Żydo-interesa w wojnie domowej na Ukrainie

PB: “USA” de facto oddział Izraela = narzędzie żydobanksterii, nie ma na celu rozwalenie jewrounii, bo ją banksteria od dawna zaplanowała dla likwidacji państw narodowych i mozolnie realizowała z ambicjami nacały kontynent, potem podobnie na in. kontynentach., ku żydo-NWO.
To od dawna wiadomo, a Polakom na dodatek, że kaczory służą globalnemu żydostwu na wszelkich możliwych szczeblach — od blokady wykopalisk dowodów na syjo-hitlerowską winę w Jedwabnem, poprzez umożliwianie wrednych miliardowych oszustnych restytucji nieprawowitemu żydostwu, zaciągnięcie Polski do jewrobaraku, szczucie na Rosję (Gruzja 2008) i kolorowe żydo-rewolucje w Europie Wsch.
…………………….
From: xxxxxxxxxx
Date: January 30, 2014 9:40:43 AM PST (CA)
Subject: Interes polityczny USA w wojnie domowej na Ukrainie oraz po co pojechała delegacja PiS na Ukrainę?????
Interes polityczny USA w wojnie domowej na Ukrainie
Obama nie wezwał ukraińskiej opozycji do ugody z Janukowyczem oraz do wejścia Jaceniuka i Kliczki do proponowanego rządu. Ta rezerwa administracji amerykańskiej w stosunku do projektu pogodzenia zwaśnionych stron na Ukrainie budzi niepokój. Jeśli przemoc będzie nadal narastała, to Janukowycz wprowadzi stan wyjątkowy. Jeśli nie będzie w stanie całkowicie zapanować nad wojskiem, wówczas wezwie Putina o pomoc.
To, że wojna domowa na Ukrainie, w którą Rosja zostanie uwikłana politycznie, będzie korzystna dla Amerykanów, jest ze względów geopolitycznych oczywiste. Taka sytuacja spowodowałaby unicestwienie projektu Unii Celnej. USA mogłaby wówczas zaoferować Kazachstanowi, Tadżykistanowi i Kirgistanowi ciekawszą ofertę – szeroko zakrojone inwestycje w wydobycie metali rzadkich oraz ropy naftowej. Amerykańscy stratedzy doskonale pojmują to, że restauracja dawnego Związku Radzieckiego pod patronatem „kapitalistycznej Rosji” spowoduje zamknięcie bram do inwestycji w środkowo-azjatycki przemysł metalurgiczny.
Dodatkowo zaangażowanie Rosji w potencjalną wojnę domową na Ukrainie ośmieliłoby islamistów do wzmożenia swojego dżihadu z Putinem. Państwo moskiewskie musiałoby – tak, jak w czasach Zimnej Wojny – łożyć gigantyczne sumy pieniędzy na rozwój sił specjalnych, armii i zbrojeń. Taki scenariusz jest w interesie USA.
Reasumując. To wszystko zmierza w bardzo złym kierunku; wnioskuję – analizując zachowania rynków. Nagle zaczęły w plecy dostawać rynki wschodzące (wychodzenie kapitału z Turcji, Polski, nawet Brazylii). Jest, bowiem w tym jakiś ukryty koncept; oczywiście – wojenny. Takie scenariusze są w interesie USA. Nic, więc w tym dziwnego, że Anne Applebaum (małżonka Ministra Spraw Zagranicznych – Sikorskiego, w tekście opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” wcale nie wyrażała troski o pokój na Ukrainie).
Po co pojechała delegacja PiS na Ukrainę?
Kaczyński wysłał swoich „oficerów politycznych” na Ukrainę, aby wspierali „banderowców” w ich  oddziaływaniu na tłumy protestujących. Podtrzymywanie na duchu lidera „Swobody”, Oleha Tiahnyboka w jego decyzjach politycznych ma służyć eskalacji konfliktu ukraińskiego. Kaczyński próbuje, więc podpalić Ukrainę i wzniecić pożar w Europie. W czyim interesie?
W interesie USA, UE?
Wojna domowa na pograniczu Unii Europejskiej niweczy projekt federacyjnego państwa europejskiego. Politycy na salonach w Brukseli i Strasbourgu przestaną rozmawiać o integracji z nowymi krajami europejskimi. Wschodnia Europa stanie się, bowiem kulą u nogi Niemców, Brytyjczyków i Francuzów. Rozpoczną się procesy deeuropeizacji krajów dawnego Układu Warszawskiego. Rozpoczną się jeszcze większe problemy geopolityczne projektu pod nazwą UNIA EUROPEJSKA… W czyim interesie? RFN, Francji, GB, Hiszpanii może Gracji??? Nie! W interesie USA!!!
Polska zacznie spełniać podłą rolę geopolityczną – buforu przed rosyjskim imperializmem.
Polityka „buforowania” wymaga spójnej ideologii podtrzymującej społeczeństwo w nieustannej mobilizacji do walki z wrogiem. To zapewnia polski, nacjonalistyczny katolicyzm. W takim stanie moglibyśmy trwać nawet dziesiątki lat.
Gra Kaczyńskiego celuje w podpalenie Europy, aby osobiście stanąć na czele „anty-rosyjskiego ruchu”. „Unabomber – Kaczyński” realizuje, więc niebezpieczną dla naszego kraju strategię polityczną. W ostatnich dniach PiS, przy udziale środowisk faszystowsko-narodowych, rozpoczął wcielanie w życie swojego planu. W Szczecinie oraz w Katowicach, przy okazji celebracji rocznicy Powstania Styczniowego, sympatycy Kaczyńskiego zaczęli domagać się rozbiórki pomników żołnierzy radzieckich. Czy tego rodzaju akcje nie są obliczone na wywołanie nastrojów antyrosyjskich w społeczeństwie? W jakim celu? Czy nie na wypadek wojny domowej na Ukrainie?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/