Oświadczenie ws. wspólnej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej

From: Krzysztof Zagozda <[email protected]>
Date: March 16, 2014 7:07:36 AM PDT (CA)
Subject: Oświadczenie ws. wspólnej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej

Warszawa, 16 marca 2014 r.

Oświadczenie

Ruch Błękitna Polska bardzo krytycznie ocenia powrót Ministerstwa Obrony Narodowej do koncepcji sformowania polsko-ukraińsko-litewskiej jednostki wojskowej, a tym samym wzywa ministra Tomasza Siemoniaka do zaprzestania kolejnych jego działań sprzecznych z polską racją stanu.

Ewentualnie utworzona wspólna brygada nie będzie dysponować jakąkolwiek realną siłą bojową. Pomysłodawcom chodzi wyłącznie o nadanie temu przedsięwzięciu wymiaru politycznego, służącego strategicznym interesom USA i Republiki Federalnej Niemiec. Żadne z obu tych państw będących beneficjentami „ukraińskiej rewolucji” nie ma zamiaru stać się równocześnie gwarantem bezpieczeństwa dla nowych rządów w Kijowie. To na Polsce będącej „politycznym kelnerem” Berlina i Nowego Jorku zogniskować się ma potencjalna kontrakcja rosyjska.

Za wyjątkowo cyniczny uznajemy zamysł wspólnej służby żołnierzy polskich z Ukraińcami gloryfikującymi na swoich czerwono-czarnych sztandarach zbrodniarzy spod znaku UPA. Nie ma mowy o braterstwie broni z ludźmi, dla których ludobójstwo jest powodem do narodowej dumy. Dziś z Kijowa i Wilna dobiega coraz głośniejsza narracja antypolska. W czyim interesie polityczne elity naszego kraju udają, że jej nie słyszą?

Oświadczamy, że za zdradę stanu – a taka nie ulega przedawnieniu – uznamy decyzję o jakimkolwiek zaangażowaniu żołnierzy polskich za naszą wschodnią granicą, nawet wówczas, gdy zostanie ono oficjalnie nazwane „misją pokojową”.

Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Błękitnej Polski

tel. 513056985

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/