Ukraina, którą utraciliśmy

PB: Trudno pojąć ‘polszczyznę’ auto-tłumacza… Jak wg autora jewrounia miałaby rowiązać opisane problemy Ukrainy?

………………….

Ukraina, którą utraciliśmy

Eugene Pożidajew – międzynarodowy obserwator REGNUM
Leniwy opozycji na Ukrainie, która trwała ponad sześć miesięcy, 19 stycznia został zastąpiony raz, najbardziej imponujący wybuchu przemocy. W tym samym czasie, tym razem dostanie i regiony – opozycja zdołała uchwycić regionalną budynek administracyjny prawie cała zachodniej części Ukrainy, ale do 27 stycznia tego ofensywa ugrzęzła w południowo-wschodniej (“Golden Eagle”, przy wsparciu mieszkańców nie pozwala chwyta Zaporoże, Dniepropietrowsk, itp.).
Wynik końcowy procesu negocjacji i został rozejm. Oficjalna opozycja zgodziła się na amnestię, zniesienie było bezpośrednią przyczyną buntu “represyjne” prawa (w tym, na przykład, zakaz wygląd rajdach zamaskowane) – a więc odrzucił proponowane stanowisko głównego (Yatsenuk) i wicepremier do spraw Pomocy Humanitarnej (Kliczko). Średnia wewnątrz elity kłopotów oczywiście przekłada się na coś o wiele bardziej poważnego.
Więc, co się dzieje na Ukrainie? Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na to, co sama Ukraina.
Zacznijmy od najbardziej podstawowych czynników. W rzeczywistości kraj wykazuje śmiertelną kombinację dwóch najbardziej problematycznych modeli państwowości. Po pierwsze, Ukraina – “Europa”, w tym sensie, że mamy do czynienia ze znacznie zubożony bazy zasobów i szybko rosnącego obciążenia demograficznego, w związku ze starzeniem się społeczeństwa (sytuacja pogarsza nienormalnie niskiego wieku emerytalnego, znaczny odpływ pracy i imigracji w przypadku braku Ze względu na niską atrakcyjność, “ostatni biały kraj w Europie” jest w rzeczywistości, zastaw trudnych problemów w przyszłości).
Po drugie, Ukraina – to podręcznikowy przykład dużego biednym kraju (“Kolumbijskie model”). W przypadku takiego modelu, z reguły charakteryzują się trzema nieprzyjemny efekt. Pierwszy to do powstania stabilnej klany oligarchiczne systemu –    stabilna w tym sensie, że wykazuje stałą chaos. Powody są proste: z jednej strony, gospodarki tych krajów są zbyt duże, aby w całości mogły być opanowana tylko klan, który sprawia, że ​​niemożliwe do utworzenia stabilnego reżimu autorytarnego, z drugiej – jest zbyt mały, aby “Klan” wystarczyło do władzy może pełnić rolę arbitra. W rezultacie, patrz jeden lub innej wersji “siedmiu banków”.
Drugi efekt – ciasnota rynku krajowym prawie nieuchronnie prowadzi do uzależnienia od rynków zewnętrznych i samego wyglądu lokalnego kapitału kompradorską.
Trzeci – ograniczone zasoby znaczy ograniczony potencjał energii i niemożność skutecznej kontroli nad terytorium, imponujący i / lub populacji.
W konsekwencji, nawet ograniczone siły opozycyjne są w stanie utworzyć rządu centralnego prawie nierozwiązywalnych problemów. W powiększonej postaci, można było zaobserwować podczas ostatnich kryzysów afrykańskich, gdzie kilka tysięcy rebeliantów wywołały potrzebę interwencji międzynarodowej, co nie jest zaskakujące – w tym samym samochodem zamiast je tylko około 3 tysięcy słabo uzbrojonych i pół zagłodzony mali żołnierze mobilnych, którzy próbowali kontrolować wielkość terytorium większy niż Francja.
