Starec ze Sw. Góry Atos: Ukraina rozpadnie się, Rosja się odrodzi, Majdan pójdzie w diabły

Prawosławny kapłan: o odrodzeniu Rosji, losie Ukrainy i o Majdanie

Ze strony Moskwa – Trzeci Rzym (Православный информационно-аналитический портал “Москва – Третий Рим”).

30.4.2014 r., 17:30

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Prawosławny kapłan o odrodzeniu Rosji, losie Ukrainy i o Majdanie. List do redakcji

 

O ODRODZENIU ROSJI

 

– Na stronie Trzeci Rzym, opublikowano informację, że na początku tego roku, Aleksiej Dobyczin (ros. Алексей Добычин)rozmawiał ze starcem z Góry Athos o. Rafaelem ( Bieriestowym) na temat bieżących wydarzeń w Rosji i że o. Rafael powiedział, że Pan Bóg zdjął z Rosji pokutę i teraz rozpocznie się jej odrodzenie.

– To prawda.

– To prawda?!

 

– Tak, to prawda. Rosja będzie kwitnąć i iść pod opieką Najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Maryi. Tak!

– Co za radość!

– Matka Boża już pobłogosławiła Rosję oraz Sam Pan. Prawda, prawda.

O LOSIE UKRAINY

– Ojczulku (ros. Batiuszka – Батюшка), a jaki będzie los Ukrainy w związku z tymi wydarzeniami?

– No cóż, na razie ciężko. Ukrainę czeka rozlew krwi. Chociaż to ludzkie sprawy, że Janukowycza usunięto, ale one również pochodziły od Boga, ponieważ posłowie, to żywi ludzie, którzy głosowali na Prezydenta. Należało go usunąć w inny sposób, rozumnie, jak zapisane jest w Konstytucji. A przez to – bardzo ciężko zgrzeszyli z Prezydentem. Nawet ciężko zgrzeszyli. Nie ma słów. I będzie kara także na Ukrainę. Ci, którzy przyjdą, nowe władze, jeszcze gorzej będzie, ponieważ przyjdą oni w swoich grzechach, za które nie odpokutowali. A te grzechy będą się odbijały na ich kierownictwie. I żadnej poprawy nie będzie, dopóki ludzie nie obalą i tę drugą, bezprawną władzę. A później już przyjdzie człowiek od Boga, który będzie od Boga. On już jest, został pobłogosławiony przez Boga, i wtedy Ukraina zacznie kwitnąć.

– A Ukraina przetrwa jako kraj integralny?

 

– Nie, ona się rozdrobni z powodu grzechów tej drugiej nielegalnej władzy.

– To jest, część pójdzie do Rosji, a część do krajów europejskich (tam, gdzie są Węgry, Rumunia, Polska)?

– Tak, tak, tak. Będzie jeszcze się rozdrabniać. Dużo krwi zostanie przelanej.

– Czy zostanie Centrum?

– Centrum, bardzo małe. Sama Ukraina będzie małą według powierzchni.

– Jak kraje bałtyckie?

– Tak, tak, tak.

 

O MAJDANIE

– Kiedy był Majdan, przecież byliście tam, modliliście się w styczniu?

– Tak, byłem, przejeżdżałem, błogosławiłem Majdan na pokój, na miłość, na zrozumienie, na pokojowe uspokojenie.

– Naprawdę byliście na samym Majdanie, Ojczulku, na Krieszczatiku?

– Nawet wewnątrz samego Majdanu. Ale w nocy to było, panowała cisza, tylko ognisko się paliło. I włócznią świętą, przejeżdżając, błogosławiłem, i ręką błogosławiłem, i modliłem się. Aż do środka mnie zawieźli, dookoła obwieźli i wyjechaliśmy. To błogosławieństwo było silne.

– Ojczulku, mieliśmy wrażenie, że tam, na Majdanie, jest jakaś gardziel, która prowadzi prosto do piekła. Czy to prawdziwe odczucie?

– Tak, prawdziwe, prawdziwe.

– Ona się jeszcze nie zamknęła?

– Jeszcze nie.

 

– I jeszcze o tym, że na Majdanie masowo palono opony. Zapach płonących opon był odczuwalny 25 km od Kijowa. A co czuli ludzie, którzy mieszkają w Kijowie? Czy to może być taki satanistyczny rytuał?

– To – diabelstwo, rytuał satanistyczny, demoniczny.

– Demony, czy one również z tym zapachem się rozprzestrzeniają?

 

– Tak, rozprzestrzeniają się, tak, tak. Rażą ludzi razem z dymem, razem z zapachem. Tak, tak, tak.

– Ale potem wychodzą one podczas modlitw?

– Oczywiście.

– Oznacza to, że czasowo …

 

– Diabelstwo w świętym miejscu nie może siedzieć. Tak, że człowiek, chociaż grzeszny i nie święty, ale on jest święty – modlitwami, Komunią św., spowiedzią i dobrymi uczynkami, i jałmużnami. Dlatego długo one nie znajdują się w czystym człowieku.

Bardzo dużo przywozili i przekupywali ludzi i różna magia: i hinduska i z różnych krajów była, aby ogłupiać naród, aby z ludzi robić zombi (prać mózgi). Tam czarami i posypywano i polewano i kierowano te diabelskie słowa na każdą osobę, która była na Majdanie. I młodzież stawała się głupia.

– I narkotyki tam jeszcze …

– I narkotyki tam były jawne. Narkotykami pojono, karmiono.

– Dodawano do herbaty …

– Tak, do herbaty, tak, tak, tak.

