List do Rosjan, kilku Polaków napisało do siebie

Szkic poniższego listu do Putina rozesłano po komenty do grupy osób. Wnieśliśmy z Szubertem (AS) kilka uwag i sugestii. Oto one, a pod końcową wersją, reakcje Polaków na nią. – PB

PB: podpiszę się, proponuję zmienić:
“zarówno tych na Ukrainie, jak również wcześniej w sprawie Syrii” = “zarówno dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii”
“zachodnia mafia” = “tzw. zachodnia mafia”
“jako platformę kontaktu i porozumienia” = “jako partnerską platformę kontaktu i porozumienia”
“naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańskiej” = “Słowiańszczyzzny”
usunąć pozostałe przymiotniki odnoszące się do religii – chcemy jedności a nie dawać hasbarze powód do dalszego rozbijania Słowian
po poprawkach rozeslac do wiekszego grona Polakow

AS: Tekst jest w zasadzie dobry. Rozwala go jeden niepotrzebny i w sumie nieprawdziwy zwrot: naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańskiej. Nie ma czegoś takiego i to z kilku zasadniczych względów:

  • Słowiańszczyzna rozbita jest na konkurujące ze sobą duże odpryski żydo-chrześcijaństwa – prawosławie i katolicyzm. A jako że znam fanatyzm zarówno gorliwych katolików jak i gorliwych prawosławnych stwierdzam, że prędzej dwie niedziele palmowe do kupy się zejdą, niż nastąpi połączenie w jedność tych dwóch odprysków. Wszak każdy z nich uważa się za jedynie prawdziwie “chrześcijański”. I żaden z nich doktrynalnie nie ustąpi na milimetr. Taka jest już zaciekła i fanatyczna natura gorliwych wyznawców wszystkich religii abrahamowych – tej nadjordańskiej dżumy, która zażydziła i zżydziła umysły miliardów nieobrzezanych Goim.
  • W samej Polsce jest coraz mniej ludzi określających się jako “chrześcijanie”, natomiast wzrasta liczba ludzi, którzy widzą zło i nieszczęścia, jakie na Polskę sprowadzili watykańczycy z ich fanatyzmem. I którzy całkowicie odżegnują się od tej nadjordańskiej dżumy. Czy wyłączymy ich ze wspólnoty słowiańskiej dlatego, że nie są oni żydłakami – duchowymi żydami – katolikami – “chrześcijanami” ? Chrześcijaństwo jest zabójcą słowiańskiej tożsamości. Chrześcijanin to “potomek Abrahama”. Tak stoi w żydłackim “piśmie świętym”: Nie ma już Żyda ani Greka nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama… A ja jestem Słowianinem, “wnukiem Swaroga”  a nie “potomkiem Abrahama.” Katolicyzm niszczy i tępi naszą prawdziwą słowiańską kulturą i tożsamość.
  • W Polsce miliony chrześcijan nienawidzi Rosji i popiera bandyckie NATO. Na ich czele stoją gorliwi chrześcijanie – Kalkstein i jeszcze bardziej od niego gorliwy chrześcijanin rebe Rydzyk.
  • Samo NATO też jest chrześcijańskie, Mają nawet piloci-mordercy z NATO katolickiego patrona:

Po co więc pisać bzdury o chrześcijańskiej wspólnocie słowiańskiej? Niech pozostanie wspólnota słowiańska, a wtedy z chęcią podpiszę się i opublikuję list u siebie.
PS. Aby nie było niedomówień – za największe zagrożenie dla Słowiańszczyzny, Polski i świata uważam żydo-banksterski globalizm.
W walce z nim za sojuszników uważam wszystkich, którzy z nim rzeczywiście walczą. Także katolików. Pod warunkiem wszakże, że rzeczywiście walczą z żydo-globalizmem a nie urządzają bijatyki na fałszywych barykadach na które są wciągani przez prowokatorów. I pod warunkiem, że podczas walki z globalizmem nie “misjonują”, nie “jewangelizują” i nie “nawracają” nie-katolików.
W takim przypadku staję z katolikami w jednym szeregu – przeciwko wspólnemu wrogowi.

………………….

List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Pan Władimir Władimirowicz Putin

Przewodnicząca Rady FR, Pani Walentina Iwanowna Matwijenko

Premier FR , Pan Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew

Minister Spraw Zagranicznych FR, Pan Siergiej Wiktorowicz Ławrow

 

Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!

Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i  osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i  nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy  wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu  faszystowskich Banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych  demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach.

 Było to  naśladowanie i kontynuacja banderowskich band, które to bandy dokonywały ludobójstwa Słowian – Polaków, Rosjan, Białorusinów,  Ukraińców oraz Żydów w czasie II W.Ś., dziś w nowej formie opracowanej i wdrożonej w roku 1992, która zwie się  Doktryną Wolfowitza.