W rezultacie widzimy nieskończoną niestabilności politycznej i roli ochrony materiałów rolno-surowy wyrostka wraz specyficznej formacji “wolności” jako normy psychicznej. Innymi słowy, wydaje się jasny obraz Kolumbii lub Wspólnoty, które czasami zawarte całkowicie “wolny” obszar w stylu Zaporizhzhya Sich lub Somalii.
“Columbia” charakter państwowości i ma nieprzyjemny jeszcze jeden szczegół – jak w kraju zbyt łatwo stać się przedmiotem manipulacji zewnętrznej i wygodnych rywalizacja pole zainteresowanych ośrodków władzy – ze względu na swoją zależność od rynków zagranicznych i możliwość gry na wewnątrzwspólnotową sprzeczności konkurencyjnych frakcji.
Spójrzmy teraz na południowo-zachodnim sąsiadem. Ukraina charakteryzuje się potwornej stopień koncentracji kapitału. Udział najbogatszych stu Ukraińców do 38% PKB – prawie dwa razy tyle co w Rosji (20%) w krajach rozwiniętych jest zwykle typowa postać 10-11%. Jednak nawet w stu aktywa są rozdzielane bardzo nierównomiernie – tak, że aktywa z Rinat Achmetow jest więcej niż cała reszta w pierwszej dziesiątce w połączeniu. Z kolei w pierwszej dziesiątce stanowią prawie połowę setki kapitalizacji. Zdecydowana większość dużych majątków na podstawie wywozu towarów z wartością dodaną bardzo niska, zwłaszcza na Zachodzie.
Charakterystyczny smak XIX wieku Ameryka Łacińska staje się jeszcze silniejsza, gdy odkrywamy w ukraińskich modelowych innych godnych uwagi elementów. Po pierwsze, całkowicie podzielona między przestrzeni grup oligarchicznych mediów. Po drugie, zestaw jest politycy kieszeń. Po trzecie, czasami własne milicje.
Co do potencjału zasilania, Ukraina – to nie jest Afryka Środkowa, ale ilość lokalnych sił policyjnych naprawdę nie wystarczy, aby stłumić masowe zamieszki i agresywny. “Berkut” (analogowe OMON) – około czterech tysięcy żołnierzy, wyposażone w mniej niż idealny sposób, nie najlepiej wyszkolonych i mało mobilne. Liczba wojsk wewnętrznych – 33 tysięcy osób, ale są słabo wyposażone i przeszkolone. Połowa ukraińskiej spisek (brak sprzętu na poborowych Bankova dziwne taktyka pasywne “Berkut”, często banalne “ziewanie” prowokatorów) – jest to po prostu konsekwencją niedofinansowania i braku profesjonalizmu.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) jest dość specyficzna organizacja, łącząc słabe umiejętności, korupcji i wątpliwej lojalności – wpływ “orange” w swoich bardzo dużych struktur. Wreszcie, wojsko – jest bardzo niskie zdolności bojowej, sam trendy pomarańczowy (Akademia wojsk lądowych zamieszczonych we Lwowie) i oczywiste powody do niezadowolenia z powodu cięć.
W piramidy opiera oligarchiczny znacznie bardziej archaiczne i manipulowane przez społeczeństwo, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Zachodnia i centralna Ukraina częściowo konserwatywny terytorium agrarna nawet jeśli ZSRR prawie całkowite odparowanie lokalnego przemysłu doprowadziła do pewnego rodzaju konsekwencje. PKB Ukrainy na mieszkańca według parytetu siły nabywczej – pomiędzy Egiptem i Algierią. Podobieństwo z pierwszą jeszcze silniejszy, jeśli spojrzymy na strukturę dochodów i zatrudnienia. Formalnie bezrobocia na Ukrainie jest niska (7,6%), ale patrząc na lokalnych danych statystycznych, można znaleźć dziwne zjawisko – w wysokości 20 mln osób w wieku produkcyjnym, to widzi tylko 10 mln pracowników najemnych, “zgodnie z zasadami”, a około 1 miliona . własny rachunek. Łatwo się domyślić, że te “nieścisłości” ukrywa potworną masę ukrytego bezrobocia, niepełnego zatrudnienia i nieformalne. W rezultacie, jak w Egipcie, wynagrodzenie jest tylko o 40% Pozostałe 60% pochodzi z państwa “miłości”. W rezultacie widzimy ogromną masę częściowo bezrobotnych, zakażonego uzależnienia i łatwo zmobilizować.
