USA włożyło od 1991 r. 5 mld $ w "europeizację" Ukrainy [a Polin miliony]

PB: Po co Marek bzdeczy przy okazji o Czarnobylu!? Corium nie wygasa przez dziesiątki lat, a gdyby tam nic nie bylo szkodlliwego to jewropa niełożyłaby mamony na zabezpieczenie.
Dr Jerzy Jaśkowski: Panie Piotrze! a o tym Pan zapomniał

Pan profesor Zbigniew Jaworowski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje


http://www.polishclub.org/2011/12/06/dr-jerzy-jaskowski-czy-polska-jest-przygotowana-do-ery-atomowej/
http://www.iddd.de/umtsno/bocianatomowyFukushima.htm
Naprawdę nie ma sensu kompromitować sie Jaworowskim.
………………..
From: “Marek Glogoczowski”
Date: February 6, 2014 10:20:25 AM PST (CA)
Subject: USA  “zainwestowały”, od roku 1991, w Ukrainę już 5 milardów dolarów!
USA “zainwestowały”, od roku 1991, w Ukrainę już 5 milardów dolarów! (A sam kijowski, średniowieczny Majdan kosztuje USA tygodniowo ok. 20 mln $! I to jest chyba przyczyna, że ani rząd Ukrainy, ani “opozycja” nie ma zamiaru go zakończyć. To tak trochę jak z tym “betonowym sarkofagiem” w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Już wiele lat temu cały materiał rozszczepialny się tam wypalił, a chytrzy ukraińscy uczeni wciąż brali miliony euro z UE na jego nieustające “zabezpieczanie”.)
Jeśli ktoś nie wierzy powyższym cyfrom, to najlepszy wskaźnik gigantycznego strumienia $ wpływającego obecnie do Kijowa, jest STAŁOŚĆ, pomimo niewielkich wahań, ukraińskiej waluty: gdyby się zbliżała wojna domowa, to kurs dolara by przecież raptownie wzrastał! A sytuacja w Kijowie przypomina tę w Belgradzie, gdy “wywalano” prezydenta Miłoszevica w październiku 2000: “rewolucjoniści” zarobili wtedy ok. 1 miliard $ i kurs DM, wskutek nadwyżki na rynku tej waluty niemieckiej, przez kilka dni po “rewolucji” spadł prawie o połowę.
A teraz szczegóły:
Na spotkaniu “grupy roboczej’ USA-Ukraina”, vice-Sekretarz Stanu Wiktoria Nuland w grudniu 2013 potwierdziła, że od roku 1991 rząd USA wydał “na demokrację” na Ukrainie aż 5 000 000 000 dolarów. Ta gigantyczna suma pieniędzy przeszła w “czyste ręce” ukraińskich “aktywistów”, którzy teraz muszą “odrabiać” zarobione dziesiątki – jeśli nie setki – tysięcy dolarów na Majdanie. (Przyznaję, że i ja coś z tych dolarów “uszczknęłem”, będąc dwa razy zaproszony, w 2004 i 2005 roku, wraz z Dawidem Duke i Izraelem Szamirem, na konferencje organizowane przez gigantyczny “amerykański antysemicki uniwersytet” MAUP w Kijowie.) Gdzieś czytałem, że USA na Ukrainie opłacają liczącą aż 150 tysięcy osób, swą “cichą armię” tak zwanych “aktywistów pro-europejskich”.
(Po uśrednieniu, dawało by to ok. 1500 $ na rok, na “głowę” aktywisty USraela. To jest całkiem prawdopodobne, jako że przez pierwsze 15 lat średnia zarobków na Ukrainie wynosiła poniżej 100 $/mies.)
Proszę posłuchać sprawozdania Wiktorii Nuland w jego 7 minucie 40 sek.
A przy okazji. Mrs Nuland jest żoną Roberta Kagana, amerykańskiego “aktywisty”, który przygotował projekt “Projekt Nowego Wieku Amerykańskiego” oraz, cytuję po angielsku:
More recently, his book The World America Made has been publicly endorsed by US President Barack Obama, and its theme was referenced in his 2012 State of the Union Address”“ [Ostatnio jego książkę pt. Swiat zrobiony przez Amerykę, publicznie poparł prezydent USA Obama i jej temat wymienił w orędziu o kondycji USA w 2012 r. – PB]
No i widzimy na kijowskim Majdanie, jaki to świat made by America się stanie:
Toż to prawie średniowieczne walki!
