEX NOSTRA jest zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod nr Rej PR 666.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/