W tej mobilizacji instrumenty są w dobrych rękach. Penetracja internetu na Ukrainie – ponad 1,5 razy niższa rosyjskiego nawet formalnie, w większości lokalnych mediów internetowych kontrolować te same znaki, jak telewizor, ilość spożywanych średnio ukraińskich produktów drukowanych mniej czasami. W rezultacie państwo to nie tylko gospodarka feudalna, ale również, że informacje pole logiczne. Jednak na tym samym polu jest wystarczająco intensywne partnerów zewnętrznych obecna oligarchia.
System ten pozostał stabilny do feudalny świat utrzymywano mniej lub bardziej korzystnej sytuacji, co pozwoliło oligarchia zarobić bez wchodzenia na sobie w nogi, podział majątku i ruch w prawo, z punktu widzenia ukraińskich miliarderów, kierunku Europejskiej – przy jednoczesnej redukcji ceł po wejściu do strefy wolny handel UE każda branża tech miał sag, ale także obiecał eksporterów surowców i półproduktów 700 mln USD
Koncert był transmitowany na propagandę legalności procedury i świadczenia dla bezrobotnych o 1000 dolarów miesięcznie, która będzie stale w akcesji do UE … skromnie mówi nic, że dołączy do UE Ukraina nawet nie zaprosił na dłuższą metę. Nacjonaliści cieszył się niesłabnącym wsparcia, działania grup prorosyjskich – albo zniesione albo służyły jako pretekst do bezpośredniego represji.
Jednak nedoinvestirovalas przemysłu, infrastruktury oraz zdegradowane przewartościowane w stosunku do zużycia możliwości gospodarczych wspieranych przez zagranicznych pożyczek – ale ta sytuacja stała się zwyczajem w czasach Wiktora Juszczenki . Ukraiński zakład spodziewać dość oczywisty, aby rozwiązać te problemy przez Napary UE – kraj nadzieję sprzedać w cenie dwa razy tak wysokie, jak w języku polskim.
Jednak w roku 2012 stał się drugi okres spadku przemysłowej. Warunki dla chemików i hutników rozwiniętych bezskutecznie, ich zyski znacznie spadły. Ponadto szczególne ruchy nigdy nie świeciło wywiadowcze lokalnych oligarchów wywołało dodatkowe problemy. Intraelite sprzeczności związane z rozbudową “rodziny” prezydenta, administracji i próbuje zmusić wielkiego biznesu do płacenia podatków, do której nie był przyzwyczajony mocno, stopniowo wzrasta, a wcześniej (co znajduje odzwierciedlenie w dziedzinie mediów), gwałtownie pogorszyła. Bilansu płatniczego drastycznie się pogorszyła, a zagrożenie niewypłacalności majaczyły przed nami. Umowa “Saving” z UE w rzeczywistości dalej pogorszyć sytuację.
W czasie wizyty Janukowycza w Wilnie, sytuacja wyglądała tak. “Rodzina” firma rozwijała się bardzo szybko, ale tylko znaczące aktywa medialne “rodzina” został niedawno kupiony grupie Kurchenko UMH (“Reporter”, “Komsomolskaja Prawda w Ukrainie”, “AIF na Ukrainie”). Oczywiście, pod kontrolą władz i społeczeństwa był pierwszym krajowym kanał, ale jej udział w rynku mediów jest bardzo mała.