A oto szczegóły finansowania Majdanu oraz “pieśniarki opozycji” Rusłany ze Lwowa, obecnie na gościnnych występach w TVP 1:
Organy ścigania Ukrainy ustaliły zleceniodawców zabójstwa aktywistów Euromajdanu, a także określiły schematy i źródła finansowania eskalacji konfrontacji ulicznej, zmierzającej do obalenia rządu przemocą. O tym, pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował informator ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy .
Według tego źródła, od pierwszych dni konfrontacji siłowej organy ścigania rozpoczęły rozpracowywanie organizacji „Prawy Sektor”. Organizacja ta powstała w wyniku konfliktu wewnętrznego pomiędzy Socjal-Narodowym Zgromadzeniem i radykalnie zorientowanym Wszechukraińskim Zjednoczeniem „Trójząb” im. S. Bandery. W trakcie dochodzenia ustalono, że przedmiotowe organizacje są finansowane przez szereg różnorodnych zachodnich „pro-ukraińskich organizacji”, utworzonych przez służby specjalne państw NATO jeszcze w czasach ZSRS.
Źródło informuje, że te organizacje „charytatywne” od samego początku „Euromajdanu” zacząły tworzyć tajne centrum koordynacyjne, zapraszając doświadczonych zachodnich analityków, specjalizujących się w opracowywaniu strategii rozwoju „kolorowych rewolucji”. Przed nimi postawiono zadanie opracowanie strategii działania grup bojowych.
W trakcie czynności śledczych stwierdzono, że właśnie to centrum wydało rozkaz zabicia aktywistów podczas konfrontacji siłowej na ulicy Gruszewskiego. Śmierć ludzi miała sprowokować eskalację konfliktu i podburzyć rozgorączkowany tłum przeciwko milicjantom.
Od pierwszego dnia „Euromajdanu” każdy lider grupy aktywnego oporu otrzymywał wynagrodzenie pieniężne. Za każdego aktywnego bojownika – po 200 dolarów za dzień, a dodatkowo – 500 dolarów, jeśli grupa liczyła ponad 10 osób. Koordynatorzy otrzymywali od 2000 dolarów za każdy dzień masowych zamieszek, pod warunkiem, że kontrolowana przez niego grupa bojowników realizuje bezpośrednie działania agresywne skierowane przeciwko stróżom prawa.
Dochodzenie ujawniło również, że fundusze wpływały do ambasady USA w Kijowie drogą dyplomatyczną. Z kolei Ambasada USA przekazywała pieniądze do biur centralnych WO „Swobody” i WO „Batkiwszczyny”. Kwota wynosiła około 20 milionów dolarów tygodniowo. Następnie środki te były rozdzielane na wspierania „Euromajdanu” (funkcjonowanie systemu wyżywienia, na łapówki i przekupowanie poszczególnych urzędników, funkcjonariuszy organów ścigania, opłacanie mediów, koszty kampanii propagandowej itp.), jak również codzienne wypłaty dla aktywnych bojowników. Z kolei przywódcy sił opozycyjnych i ugrupowań radykalnych otrzymywali bezgotówkowe przelewy na ich osobiste konta bankowe.
Dowodem na to są wyniki poszukania przeprowadzone przez SBU w siedzibie sztabu centralnego „Batkiwszczyny”. Jak wiadomo, w trakcie działań operacyjnych organy ścigania zabezpieczyły w gabinecie Aleksandra Turczynowa 17 milionów dolarów w gotówce. Ponadto na zabezpieczonych przez SBU serwerach partii znajdowały się informacje dotyczące kwestii podziału środków na opłacenie wyżywienia Majdanu i dokonywania rozliczeń z bojownikami „Prawego sektora” i innych ugrupowań radykalnych.
Ustalono również ten fakt, że liderzy radykalnych struktur prawicowych otrzymali gwarancję pomocy USA w ewakuacji z terytorium Ukrainy w przypadku niepowodzenia rewolucji, zabezpieczenie mieszkań i środków do życia w dowolnym kraju Unii Europejskiej, zgodnie z ich wyborem. I z gwarancji takiej już skorzystał lider politycznej grupy prowokatorów tak zwanego „Automajdanu” Siergiej Koba. Obecnie ukraińscy stróże prawa ustalają dokładne miejsce jego pobytu, powiedział informator SBU.