To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych  w imię budowy ,,demokracji”.

   Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc.  prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.

Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz tysiące Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów – sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. Doceniamy tu,  szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina.

Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neo – konserwatystów amerykańskich oraz spadkobierców ludobójczej organizacji UPA, których celem jest włączenie w swoją strefę wpływów Ukrainy bez względu na koszty i straty samej Ukrainy. Plan włączenia Ukrainy do UE , a następnie do NATO ma w swym zamyśle osaczenie Rosji z każdej możliwej strony. Świadoma część narodu polskiego, nie ulegająca kłamstwom i manipulacjom politycznym i medialnym widzi w tych działaniach dalsze zagrożenia dla wszystkich Słowian!

   My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję  polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragną pokoju z Rosją, oczywiście w interesie godności narodowej i narodowych interesów.

Polska oraz Narody byłej Jugosławii są ewidentnym przykładem niszczenia Słowian. Prowadzona od 25 lat antypolska polityka w dziedzinie społecznej, gospodarczej, finansowej, obronnej doprowadziła wprost do likwidacji państwa polskiego oraz do niszczenia narodu polskiego ekonomicznie, fizycznie i moralnie. Przy ,,pomocy” tzw. ,,ekspertów” z zachodu zlikwidowano Polską gospodarkę. To, co Naród Polski wypracował, sprzedajni politycy w Polsce sprzedali za bezcen zachodnim inwestorom, w tym bankowość i strategiczne przedsiębiorstwa. Zachodni inwestorzy zlikwidowali konkurencję a Polacy zostali bez pracy i własności.. Skutki tzw. transformacji gospodarczej dla Polski są tragiczne. Dług publiczny Polski wynosi około 1 bln $ (jeden bilion dolarów), pomimo wyprzedaży najlepszych składników majątku narodowego, bezrobocie sięga oficjalnie 14% a nieoficjalnie bezrobocie wśród Polaków wynosi około 30%, zmuszono w sposób ekonomiczny młodych Polaków do emigracji, rozbijając rodziny. Postępowanie takie wszystkich rządów w Polsce doprowadziło do zapaści demograficznej oraz do tysięcy samobójstw szczególnie wśród młodych.

W zamian tzw. ,,zachodni wyzwoliciele” podsuwają Polakom, związki homoseksualne, przemysł pornograficzny, pedofilię, narkotyki, sekty, medialny terror, cenzurę, fasadową demokrację, lichwę,  swobodny napływ imigrantów, podstępną walkę z Panem Bogiem.

Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Ukrainie z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach przewrotu ukraińskiego.  Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego  jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandowa na terytorium Polski. To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu

Zabetonowana scena polityczna w Polsce, która prawdopodobnie została zainstalowana przez obce służby specjalne, a wraz z nimi potężne korporacje zachodu, od 1989 roku z medialną tubą manipulacyjną w sposób nachalny i agresywny oszukują Naród Polski już przez ćwierć wieku.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata. W przypadku zwycięstwa kosmopolitycznych sił destrukcyjnych na Ukrainie,  nie będzie to ich ostatni złowrogi element planu w stosunku do Słowian i innych grup narodowościowych. Już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi,  tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu  prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce.  Rosja również nie może ignorować zbrodniczych planów Zachodu, i jak widać z działań władz Federacji Rosyjskiej doskonale to dostrzega.  Dostrzegają to również Polacy i chcąc włączyć się czynnie w odpór siłom zachodu w niszczeniu i skłócaniu narodów słowiańskich.

W związku z tym  proponujemy:

– powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów.

– ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich

– głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w  swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.

Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego  wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach.  Nasze organizacje są izolowane, inwigilowane i niszczone. Nie mamy możliwości dotarcia do społeczeństwa poza przemyconymi informacjami w internecie.

Jesteśmy przeciwni wszelkim rewolucjom, wojnom, które niszczą narody, rodziny i poszczególne istoty ludzkie i dlatego też poprzez dotarcie do świadomości ogółu społeczeństw słowiańskich (i nie tylko słowiańskich) chcemy i możemy zmienić przyszłe losy naszych narodów.  Jesteśmy przekonani, że wspólne przeciwstawienie się złu, będzie miało na tyle duży wydźwięk w całym świecie, że marionetkowe władze tzw. zachodu nie będą w stanie zagłuszyć naszego wspólnego, międzynarodowego stanowiska i międzynarodowych działań Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zarówno Wschodu jak i Zachodu. Żadne pojedyncze działania nie mają wg. naszego rozeznania racji bytu. Dodatkową naszą siłą i szansą będzie wsparcie jedynychkrajów słowiańskich  liczących się na arenie międzynarodowej.