Rinat Achmetow , głównym sponsorem Partii Regionów i głównego filaru Janukowycza, był bezpośrednio zainteresowany podpisaniem umowy o wolnym handlu z UE. W ten sposób, pomimo braku bezpośredniej sprzeczności z “rodziny”, wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z nadmiernego tempa jego ekspansji. Kontroluje grupę medialną “Ukraina”, która jest właścicielem tytułowego kanału.
Wiktor Pinczuk (3,8 mld) TV: STB, Novy, ICTV ; gazety “Fakty”. Marka powiedzenie: “. I – Człowiek Zachodu To jest mój główny cel chcę żyć w globalnym świecie.”.
Igor Kołomojśkyj (szacunki państwowe różnią się od 3 do 4187 mld euro), inne niż bezpośrednio zainteresowanych podpisaniem umowy o wolnym handlu (eksport swoich struktur w UE jest około dwa razy więcej niż w Rosji), był w konflikcie z, że trwa “rodzinę”. Nawet pod koniec 2012 roku “rozpoczęła sprawdzanie stacji benzynowych, które otrzymują benzyny z Kremenczug rafinerii należącej Kolomoiskiy. Potem zaczęłam mieć problemy z liniami lotniczymi. Kontrole ogarnęła wszystkie struktury związane z grupy” Privat “. Jednocześnie problemy z linii lotniczych były wcześniej ogłoszone prawie minister infrastruktury Borys Kołesnikow . W rezultacie, na krótko przed konfliktem zaczął mówić o Kolomoysky jako “ukraińskiego Chodorkowskiego.” Kontroluje Kanał 1 + 1, grupa publikacji “Glavred” i wieści o “UNIAN”.
Rzekomo kluczowym sponsorem “nacjonalistycznej” Tyagniboka; wcześniej on, jak sam przyznaje, spędził 5.000.000 dolarów na wsparcie “pomarańczowej rewolucji”, i aż 40 mln USD – do kampanii wyborczej “Nasza Ukraina” Juszczenko. Warto zauważyć, że wcześniej mówił o nim ostatnio dość bezstronnie “Ręce poplamione krwią.” Oligarcha dobro zaangażowanie w kilku głośnych zabójstw. Wiele hałasu o historii zdobyciu napastnicy Kremenczug rafinerii. Jednak kluczem do historii “Majdan” jest standardowe połączenie na Ukrainie topy ultras z właścicielami “swoich” klubach. W tym Kolomoiskiy należy “Dynamo Kijów” i jego najbliższych partnerów Surkis – “Dniepr”.
Poroszenko (1,8 mld). Kontroluje aktualną opozycji ustnik – “Kanał Five”. Wpis wsparcie do NATO i, oczywiście, integracja europejska. W tym samym czasie, przed nami – potomek ofiar bezwzględnego reżimu sowieckiego, został skazany na masowej kradzieży alkoholu i posiadania broni palnej – czyli Aleksiej Poroszenko , nadal aktywnie uczestniczył w działalności syna.
Polityczne credo chrzestna Juszczenko aktywnie zarabiać na rosyjski rynek, “Mr. Poroszenko mówił na konferencji w Moskwie dość bezczelnie powiedział, że masz 80% Rady Najwyższej głosował na rzecz integracji europejskiej, Rosja będzie musiała z tym żyć – i wszystko będzie jak było ” . Innymi słowy, my – epicki przykład ukraińskiego oligarchy stanowczy zamiar dostać się do “globalnego świata” przez Rosję – i mocno przekonani o swojej bezkarności.
