Poprzednio mieliśmy obóz socjalistyczny a obecnie mamy obóz kapitalistyczny

Z forum Zygfryda Gdeczyka
Poprzednio mieliśmy obóz socjalistyczny a obecnie mamy obóz kapitalistyczny.Pańskie cienkie zupki w PRL-lu oznaczały syte i zadbane dzieci w szkołach.Kapitalistyczny obóz natomiast serwuje rozkradanie polskiego majątku narodowego lub przejmowanie go za psi grosz.Pod zakłamanymi hasłami wolności,pluralizmu i demokracji mamy 1,5 miliona głodnych dzieci,2 milionych bezrobotnych,2 milionych wyrzuconych z kraju z poszukiwaniu chleba.Za komuny budowano 300tyś.mieszkan rocznie,błogosławiony kapitalizm zaś buduje zaledwie 30 tyś.mieszkań.Zniszczono całe gałęzie polskiego przemysłu tworzonego wysiłkiem całego narodu.Budowano tysiące szkół,które solidarnie oszołomy likwidowały bez zahamowań.To samo dotyczy żłobków i przedszkoli,Domów Dziecka i Domów Wczasowowych.Rozbito pegeery,gdzie solidaruchy zagłodzili czerwone krowy dające białe mleko.Niszczy się z maniackim uporem spółdzielczośc mieszkaniową i ogródki działkowe.Teraz przypuszczono atak na likwidację Lasów Państwowych.I tak można by mnożyć bez liku przykłady dewastacji służby zdrowia, służb melioracyjnych itp.itd
Wystarczy przypomnieć, że PRL zaciągnął kredyt w wysokości 25 mld dolarów,za który Gierek zbudował Drugą Polskę. Solidarni zaś wszystko przemataczyli i zostawiają Polskę z zadłużeniem 1 biliona zlp.A nie zapominajmy o dwóch umorzeniach solidarnego zadłużenia przez Klub Paryski i Londyński.Dla umocnienia tej politycznej degrengolady wciskają nam ciemnotę o amerykańskich szpiegach i zdrajcach Polski mającymi zostać bohaterami narodowymi durnych Polaków.
Opluli dawnych sojuszników Polski kumając się z wrogami Polski i czyniąc ich sojusznikami strategicznymi wspólnie torturując inaczej myślących oraz tworzą nowe psychuszki dla niewygodnych.Wspierają postbanderowskich bandytów zamierzających odebrać Polsce ziemie między Sanem i Wisłą.Nie potrafią zadbać o interesy polskich mniejszości narodowych na Litwie i w Niemczech.Jedna tylko mniejszość jest gloryfikowana i afirmowana, i każda wypowiedż o niej natychmiast jest paraliżowana zarzutami rasowej nienawiści,ksenofobii i diabli wiedzą czego tam jeszcze.
Dlategom uprzejmie proszę pozostanmy przy swoich obozach.A jeśli już jesteśmy przy wzmiankowanych przez pana obozach,to dobrze byłoby aby zaczął pan zwalczać obrzydliwą propagandę, miłujących nas wielce braci, dotyczącą “polskich obozów koncentracyjnych”.
Ponieważ wiem, że każdemu jest bliska jego nieprana koszula, więc pozostawiam pana w osamotnieniu i nadziei, że dokona pan przepierki swych obozowych ciuchów.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/