Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

From: Maria Bejda Date: April 2, 2014 5:36:51 PM PDT (CA) Subject: Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu. Łowicz, 03.04.2014r. Maria Bejda, Teresa Wojda Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP: www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf … Continue reading Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.