W ten Poroszenko własnością producenta samochodów “Bogdan” wykazał stopę rekordowy spadek produkcji w ubiegłym roku, i lobbował na rzecz specjalnego cła na przywóz rosyjskich samochodów i odpowiedzi RF położyć kres historii dziewięciokrotnie spadku produkcji w ukraińskim przemyśle motoryzacyjnym. Aktywa stoczniowe Poroszenko są w jeszcze gorszym stanie. Ukraińska inżynierii potencjalnie bardzo konkurencyjne (ze względu na bardzo niskie koszty pracy), ale skuteczne zarządzanie klasy Poroszenko – jest coś, wymarły w Rosji około dziesięciu lat temu.
Korporacja należąca do oligarchy ” Roshen “cierpi też straty z powodu sankcji Federacji Rosyjskiej – a może jeszcze bardziej cierpieć (dwie fabryki cukiernicze są oligarcha w Rosji). Innymi słowy, firma pana Poroszenko rozpada, a on, po pierwsze, pilna potrzeba, aby dostać się do budżetu, a po drugie – aby uzyskać efekt dźwigni nad Moskwą. Jednak praktycznie kontroluje elity kilka obszarów zachodnich, chętnie zapewniając jej rekrutów i wsparcie polityczne.
Firtasza (683.000.000 dolarów). Kontroluje kanału “Inter”. Nie zbyt zależy od zarówno zachodnich i rosyjskich rynków konfliktu między nim a “Rodzina” jest całkowicie opisany przez prostego wzoru “nie jest wspólne.” W sierpniu, wszedł do gorącej fazy. Istnieją wszelkie oznaki przygotowań do kampanii prezydenckiej Firtasza, który nie będzie postawić na Janukowycza, i Vitali Klitschko , który ogłosił zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich. ”
Tak wyglądają aktywa i interesy ukraińskiej oligarchii. W tym samym czasie, z wyjątkiem konfrontacji z “biznesu” i “rodziny”, ukraiński założenia bogatych i wewnętrznych sprzeczności – tak problemu Kolomoiskiy w wzruszającym harmonii stworzonej i moc, i jego zaprzysiężonego “przyjaciel” Achmetow, z nim jako “dzieli” aktywów i Pinczuk. Sponsor ukraińskiej zarzuty opozycji, wygląda to tak: Tyahnibok – Kolomojsky Jaceniuk – Pinczuk i Firtasza Kliczko – Firtasza głównie, ale nie tylko.
, Podczas gdy pod stopami karzeł warstwa Titans istnieje i niezadowolonych “oligarchia” montażu i pcheł rynki. Ukraińska firma tego rodzaju stosowanych do płacenia podatków w efemerycznej skali (zniesienie uproszczonego systemu podatkowego dla poszczególnych kategorii działalności było jednym z wymogów MFW ), aby zatrudnić pracy bez urzędowej rejestracji lub płace w kopertach i banalnego handlu przemytu. Rozszerzanie dziura budżetowa zmusiła administrację Janukowycza do wzmocnienia presji podatkowej na tym segmencie rynku – i to mianem terroru i oburzenia (i, biorąc pod uwagę specyfikę ukraińskich organów ścigania, to percepcja była pod pewnym bazy). W tym samym czasie w 2010 r. zmiany do kodeksu podatkowego wywołało masowe demonstracje. Stężenie tego rodzaju “obywateli zły” z oczywistych względów w “maksymalnych postindustrialnej” Kijów i obszarach przygranicznych Ukrainy Zachodniej, gdzie prosta transakcja przemyt jest najważniejszym rzemiosła ludowego.
Dotyczących dźwigni finansowej Zachodu, nigdy tak naprawdę ukrywa. Jest struktury rządu USA aktywnie finansować “wolne” Ukraińska prasa – tak, “Ukraińska Prawda” zwykły tekst mówi o tym, że “niezależne” dziennikarstwo w ​​kraju może tylko istnieć … Zachodnia pieniądze. Na treści i strukturze amerykańskich radykałów “Spilnoy prawy”, “uwaga”, aby przejąć budynek Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak więc, jego lider, Aleksander Danyluk ma brytyjskie obywatelstwo i dość oficjalnie uruchomiony dla agencji rządu USA.