Gratulujemy Wam, naszym słowiańskim braciom Rosjanom, (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie), obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że po wielu niekorzystnych latach demontażu Rosji nastąpiło jej odrodzenie, szczególnie w duchu moralnym oraz Chrześcijaństwa. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 25 – letnią tą samą  pasożytniczą klasę polityczną  nie ulegliśmy w całości, dyktaturze propagandy oraz  bankierom. W obecnej walce (póki co propagandowej i politycznej) duża część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, Ukrainy i wielu innych. Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie.

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami

Podpisy:

Profesor Anna Rażny – Kraków

Profesor Jan Szarliński – Kraków

Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bloger: NEon24.pl

Mecenas Ryszard Parulski – Warszawa

Mecenas Marian Barański – Warszawa

Mgr. Tadeusz Bednarski – Poznań

Mgr. Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice

Mgr. Andrzej Skorski – Warszawa

Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja

Mgr. Jerzy Truchlewski – Gdańsk

Dr. Paweł Ziemiński – Łódz

Mgr. Dariusz Kosiór – Otwock

…………………..

PB: przeczytalem od dechy do dechy… nie podpisalbym
czy Wrzodak nie jest nowa kukla dla osiodlania RN?
polskie prosory, dry, mgry i posły pisza:
– “tylko chrzescijanska Rosja” – Rosja jest wielowyznaniowa i Putin to podkresla na kazdym kroku, zeby nie dac powodu zydlactwu i z poszanowania drugiego czlowieka, a otytulowane sygnatariusze ‘jelitarne’ co robia tym listem? Putin sie podrapie po glowie…
– ‘naszej chrzeœścijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny’ – czyli zislamizowani Serbowie i Chorwaci (zwani teraz Bosniacy) maja isc w cholere, mimo ze stawili czola kukle zydlackiej, Izetbegowiczowi?
– “przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich” – chorwackich neo-ustaszy tez?
– “wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośœród osób zaangażowanych w działalnoœść w organizacjach opozycyjnych” – aha, zydlacka “demokracja’ – a co z samotnymi wilkami, niezrzeszonymi?
– “Doktryna Wolfowitza” – w kontekscie listu, fantazja polskich wyksztalciuchow; na Zachodzie nieznana pod ta nazwa, tylko Bush Doctrine i rzadko uzywana, ale Putin domysli sie 🙂
– “prowadzi do ogólnoœświatowej destabilizacji i do III wojny œświatowej” — III wśœ. od lat juz jest = wlasnie Doktryna “Busha”
– “jako pierwszy Naród na œświecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo œrśodowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie” – nasi iluminarze niemocni w historii; 1-sze ‘bolszewickie’  masowe ludobojstwo narodowe bylo w rjewoljucji “francuskiej” w XVIII w., ktora urodzila zydo-demokracje
– “duża czꜶć Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami” – a wiem, wiem… nawet z katolickimi neo-ustaszami…
– “ustanowić siedzibę ŒSwiatowej Rady Słowian z któryœ stolic krajów słowiańskich” – dobrze ze ktos wykonal korekte dla Putina 😉

AS: Z tego wyjdzie kolejna hucpa. Tak to jest, gdy żydo-chrześcijaństwo mieszane jest do polityki. I będzie tak – garstkę prorosyjskiego katolactfa zaatakuje odmóżdżone proamerykańskie i antyrosyjskie katolactfo. I będzie “mordobicie” o to – kto jest “prawdziwym katolikiem”, a kto zdrajcą “świętej i jedynie prawdziwej żydowskiej wiary”. A główny wątek – ten polityczny – pójdzie na bok. Co najwyżej wrzodakowców wyzwą od ruskich agentów.
Nie pierwszy to raz, gdy prowokatorzy wykorzystają żydo-katolicyzm do dalszego skłócania Polaków. A durne “owieczki” kolejny raz polezą na fałszywą barykadę. I będą walczyć między sobą o monopol na o “prawdziwe” żydo- chrześcijaństwo.
Ja od tej hucpy i farsy “chrześcijańskiej” trzymam się na odległość. A jak mi kto wrzuci w komentarzu ten list – to wywalę wszystko, co myślę o totalitaryzmie, zbrodniczości i hipokryzji nadjordańskiej dżumy – żydowskiego oszustwa – żydo-chrześcijaństwa.

PB: Sygnatariusze tancuja do muzyczki hasbarnej masowej manipulacji. Kto jak kto ale prosory i posly powinni wiedziec, ze jej podstawą jest fiksacja na fanatycznych, niekwestionowanych tezach religijno-patriotycznych, ktorych przeciwnikow mozna lekko wyeliminowac jako wrogow narodu i ktore dostarczaja pozywki do sklocania i nieskutecznosci ruchow narodowych. Stad me podejrzenie o wplywie agentury na niektorych sygnatariuszy, skoro mimo ostrzezen obstali przy swej wersji, niestrawnej dla Putina zapewne.

