Kiev junta imports Blackwaters against opponents / Rękoma najemników Blackwaters z USraela, junta Ukrainy rozprawi się z przeciwnikamiymi

PB: Czy to tacy byli snajpewramina Majdanie i strzelali do obu stron? Teraz do walk ze specnazem i Kozakami?? Nie maja szans, zawisna ich zweglone trupy jak w Iraku. Szkoda chlopakow, no ale sami sie pchaja na najemne mieso armatnie zydlactwa.

/// They are the snipers who killed people on both sides in Kiev?

Now will fight Russian special forces specnaz and Crimean Kossacks? No chance, their charred bodies will dangle like in Iraq… Too bad for the fellows, but they wanted to be banksters’ mercenary cannon fodder…

………………………

Новые украинские власти хотят расправиться с протестующими руками наемников

2014.03.06

За последние несколько дней в Киев прибыло около 300 наемников из частной военной компании Academi, той самой, которая ранее была известна под названием Blackwater или Xe Services LLC и только в одном известном эпизоде в Ираке была причастна к убийству 17 и ранению 18 мирных иракцев, среди которых были и маленькие дети.

Фактически эта компания, имеющая самые тесные связи с правительством США, является подразделением американской армии, которое используется там, где по каким-то причинам невозможно использовать кадровые подразделения вооруженных сил. Следует отметить, что солдаты этой компании вооружены лучше многих армий мира.

Едва ли новые украинские власти смогут объяснить общественности, с какой целью иностранные военные прибывают на территорию страны, и кто будет оплачивать их услуги, учитывая предбанкротное состояние Украины, которая ходит по миру с протянутой рукой, соглашаясь на выделение международной помощи на любых условиях (подробнее см.: Яценюк пообещал поднять тарифы на энергоносители для населения).

Однако, можно с уверенностью утверждать, что приехали они в страну отнюдь не с мирными целями, так как их основная задача – воевать и убивать. Очевидно, что в условиях, когда подразделения Вооруженных сил отказываются воевать против собственного народа, а боевики, орудовавшие в центре Киева не способны на ведение боевых действий, преступным властям потребовались профессиональные карательные отряды для усмирения населения юго-восточных районов Украины, которые отказываются подчиняться новоявленным властям.

Если у кого-то и были сомнения в беспринципности политиков, пришедших к власти на Украине взамен Януковича, то их развеяли европейские политики, заявившие, что за убийством как мирных протестующих, так и милиционеров в Киеве стояли именно бывшие оппозиционеры, а не президент Украины (подробнее см.: Европа: в украинской столице людей убивали новые власти).

В этих условиях, когда хунта в Киеве готова бросить против народа иностранных наемников, остается надеяться, что российские власти не только в курсе происходящих событий, но и готовы реагировать на них самым жестким образом. К сожалению, учитывая последнюю поступающую информацию, в ближайшее время на Украине стоит ожидать дальнейших провокаций, эскалации конфликта, человеческих жертв и, как следствие, предельно жесткой реакции России, чего, видимо, добиваются за океаном.

///////////

Rękoma najemników Blackwaters z USraela, nowe władze Ukrainy chcą rozprawić się z protestującymi

06/03/2014

W ciągu ostatnich kilku dni w Kijowie przyszedł około 300 najemników z prywatnej firmy wojskowej Academi, który był znany wcześniej jako Blackwater lub Xe Services LLC i tylko jeden znany epizod w Iraku zajmował się zabijając 17 i raniąc 18 irackich cywilów, w tym których były małe dzieci.

W rzeczywistości, to firma, która ma ścisłe powiązania z rządem Stanów Zjednoczonych, jest oddziałem amerykańskiej armii, który jest stosowany, gdy z jakiegoś powodu nie można użyć jednostek ludzkich sił zbrojnych. Należy zauważyć, że żołnierze tej firmy outgun wielu armii świata.

Prawie nowe władze ukraińskie będą wyjaśniać publicznie jakim celu obce wojska przybywają na terytorium kraju, i którzy będą płacić za swoje usługi, biorąc pod uwagę stan sprzed bankructwa Ukrainy, który udaje się na całym świecie, z wyciągniętą ręką, zgadzając się na przyznanie pomocy międzynarodowej dla jakichkolwiek warunków (szczegóły patrz .: Jaceniuk obiecał podniesienie taryf energii dla ludności).

Jednakże, możemy śmiało stwierdzić, że dotarli do kraju nie jest w celach pokojowych, a ich głównym zadaniem – aby walczyć i zabijać. Jest oczywiste, że w środowisku, w którym jednostki sił zbrojnych odmówić walki swoich ludzi, i bojownicy dzierżą w centrum Kijowa nie są zdolne do prowadzenia działań bojowych, organy karne trwało zawodowe oddziały hit do pacyfikacji ludności w południowo-wschodniej Ukrainy, którzy odmawiają posłuszeństwa władze nouveau .

Jeśli ktoś miał wątpliwości co do pozbawionych skrupułów polityków, którzy doszli do władzy na Ukrainie Janukowycz, zamiast, że rozwiane europejskich polityków, który oświadczył, że zabójstwo pokojowych demonstrantów, jak i policjantów stanął w Kijowie byłej opozycji, a nie prezydent Ukrainy ( po szczegóły patrz: Europa: w stolicy Ukrainy zabijania ludzi nowej władzy).

W tych warunkach, gdy junta w Kijowie gotów rzucić na ludzi obcych najemników, jest nadzieja, że ​​władze rosyjskie nie tylko informowani o rozwoju, ale także gotowi do reagowania na nie w najsilniejszych. Niestety, biorąc pod uwagę najnowsze informacje pochodzące w niedalekiej przyszłości na Ukrainie spodziewać dalszych prowokacji, eskalacji konfliktu, ludzkich i w rezultacie bardzo silną reakcję Rosji, która najwyraźniej szukali za granicą.

http://rushor.com/news/6173

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/