Innymi słowy, pod koniec ubiegłego roku na Ukrainie były obecne wewnątrz elitarnej dywizji, masowego polumarginalov, “zadzierzgnięcie” “klasy średniej”, a siły zewnętrzne zainteresowane destabilizacją sytuacji.
Postęp konfrontacji można zrekonstruować tak. Przyspieszenie ziemia “Majdan”, po kampanii antyrządowych w całej “niezależnych mediów” i dyskretnie obecny podczas przyspieszania “Inter” – to prawdopodobnie były Produkt z bandą prowokacji    Liovochkin-Firtasza wspólne stanowisko w spoczynku oligarchii skonfigurowany ukarać “rodziny”. Starcia na Bankovaya stylistycznie żywo przypominają miejsca stałego grupę metod Kolomoyskogo rewizji stosunków własności.
Dalsze dość przejrzyste relacje między Achmetow i Janukowycz nie wpływa jednak Kolomoyskogo Poroszenko. Obok widzimy długą paraliż, a wybuch przemocy 19 stycznia – tak na jednym z zachodnich ustaw wpływających 16 grudnia (przewidującego deklaracji finansowania zagranicznego dla organizacji otrzymujących go) jest bardzo nieprzyjemny nacisk na Achmetow przez ambasadora USA, rozłamu w Partii Regionów, około jednej trzeciej deputowanych, z których bezpośrednio kontrolowane Achmetowa Firtasza i niepowodzenie wszelkich środków nadzwyczajnych. Równocześnie można było zaobserwować zmianę scenerii w regionach zachodnich, gdzie bojownicy finansowanych Poroszenko, bez najmniejszego sprzeciwu zajętych budynków rządowych zamieszkane Poroszenko klientela. W ten niezwykły niestosowania “rodziny”, nawet istniejące zasoby informacyjne i moc – a widzimy pragnienie tradycyjnie siedzieć na dwóch krzesłach. Porażka oznacza sprzeciw wobec Janukowycza bezwarunkową zależność od Moskwy.
Obok widzimy, po pierwsze, przejawem pozornych sprzeczności wewnątrz opozycji – świadkiem kolizji z oligarchicznych piechoty Tyagniboka “gosdepovskoy” Danyluk piechoty i Yatsenuk Sprawiedliwości na budowę. Po drugie, pojawienie się radykalnego skrzydła lojaliści, w oparciu o regionalne działające firmy na rynku krajowym.
Co będzie dalej? Problemem jest to, że ukraińska gospodarka balansuje na krawędzi upadku – w jej przypadku, widzimy bardzo ponury kombinację. Po pierwsze, otoczenie zewnętrzne jest niekorzystna: światowy rynek stali nie jest w dobrej formie, politykę “quantitative easing” Fed USA – masywne emisji, stymulować inwestycje w gospodarkach wschodzących – jest zminimalizowane. W rezultacie, tylko w styczniu środków finansowanych na “wschodzących gospodarek” zostały wycofane 16800000000 dolarów, w porównaniu z 15000000000 dolarów dla wszystkich rokiem. Po drugie, administracja Janukowycza w ostatnich latach prowadzone maloadekvatnuyu polityki populistyczne nie do zniesienia dla ukraińskiej gospodarki. Trzeci, długo kryzys polityczny zlikwidowane ostatnie szanse na korzystny wynik.
W rezultacie, sytuacja wygląda. Nawet jeśli pyatnadtsatimilliardnoy pomoc rosyjskim i względny spokój, ukraiński budżet w 2014 r. było całkowicie nierealne – zapewniając, na przykład, wzrost o 3,4% i 16,9% wzrost przychodów, które nie będą. Deficyt budżetu nawet w tym scenariuszu fantazji wzrośnie – do prawie 7000000000 dolarów
Majdan wywołało dodatkowe odpływ kapitału i, w rezultacie, ciśnienie na hrywny (co doprowadziło do strumienia już marne rezerw walutowych).
