Do Polaków ws. wybiuruf

 LIST OTWARTY ws. zbliżających się w Polsce  „demokratycznych” „wyborów” „powszechnych”

Piaseczno, dn. 30 kwietnia 2014 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

List otwarty w sprawie zbliżających się w Polsce  „demokratycznych” „wyborów” „powszechnych”.

Polki i Polacy!

Już niebawem ma rozpocząć się kolejna seria igrzysk dla ludu zwanych wyborami, które
do tej pory spełniały w rzeczywistości trzy główne zadania:

1. Utrwalania iluzji, że Rzeczpospolita Polska funkcjonuje w oparciu o zasady
„demokratycznego państwa prawa”.

2. Przemycania do najwyższych organów władzy przez naszych okupantów
odpowiednio dużej liczby swoich marionetek.

3. Zawłaszczania Polski i eksploatowania Polaków, jako taniej siły roboczej przez
zakamuflowanych okupantów (często ukrywających się pod polsko brzmiącymi
nazwiskami i fałszywymi życiorysami) oraz ich marionetki – oszustów,
uzurpatorów, obłudników, aferzystów, złodziei, błaznów,….

Nawet, jeśli dla zachowania pozorów zdarzyło się, że przez to „sito” przeszli polscy
patrioci to zawsze w liczbie uniemożliwiającej im realny wpływ na najistotniejsze sprawy
Polaków.

2
Żadne z dotychczasowych, oficjalnych wyników wyborów nie były nigdy potwierdzane
dowodami na zgodność z wolą wyborców i innymi okolicznościami np. frekwencją!

Działo się tak w najistotniejszej dla Polski sprawie – wyboru przedstawicieli do
najwyższych organów władzy. W sprawie dużo ważniejszej od problemów budowlanych,
księgowych, medycznych, …, gdzie istnieje obowiązek prawny nie tylko posiadania
właściwych dokumentów, ale i odpowiednio długiego ich przechowywania.

Niestety nic nie wskazuje na to, aby tym razem było lepiej:

1. Organizacją, nadzorowaniem i stwierdzaniem ważności „wyborów” zajmować się
będą sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej i Sądu Najwyższego mianowani
przez przedstawicieli nielegalnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nigdy
nie okazali mandatu społecznego upoważniającego ich do jej sprawowania (nie
przedstawili dowodów zgodności woli wyborców z opublikowanymi wynikami).

Czy sędziowie, ale również komendanci policji, urzędnicy różnego szczebla, …
mianowani przez nielegalne władze pełnią swoje obowiązki w sposób legalny?
Czy suweren ma podstawy do obdarzenia ich zaufaniem?

2. „Wybory” odbywać się będą w sposób określony dotychczas obowiązującym,
szkodliwym dla Polaków i ustanowionym przez nielegalne władze prawem
(pomimo moich wcześniejszych wezwań do ustanowienia nowego), które:
– uniemożliwia suwerenowi efektywną kontrolę całego ich procesu,
– uniemożliwia suwerenowi wgląd w wiarygodne dowody,
– uniemożliwia suwerenowi dokonanie oceny wiarygodności oficjalnych
wyników i na jej podstawie podjęcie decyzji o ich ważności przez Naród Polski –
zwierzchnika władzy,
– uniemożliwia suwerenowi odwołanie tych przedstawicieli, którzy utracą
zaufanie wyborców w trakcie kadencji, a ponadto:
– umożliwia oszustwa,
– umożliwia ingerencję obywateli innych narodowości w żywotne interesy
suwerennej rzekomo Rzeczypospolitej Polskiej,
– dyskryminuje kandydatów niezależnych i małe partie polityczne,….

Czy takie prawo gwarantuje wynik wyborów zgodny z wolą wyborców?

3. Aktualni przedstawiciele najwyższych (i nie tylko) organów władzy sprawują ją w
sposób nielegalny w wyniku dokonanego zamachu stanu bazującego na
oszustwach. Działają na szkodę Polski i Polaków oraz ignorują wolę suwerena.

Czy suweren ma podstawy do obdarzenia ich zaufaniem i czy powinien na nim
poprzestać?

W ISTNIEJĄCEJ SYTUACJI NIE ZAMIERZAM UCZESTNICZYĆ W
MASKARADZIE ZWANEJ WYBORAMI (KORZYSTAĆ ZARÓWNO Z
CZYNNEGO JAK I BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO) ORAZ FIRMOWAĆ JĄ
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ I NAZWISKIEM.

3

Niestety sam bojkot wyborów nic nie zmieni na korzyść Polaków. Dlatego

PO KAŻDYCH WYBORACH I NIEZALEŻNIE OD ICH OFICJALNYCH
WYNIKÓW (!) SUWEREN POWINIEN ŻĄDAĆ UPUBLICZNIENIA
WIARYGODNYCH DOWODÓW ICH ZGODNOŚCI Z WOLĄ WYBORCÓW.

W PRZYPADKU ICH NIE PRZEDSTAWIENIA NIE POZOSTANIE NAM NIC
INNEGO JAK PODJĘCIE WALKI NP. W SPOSÓB, JAKI OPISAŁEM W MOICH
POPRZEDNICH LISTACH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE POD ADRESAMI:

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf

Tadeusz CICHOCKI

P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich
rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.

Do wiadomości:

Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Prokuratura
Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze,
Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/