Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce

https://docs.google.com/document/d/1yYbHrTZJsgAI1JuPmsVepLzXd-3wSbFNx0dNLNzYmmc/edit

Łowicz, 04.03.2014r.

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf ,  www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Szanowny Pan

 

Prezydent Władimir Putin – za pośrednictwem Ambasady Rosji!

 

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce.

 

Za Dariuszem Orszańskim z Olsztyna:

 

“Składamy na ręce Pana Ambasadora Federacji Rosyjskiej serdeczne i szczególne podziękowania dla Prezydenta Federacji Rosyjskiej Pana Władimira Putina oraz dla Rady Federacji Rosyjskiej, za decyzję poważną i męską decyzję, o wykorzystaniu wojsk Federacji Rosyjskiej do stabilizujących i obronnych działań na terenie Ukrainy w celu ugaszenia pożaru i niepokojów społecznych wywołanych w tym bratnim państwie, przez płatną i zdradziecką ( kierującą się podwójnymi standardami i moralnością) agenturę zachodu i ukraińskich szowinistów.

 

Jest niedopuszczalne, by garstka bandytów, podżegaczy i podpalaczy z Kijowa, wspierana i finansowana przez moralistów o podwójnych obliczach, obalała legalne władze Ukrainy i chciała rozlać bezprawie i wojenną pożogę na całą Ukrainę i inne kraje słowiańskie. Zachód, któremu demokracja i praworządność nie schodzi z ust, tę nielegalną bandycką zadymę wspiera.

Najwyższy już czas by bandytom i podżegaczom powiedzieć – STOP – ANI KROKU DALEJ !

Prezydent Władimir uczynił to! – i za to Mu dziękuję wraz z rodziną i bliskimi.

 

Zapewniamy, iż z buńczucznymi, wojennymi pomysłami “naszych uzurpatorskich władz” Polski, Ja i bardzo wielu Polaków nie mamy nic wspólnego! Jesteśmy z Wami. “

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

dołączamy się do podziękowania i jednocześnie z całą mocą podkreślamy że z buńczucznymi, wojennymi pomysłami przedstawicieli uzurpatorskich władz z  Polski nie mamy nic wspólnego jak też

Naród Polski, który został oszukany i zniewolony we własnym, ojczystym kraju przez podstępnego okupanta.

 

Władze unijne jak też OBWE zignorowały udowodniony przez Tadeusza Cichockiego w 2013r. zamach stanu  oraz zingnorowały udowodnienie sfałszowania  wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. w Polsce. Skarga na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia!

 

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

link: “Do Narodu Polskiego, List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

W związku z utajnieniem przed społecznością międzynarodową naszych informacji i dowodów na sfałszowanie wyborów i dokonanie zamachu stanu w Polsce uprzejmie prosimy Szanownego Prezydenta Rosji, Pana Władimira Putina o podanie do publicznej wiadomości i poinformowanie opinii światowej o przestępstwie przejęcia władzy w Polsce przez uzurpatorów przy współdziałaniu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej jak też sekretarza OBWE. Prosimy również o ujawnienie prawdy o fałszywych życiorysach prezydenta  RP Bronisława  Szczynukowicza/Komorowskiego oraz Premiera RP Donalda Tuska, agenta Stasi ps.”Oskar” a także innych polityków uczestniczących w wydarzeniach na Ukrainie.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

link: “Obywatelskie przesłuchania protestujących”

http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Załączniki:

 

1. Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?

2. Stop niszczeniu narodów i państw. Polska ofiarą spisku światowego.

   Udowodniony zamach stanu w Polsce.

3.Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?”

4. Potępienie przedstawicieli uzurpatorskich władz w Polsce uczestniczących

  w konflikcie na Ukrainie.

5. Do instytucji unijnych o udowodnionym zamachu stanu w Polsce.

6. Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/