– Ojczulku, pewna mniszka z klasztoru o najsurowszej regule opowiadała nam, że miała taki sen, że czarni lub szarzy ludzie chodzą, a wokół Majdanu – są trzy pierścienie światła. Jeden – to Aniołowie Niebiescy, drugi – to Wielebni Ojcowie z Kijowsko – Pieczerskiej Ławry i trzeci – to ludzie, którzy modlą się o pokój na Ukrainie. Od góry Majdan był pokryty białą kopułą, nad którą stoi Najświętsza Bogurodzica, jak na ikonie “Niezłomna Ściana.” Czy to prawda, że tak było?

– To dla prawosławnych jest prawdą, ponieważ wielu płacze, modli się o pokój na Majdanie. Nie za tych włóczęgów, a za pokój, i za Kijów, za cały świat, i za Ukrainę. Tak że to wszystko – jest realne dla prawosławnego człowieka.

 

– W tamtym czasie majdanowcy nie mogli wyjść z ul. Gruszewskiego. Tam stał “Berkut”, i oni nie mogli wyjść. A potem, kiedy odszedł Janukowycz, ci banderowcy, te setki, rozpełzły się po całym kraju i zaczęły szabrować. Dlaczego zostało to dopuszczone?

– To – również za grzechy. Niewłaściwie obchodzono się z prawosławnymi katedrami w samym Kijowie, a także z cerkwiami i klasztorami. I dlatego przyszła kara za prawosławną wiarę, za prawosławne świątynie, które są jeszcze w Kijowie.

 

– Mieliśmy taką myśl, że to wszystko zostało dopuszczone jeszcze i po to, aby obudził się naród w części południowo-wschodniej.

 

– To też prawda.

– Ponieważ nikt tego się nie spodziewał, takiej siły …

– Nagle.

– … żeby zobaczyli, co to jest faszyzm . Kiedy pojawili się faszyści i zaczęli strzelać w Charkowie, oto wtedy ludzie w tym mieście i obudzili się. A do tego czasu przecież spali.

 

– Charków będzie się trzymał, i Donieck będzie się trzymał i Ługańsk, i oni zwyciężą.

– A Odessa, Ojczulku?

– Odessa na końcu również pójdzie do Rosji.

– I pewnie województwo Mikołajewskie i Chersońskie?

– Również pójdą.

– I tam, również, Naddniestrze?

– A później i Naddniestrze pójdzie.

Julia Tymoszenko – nie jest od Boga, jest od diabła. To wrodzona czarownica.

 

O ELEKTRONICZNYM OBOZIE KONCENTRACYJNYM

– Ojczulku, pytanie dotyczące Rosji. Tam teraz aktywnie buduje się elektroniczny obóz koncentracyjny: UKE (Uniwersalne Karty Elektroniczne, ros. УЭК – Универсальные электронные карты), paszporty elektroniczne …

– A jednak ludzie będą nalegać, prawosławnym będą jeszcze ustępować zarówno w Rosji jak i wkoło.

– I jeszcze jakoś sytuacja będzie się utrzymywała?

 

– Tak, tak, tak.

– We Włoszech już od maja noworodkom chcą wszczepiać chipy.

– Tam będą, bo tam – to głupi, niewierzący kraj, a Ukraina, Mołdowa i Rosja będą pisać i domagać się i będą przedłużać wierzącym jeszcze czas do nawrócenia.

 

16.04.2014 ,

 

Ps. Inne rozmowy Ojczulka (Batiuszki – Ojca W.):

p.s. Другие беседы Батюшки (отца В.):

1. Wywiad z Ojczulkiem w publikacji: „Unikalny numer zapisu w Rejestrze” – to właśnie jest pieczęć Antychrysta”

1. Интервью с батюшкой в публикации: «Уникальный номер записи в Реестре» – это и есть печать антихриста» http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/section_0_1_2_1/user_1467_1_2_1/topic_8562/

 

2. Jeżeli Pan zechce nas uratować, to będziemy i męczennikami

2. „Если Господу будет угодно нас спасти, то будем и мученики”

http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/section_0_1_2_1/user_1467_1_2_1/topic_8637/

 

3. Grzech sodomski – rytuał służenia szatanowi. Nie wolno gej-paradom pozwolić na przejście nawet jednego kroku po naszej ziemi. (rozmowa z prawosławnym kapłanem)

3. Содомский грех – ритуал служения сатане. Нельзя позволить гей-парадам пройти и шага по нашей земле. (беседа с православным священником)

http://3rm.info/37047-sodomskiy-greh-ritual-sluzheniya-satane-nelzya-pozvolit-gey-paradam-proyti-i-shaga-po-nashey-zemle-beseda-s-pravoslavnym-svyaschennikom.html

 

4. Ukraina potrzebuje błagań przed Tronem Boga o pokój i miłość (rozmowa z prawosławnym kapłanem)

4. Украине необходимы прошения у Престола за мир и любовь (беседа с православным священником)

http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/section_0_1_2_1/user_1467_1_2_1/topic_8561/

 

5. Kapłan prawosławny o QR-kodach, RFID-czipach na książkach i ikonach, skutkach pracy na komputerze

5. Православный священник о QR-кодах, RFID-чипах на книгах и иконах, последствиях работы на компьютере

http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/section_0_1_2_1/user_1467_1_2_1/topic_8560/

 

6. O zstąpieniu Łaski na podpułkownika milicji Andrieja Czujkowa

6. О схождении благодати на подполковника милиции Андрея Чуйкова http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_9296/

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/