Zdobywszy doswiadczenie o zydlackim systemie masowej manipulacji, obserwuje od kilku lat, ze Polacy sa na zenujaco niskim poziomie bojowym w info-wojnie — od gen. Grudniewskiego, po posła Wrzodaka.

Tylko to zdanie wystarczy przeczytać , aby stwierdzić , że Inicjatorzy listu mają słabe rozeznanie w sprawach słowiańskości Rosji . Odradzająca się tożsamość słowiańska w tym kraju z dystansem , delikatnie mówiąc, ocenia misję dziejową Bizancjum i Rzymu… Nawiasem mówiąc , perspektywy polskich katolików w morzu prawosławnych chrześcijan są co najmniej dyskusyjne… Czy Słowianie odrodzą się w wystarczającej liczbie , aby zbudować wspólnotę polityczną , nie wiem , ale powyższy list nic nie wnosi do tego procesu ….No , może wartością jest użycie wyrazu “Słowianie”… Strach i brak wiary w siłę własnej tożsamości w połączeniu z ahistorycznością argumentacji nie jest dobrym fundamentem dla poważnych działań wspólnotowych…
Według mnie jest to bardziej list polskich watykańskich chrześcijan niż świadomych swej tożsamości Słowian… Czy elitom politycznym w Moskwie potrzebny jest taki list ?
Nie wykluczam takiego wariantu, chociaż patrząc na efekty pojednania polsko-rosyjskiego podpisanego przez Michalika i Cyryla, nie przeceniałbym jego znaczenia…
Proszę nie odbierać moich słów , jako poparcia dla anty rosyjskości lub anty ukraińskości….Odnosiłem się jedynie do Słowiańskości. Ps. Dla szukających” stolicy” historycznie biorąc to Nowogród Wielki był ostatnim bastionem starej cywilizacji słowiańskiej
NUS: Idea dobra. Nie ma się co łudzić. Obecnie realia są takie, że to Rosja jest najbardziej niezależna i ma największą siłę i potencjał do odbudowy słowiańskiej wspólnoty.
Oczywiście nie będzie to łatwe, ale trzeba próbować.
Stara Baba: “Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!”  Na pierwszy rzut okiem wszystko było by w porządku…. ale!!!. Z tym wielkim spoufalaniem się nie był bym taki wylewny. Proszę pamiętać ze dobre chęci i zamiary opierają się na ludziach wykształconych, kulturalnych i uczciwych. Jest to jednak tylko lepsza cześć Rosji. Niektórzy zapominają o tej strasznej, okrutnej mafii, pijaństwie, poczuciu braku wartości własności, bandytyzmie i rozpuście. To są fakty których dobre życzenia nie zlikwidują gdyż patologie rosyjskie nie dość ze są olbrzymie ale na dodatek głęboko zakorzenione. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć iż jedziemy z Rosja na jednym wózku do przejęcia nas przez banksterskie “NWO” czyli na zagładę Narodów. Nie można jednak zapominać iż na wschodzie także czyhają na nas niebezpieczeństwa. Tak wiec wstrzemięźliwość jest jak najbardziej wskazana gdyż dobrymi chęciami obłożone jest piekło.
Na początku należy nam zacząć od zdrowego dwubiegunowego biznesu. Nic tak ludzi nie łączy jak wspólne korzyści. Dobrym przykładem może być strefa bezwizowa przy Królewcu gdzie ludzie ze sobą zaczynają się oswajać. Będziemy mieć wspólne cele zaczniemy się szanować oraz w naturalny sposób chronić. Należy jednak podejść do tematu bardzo rozważnie i rozsądnie.
Zbigniew1108: @Joanna K. 10:49:14 “.a jak ktoś, tak jak ja jest z cywilizacji łacińskiej, i zamierza bronić jej z całych sił – to co ma robić.”
Nic nie musisz robić. Istnieje światowe centrum o nazwie WATYKAN. chyba , że coś mi umknęło ?
LordConqueror: @Jarek Ruszkiewicz SL 10:50:15
Sama idea jest dobra: porozumienie Słowian. Ale do tego trzeba dwóch stron (conajmniej). Cała historia jest przeciwko temu. My mamy dobry dorobek, uniwersalistyczny. Realia są takie, że najpierw my musimy stanąć na nogi, tak, żeby inni Słowianie nam zazdrościli. Dopiero wtedy zaczną może myśleć, że warto rozważyć nasze pomysły. […]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/