Kapitulacja Janukowycz i finansowanie z Moskwy wywołało opóźnienie ostatecznego upadku. Hrywna zaczęła spadać, i zatrzymać ten proces był trudny. Tylko od 27 do 29 stycznia, Narodowy Bank Ukrainy pompowana do rynku ok. 1 mld $ – więcej niż w całym poprzednim miesiącu. Jednak kurs osiągnął 8,65 30th hrywien za dolara wobec 8,62 na początku zeszłego tygodnia. “Interwencja” były “słowny” – NBU powiedział o nich, ale tylko spełniają minimalne stawki, co dodatkowo pogorszyło sytuację. “Taktyka” NBU więcej niż zrozumiałe – popyt na waluty w tygodniu aktualizacji zapisów historycznych, osiągając na początku lutego 20 mld USD w końcu 05 luty kurs hrywny spadł do 9,3 hrywny do dolara. 6th Narodowy Bank, wykorzystując efekt “odbicia” i drakońskich ograniczeń na zakup waluty obcej, był w stanie grać do 8,45. Jednak rezerwy walutowe Ukrainy są wyczerpane – kosztować stycznia 2600000000 dolarów lub 12,8% prawie wszystkich zastrzyków RF do ukraińskiej gospodarki. W rezultacie rezerwy międzynarodowe spadł do 17 8 mld, z “na żywo” pieniądze pozostały, zapewne 5500000000 dolarów
Najprostszym konsekwencją dewaluacji, co niewątpliwie będzie głębokie, będzie wzrost cen – import zajmuje 41% na rynku krajowym. Jednakże skutki te nie są ograniczone.
Dewaluacja oznacza “uznanie” strategiczne (głównie gaz) przywóz i zewnętrzny Obsługa długu. Tymczasem dług Ukrainy tylko do ” Gazprom “, aby osiągnąć 3300000000 dolarów do końca stycznia. Podczas refinansowania długu praktycznie niemożliwe – konsekwencją był spadek styczniowego przygoda rating kredytowy CCC poziomie preddefoltnogo z perspektywą negatywną na 7 lutego, który jest bardzo trudny do jakichkolwiek pożyczek zewnętrznych.
Tymczasem spadające wskaźniki i perspektywa negatywna skierowana nie tylko długu publicznego, ale również lokaty walutowe i obligacje z największych banków w wielu dużych firm.
“Subtext” jest oczywista. Dewaluacja nieuchronnie spowodować kryzys bankowy Jej margines jest obecnie znacznie niższy niż w 2008 roku. System bankowy nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu. Zysk w 2013 r. spadła o 3,4 razy w bankierów grudnia pracował ze stratą netto 0,97 mld hrywien. Natomiast udział depozytów walutowych na “koszt” tej dewaluacji będzie mieć najbardziej bezpośredni wpływ jest 35% udział kredytów zagrożonych jest bardzo wysoka – 40%. Ponadto, w 2008 roku, zły kryzys zadłużenia w dużej mierze zablokowane wysiłki banków zagranicznych – ale od tego czasu ich udział w rynku ukraińskim spadła od 40 do 16% sześć lat temu infuzji nie opłaciło. Ponadto, objętość złoża mieści się w drugiej połowie stycznia. Formalnie spadek jest niewielki, ale proces jest przyspieszony – tylko pięć dni, od 27 do 31 stycznia, banki stracił 7 mld hrywien. W rezultacie, jeśli kurs przekroczy 9,5 hrywny do dolara, upadek systemu bankowego będzie automatyczne. Tymczasem, prawdopodobieństwo tego jest bardzo wysoki w najbliższej przyszłości.
