Rozmieszczenie i ruchy nacjonalistów, sił zbrojnych i najemników Ukrainy / Deployment and movements of Ukrainian nationalists, armed forces and mercenaries

Rozmieszczenie i ruchy nacjonalistów,  sił zbrojnych i najemników Ukrainy (c.d.)

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВС УКРАИНЫ И НАЕМНИКОВ (продолжение)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/