Według informacji ogólnie dostępnych w źródłach publicznych, mobilizacja radykalnie zorientowanych osób do udziału w masowych zamieszkach 19 stycznia 2014 r. odbywało się poprzez sieci społeczną „VKontakte”, na stronie internetowej „Prawego sektora”.
Dla uwiarygodnienia i kreowania wizerunku „ideologicznego protestu ludowego” radykałowie zwrócili się do ludności z prośbą o przekazywanie im pomocy finansowej.
W przypadku przekazów pieniężnych podawano numer karty „Priwatbanku” 5168 7553 1093 5578, zarejestrowanej na nazwisko Okuniew Igorewicz Seriej (ur. 19.06.1973, pochodzący z Federacji Rosyjskiej, zameldowany pod adresem: Dniepropietrowski Obwód, miasto Dnieprodzierżinsk, ul. Szczerbickiego 65, m . 6).
Wykorzystywano również system „Western Union” lub Moneygram na okaziciela Tarasenko Andriej Iwanowicz (urodzonego w Kijowie 17.11.1982).
W ciągu ostatnich 10 dni na wskazane konto wpłynęły przelewy bankowe z pomocą systemu „Priwat24″ głównie z miast Kijowa i Tarnopola wynoszące po 50, 100, 500 hrywien. Pieniądze wpływały również od zwolenników „Prawego sektora” nie tylko z Ukrainy, ale także z zagranicy (Francja, Czechy i inne kraje).
Ponadto na stronie internetowej „Prawego Sektora” społecznościowej sieci „Vkontakcie” w celu transferu funduszy podano numery kont w „Raiffeisen Bank Aval” z wskazaniem nazwiska właściciela Surowiecki Jurij Igorewicz (i. k. 3166505873): w UAH – 262 095 533 782, w dolarach amerykańskich – 262072533786 w Euro – 262 082 533 789.
W źródłach publicznych opublikowano również dane osobowe wszystkich przywódców i działaczy radykalnych ugrupowań, które uczestniczą w zamieszkach ulicznych w Kijowie i innych miastach. Wymienimy niektórych z nich:
Stempickyj Andriej Liubomirowicz: pseudonim – „Letun”, przewodniczący centralnego prowidu WO „Trójząb” im. s. Bandery, urodzony 04.12.1974, Ukrainiec, pochodzacy z miasta Borysław w Obwodzie Lwowskim, zamieszkały we wsi Zadniestrjansk, powiat halicki, ul. Lwowska 20, karany, ideolog i koordynator obwodowej organizacji „Trójząb”, numer paszportu SE 06911 , m. t. 0971135855 posiada własny transport autem.
Jarosz Dmitrij Anatoljewicz: pseudonim „Jastrząb”, przewodniczący ukraińskiej organizacji politycznej „Trójząb” , urodzony 30.09.1971 , zameldowany i zamieszkały w mieście Dneprodzierżyńsk, Obwód Dniepropietrowski, na ulicy Medycyńskiej 47, m. 6. Utrzymuje kontakty osobiste: Naliwajczenko (UDAR), Turczynow, Parubij („Batkiwszczyna”), Mochnik, Sirotjuk („Swoboda”), Czubarow (Miedżlis KTN), Karpjuk (UNA – UNSO).
Abramow Wasilij Zinowjewicz, pseudonim „El”, dwukrotnie karany, przewodniczący halickiej powiatowej organizacji WO „Trójzab”, urodzony 13.01.1985, mieszkaniec wsi Zadniestrjańsk, powiat halicki, obwód Iwano-Frankowsk, jeden z koordynatorów „Prawego Sektora”.
Kozjubczyk Andrij Michajłowicz: pseudonim „Orest”, działacz organizacji WO „Trójząb” w Iwano-Frankowsku, urodzony 03.8.1981, zameldowany w mieście Krzywy Róg, Obwód Dniepropietrowski, na ulicy Woskriesnoj 45/15, faktycznie zamieszkały w Iwano-Frankowsku, bezrobotny, wykształcenie wyższe, kawaler, zaufana osoba WO „Trójząb”, wyznaje ideę neonazizmu, 17.08.2012 zatrzymany za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała.
dr Andrzej Zapałowski, źródło: „DZIEŃ Zaporoża”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/