Nie wiele lepiej wygląda i pozycja z największych ukraińskich firm. Dwunastu z nich, w tym “Naftogaz”, ” Ukrzaliznytsia “(lokalny odpowiednik Kolei ) i podstawowej struktury Achmetow (“Metinvest” i “DTEK”) ocena obniżona do tej samej preddefoltnogo CCC z perspektywą negatywną. Innymi słowy, sabotaż “Botanika” może go kosztować zbyt wiele.
Następnie umieść listę oskarżonych będzie tylko gorzej. Tak więc, w styczniu produkcji stali spadł o 12%, chociaż zwykle na początku lat stosunkowo sprzyjających warunkach. Podobnie, produkcja spadła żelazostopów. “Naftogaz” jest w obliczu kryzysu o zaległościach, i został zmuszony do zmniejszenia dostaw gazu w 11 obszarach ugrzęzła w długu do minimum technologicznego.
Unia Europejska może pomóc Ukrainie? Roczny budżet UE na 2014 r. wynosi 135 minut mld euro, i przeszedł obniżki dla pierwszych 56 lat. Zastrzyki skalę w gospodarkę Ukrainy w zbliżającym jak miecz Damoklesa południowych gospodarek europejskich (Włochy, dług publiczny osiągnął 133% PKB) – to absurd. Europejski Bank Centralny (w tej chwili – w rzeczywistości pseudonim Niemiec) niedawno wydała oświadczenie, w którym zaleca się, aby problematyczne kraje strefy euro liczyć na własne siły, ponieważ pomoc zagraniczna nie jest przestrzegane w każdej sytuacji, ale szczerze katastrofalne. Ponadto, proces podejmowania decyzji w UE jest bardzo trwały. US ponownie zbliżył się do limitu zadłużenia – nie ma pieniędzy na pomoc, ani ingerować w ich najbliższych latach nie ma i nigdy nie będzie.
W rezultacie, wzywa do natychmiastowego i ogromnej pomocy “demokratycznego” rządu, który rozpoczął się w rozdziale złożenia polityka zagraniczna Europejskiej Catherine Ashton, szef , bardzo szybko utknęły w martwym punkcie. Ukraina może oczywiście liczyć maksymalnie $ 15 – 19000000000 dolarów, a płatności będą rozciągnięte do 2020 r. i rozpocznie się dopiero po “odzysku” gospodarki przez receptur MFW. Ponadto, Fundusz nie będzie dokładnie obsługuje kurs hrywny wymiany, aby osiągnąć go w 9,6 – 10,5 za dolara (to jest oczywiście zalecane przez Fundusz), a bardzo prawdopodobne – do dewaluacji osuwisko (w 2008 r. MFW aktywowane dopiero po 50% amortyzacja).
Innymi słowy, bez masywne i szybkiej pomocy finansowej na Ukrainie – w stanie upadłości, niezależnie od osobowości w mocy. Od A czynników czysto ekonomicznych, zmniejszenie o co najmniej 20% w poziomie życia na Ukrainie i związany fala protestów były nieuniknione w każdym przypadku. Problemem jest jednak to, że piła i genialny wirtuoz porywacze alkohol (są duże Ukraińska firma) szczerze przepracowany z aktywnej pomocy Zachodu, co otwiera nowe możliwości upadku. Kryzys polityczny, nałożyć na gospodarczy, w stanie poprawić to w sposób radykalny, które z kolei spowoduje radykalizację protestu. W tym przypadku widzimy rozłam wśród opozycji i wśród lojalistów.
Perspektywy Ukrainy są dość przejrzyste. Ahead – gwałtowny spadek poziomu życia (ze wszystkimi skutkami towarzyszącymi) i długa przerwa, w której co rozwój gospodarczy. W rzeczywistości, zobaczymy kolejny krok w Mołdawii – i być może nie jeden. Okres niestabilności nieuchronnie być długie. Kwestia rozdrobnienia terytorialnego kraju (a nie scenariusza czechosłowackiego), w rzeczywistości, można uznać za rozwiązany – można argumentować, tylko na konkretne daty.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/