Prof. Majewska: Zmienia się na lepsze? + Groźna szczepionka na ksrztusiec + Choroby poszczepienne

Nareszcie w mediach glownego nurtu mozemy posluchac opinii madrej, doswiadczonej I uczciwej lekarki, ktora nie jest lobbystka farma-mafii.  Brawa dla p. dr Bożeny Ryczkowskiej i TVN.
……………………….

Amerykanscy badacze dowiedli, ze  stosowana obecnie szczepionka DTaP nie chroni przed krztuscem, I ze wzrost zachorowan na te chorobe wynika glownie z  tej nieskutecznosci.  Wczesniej stosowana  pelnokomorkowa szczepionka byla bardzo toksyczna (choc dane w VAERS pokazuja, ze obie sa  rownie toksyczne), ale pelnokomorkowa w dodatku rozprzestrzeniala krztusiec.   Coraz wiecej danych wykazuje bezsens i szkodliwosc masowych szczepien.  Krztusiec bardzo latwo i skutecznie leczy sie antybiotykami.    Oskarzanie rodzicow, ktorzy nie szczepia swych dzieci, o  rzekome wywolywanie epidemii chorob zakaznych  jest  podloscia i korporacyjna propaganda, ktorej nie powstydzil  by sie Goebbels.   Taka propaganda karmia Polakow  media tzw glownego nurtu (czyli korporacyjne).
…………………….

