Wacław Klaus o Ukrainie

Wacław Klaus o Ukrainie

Jednodniówka NarodowaZdecydowałem się jednak udostępnić spolszczone przeze mnie oświadczenie prezydenta Wacława Klausa i Jirziego Weigla, w formie newsa. Czynię to z trzech powodów. Po pierwsze, w momencie, kiedy piszę te słowa, wciąż nie ma oficjalnego tłumaczenia na język polski bądź angielski. Po drugie, streszczenia tekstu, które pojawiły sie na różnych portalach internetowych, zawierają przekłamania i różnią się od siebie. Po trzecie, pojawili się już szaleńcy, którzy nazwali p.Wacława Klausa “agentem moskiewskim”. Udostępniając na stronie głównej JN spolszczony teksty oświadczenia przypominam, że tylko jako spolszczenie należy go traktować, w żadnym zaś wypadku za oficjalny przekład, czy źródło. Oświadczenie jest tekstem bardzo istotnym. Obok niezmiernie ważnej treści merytorycznej, pozwala poczuć różnicę pomiędzy wybitnym politykiem, a polskim cyrkiem na resorach. Adam Śmiech

Komentarz polityczny do sytuacji na Ukrainie

21.02.2014

1.Ukraina jest w obecnej formie w dużej mierze sztucznym tworem, który stał się niezależnym państwem w wyniku upadku ZSRR dwie dekady temu.

2.Są w nim z jednej strony obszary na zachodzie kraju, które nigdy nie były częścią Imperium Rosyjskiego (region zakarpacki, Galicja i inne) a do Rosji zostały przyłączone po II wojnie światowej, terytoria, na których toczono bój o niezależną Ukrainę (i po stronie nazistów), z drugiej zaś strony, od 18 stulecia czysto rosyjskie obszary (Krym, Odessa, wschód kraju), dla których niepodległość Ukrainy oznaczała wyrwanie z naturalnego środowiska narodowego.

3.Pewna sztuczność takiego tworu państwowego i odmienność pomysłów obywateli co do jego przyszłego kierunku, paraliżowały jego życie polityczne od samego początku. Dobrze to z Pragi widzieliśmy. Swoje zrobiły i niekontrolowane przekształcenia kraju, ciężkie dziedzictwo komunizmu oraz chaos gospodarczy i polityczny ostatnich dwudziestu lat.

4.Ukraina pozostała i nie mogła nie pozostać krajem głęboko ekonomicznie osadzonym w przestrzeni poradzieckiej, związanym i na wiele sposobów zależnym od Rosji. Jest to naturalne i nie ma łatwego sposobu, aby to zmienić.

5.Dla Rosji, Ukraina jest czymś więcej niż najbliższą zagranicą, czymś więcej niż np. Estonia, Tadżykistan czy Azerbejdżan. To historyczna kolebka jej państwowości i kultury, dom dziesiątek milionów Rosjan.

6.W tej sytuacji, pomysł niektórych ludzi w Europie, a wydaje się, że i czołowych przedstawicieli UE, reprezentantów obecnych władz Republiki Czeskiej, i czołowych działaczy politycznych, że można dopuścić do starcia o orientację Ukrainy i prowadzić bój o jej kierunek wschodni bądź zachodni, ignoruje rzeczywistość. Doprowadzi to kraj do nierozwiązywalnego konfliktu, który może zakończyć się tragicznie.

7.Utrzymanie Ukrainy w jej obiektywnie istniejącej sytuacji geopolitycznej, jako niezależnego a jednocześnie funkcjonującego i prosperującego państwa, wymaga długofalowych posunięć, tak ze strony jej polityków jak i partnerów zagranicznych, wielkiego stopnia powściągliwości i umiejętności dyplomatycznych. Ze wszystkich stron jesteśmy niestety świadkami działań odwrotnych.

8.Ze strony Zachodu jest wielką nieodpowiedzialnością podsycanie ambicji i złudzeń radykałów z zachodniej Ukrainy, że rzeczywiście istnieje wybór między Wschodem a Zachodem, i że UE i USA są zdolne Ukrainie jako całości, w jej kierunku zachodnim nie tylko udzielić wsparcia, ale także długotrwale go zagwarantować. Takiego zdecydowanego i mocnego zainteresowania i gotowości do poniesienia odpowiedzialności, Zachodowi rzeczywiście brakuje. Zachód przyczynił się do rozpętania kryzysu, którego w rzeczywistości nie chce, i którego konsekwencji nie chce ponosić.

9.Postawić Ukrainę przed wyborem – Wschód albo Zachód, to znaczy ją rozbić. Jak się wydaje, to właśnie się dzieje.

10.Wydaje się również, że większość uczestników zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Pytanie brzmi, czy nie jest już za późno. Iluzją jest szczególnie pomysł, że problem ten może być rozwiązany przez nowe wybory.

Václav Klaus, Jiří Weigl 21 luty 2014

Oryginał czeski – strona Wacława Klausa

Dodane przez Adam Smiech dnia luty 25 2014 10:13:13

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/