  • Poszczepienne choroby autoimmunologiczne

Coraz więcej dowodów wskazuje, że szczepienia indukują wiele chorób autoimmunologicznych u dzieci i dorosłych. W literaturze naukowej kilkaset publikacji opisuje związek szczepień z takimi chorobami.  Listy i kategorie tych chorób można znaleźć w poniższych linkach.  Wachlarz dewastujących i nierzadko śmiertelnych chorób autoimmunologicznych jest ogromny, włączający choroby układu nerwowego, pokarmowego, krwionośnego, hormonalnego, oddechowego, tkanek łącznych, i obejmuje praktycznie wszystkie systemy oraz organy (http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_autoimmunologiczne; http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Choroby_autoimmunologiczne).
Mechanizmy biologiczne genezy chorób autoimmunologicznych są złożone i nie w pełni poznane. Wiadomo jednak, że szczepienia, wywołując sztuczną nadmierną stymulację układu odpornościowego oraz procesów zapalnych w połączeniu z działaniem zawartych w szczepionkach toksyn oraz zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, powodują, iż układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciw składnikom własnego organizmu i zaczyna atakować własne tkanki.  Zawarte w wielu szczepionkach adjuwanty wzmacniają reakcje autoimmunologiczne.  Ten syndrom chorobowy został nazwany „autoimmunologicznym/zapalnym zespołem indukowanym przez adjuwanty” (w skrócie – ASIA; autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902).
Najpowszechniej stosowanymi adjuwantami są związki aluminium (neurotoksyczne), obecne w wielu szczepionkach.  Stosuje się także różne substancje tłuszczowe, w tym skwalen. Wszystkie one po iniekcjach indukują choroby autoimmunologiczne zarówno u ludzi jak i zwierząt.  W bazie VAERS pod ogólnym hasłem „chorób autoimmunologicznych” zarejestrowano  546  przypadków (liczby te powinno się je pomnożyć przez 20 albo 1000); nie włączają one jednak chorób  tego typu zarejestrowanych pod innymi nazwami np. artretyzm reumatoidalny, astma, cukrzyca, ch. Hashimoro, stwardnienie rozsiane, zapalenie naczyń, itd.). Wiadomo, że szczepionki ze skwalenem są odpowiedzialne za wywołanie dewastującej „choroby wojny zatokowej” u amerykańskich żołnierzy (polegającej na dezintegracji wielu organów), a szczepionki świńskiej grypy z tym adjuwanem wywołały nieuleczalną  chorobę narkolepsję u tysięcy europejskich dzieci.  Skwalen jest naturalnym składnikiem wszystkich komórek, a wstrzyknięty do organizmu ze szczepionkami stymuluje produkcję przeciwciał anty-skwalenowych i pobudza układ odpornościowy do ataku własnych komórek organizmu. Również autyzm (encefalopatia poszczepienna) posiada wiele cech chorób autoimmunologicznych, takich jak utrzymujące się chroniczne stany zapalne mózgu, jelit i innych organów, oraz obecność przeciwciał przeciw różnym białkom mózgu (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3521978/;  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Autoimmune+pathology+Moscovitch%2C+Shoenfeld).
Coraz więcej badań oraz danych klinicznych wskazuje na dewastujący wpływ masowych szczepień na ludzkie zdrowie. Jest bardzo prawdopodobne, że wiele chronicznych chorób, z którymi borykają się współcześni ludzie, wynika z opóźnionych, przewlekłych NOPów.  Masowe szczepienia zamieniły łagodne i dziś łatwo uleczalne choroby zakaźne jednostek w okaleczające, często nieuleczalne choroby chroniczne milionów, które przeciążają narodowe systemy opieki zdrowotnej prowadząc je do bankructwa.  Najtragiczniejsze jest to, że obecnie choroby te atakują już niemowlęta i małe dzieci. W USA ok. 25% dzieci ma jakąś postać uszkodzenia mózgu, a ok 65% – cierpi na jakąś chorobę chroniczną.
W programie szczepień Polska nie powinna naśladować USA, które mają najbardziej rozdęty, patologiczny   kalendarz szczepień, dzięki czemu „szczycą się” wysokim współczynnikiem umieralności niemowląt,  najbardziej schorowanym społeczeństwem oraz najdroższą opiekę medyczną.  Polska powinna iść śladem krajów Europy Zachodniej, w których istnieje pełna dowolność szczepień, dzięki czemu stosunkowo niewielki procent dzieci jest tam szczepionych, co sprawia, że kraje te mają najzdrowsze dzieci i najniższe współczynniki ich umieralności.   Masowe szczepienia to anachroniczna medycyna, bliższa szarlatanerii niż nowoczesnej medycynie opartej na wiedzy, gdyż nie ma żadnych dowodów, że szczepienia skutecznie chronią przed chorobami, a jest wiele dowodów, że niszczą organizmy.  Przymusowe szczepienia, które zabijają bądź okaleczają, z całą pewnością można zaliczyć do zbrodni przeciw ludzkości, dokonywanych dla zysków karteli szczepionkowych.
Lista niektórych chorób autoimmunologicznych. Pełne listy w linkach:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_autoimmunologiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Choroby_autoimmunologiczne
Choroby wątroby  i przewodu pokarmowego
• Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (CAH)
• Pierwotna marskość żółciowa wątroby (PBC)
• Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)
• Celiakia
• Niedokrwistość złośliwa
• Choroba zapalna jelit
Choroby układu nerwowego
• Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (CIDP)
• Ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna (AIDP)
• Lamberta-Eatona Zespół miasteniczny (LEMS)
• Miastenia
• Neuromiotonia (Isaacs “Syndrom)
• Zespół sztywności uogólnionej  (Moersch-Woltmann)
• Stwardnienie rozsiane
• Zespół Gullain-Barre
• Multifocalna neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia (MMN)
• Gammapatia monoklonalna
• Paranowotworowe zaburzenia neurologiczne (PND)
• Zespół mioklonii i opsoklonii  (OMS)
• Zapalenia mózgu i rdzenia
• Autoimmunologiczne Retinopatia (AR)
Choroby naczyń krwionośnych
• Systemowe martwicze zapalenie naczyń
• Guzkowe zapalenie tętnic (PAN)
• Polimialgia reumatyczna
• Zespół Churga-Strauss (CSS) lub zapalenie naczyń alergiczne ziarniniak
• Zapalenie naczyń/ Nadwrażliwość
• Ziarniniakowatość Wegenera
• Zapalenie tętnicy skroniowej (GCV)
• Zapalenie tętnic Takayasu (TAK)
• Choroba Kawasaki (KD)
• Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego lub zapalenie naczyń CNS
• Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
• Sarkoidoza
• Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi choroba (GVHD)
• Krioglobulinemia
• Zespoł Raynauda
Inne choroby
Cukrzyca
Astma
ch. Hashimoto
ch. Addisona
narkolepsja

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/