Dziesięć lat członkostwa Polski w UE z perspektywy konsumenta i rolnika

Dziesięć lat członkostwa Polski w UE z perspektywy konsumenta i rolnika

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:
1. Nastąpił dramatyczny spadek jakości żywności. Półki sklepowe uginają się pod ciężarem żywności pełnej chemii i GMO. W związku z tym więcej chorujemy i puchniemy (otyłość!).
2. W Polsce “zagościło” 14 największych międzynarodowych korporacji handlu spożywczego. Miliardy złotych “wyjeżdżają” z Polski.
3. Korporacje decydują o tym czyje produkty sprzedawane są na polskim rynku wewnętrznym. Pozycja negocjacyjna naszych rolników i małych zakładów przetwórczych (duże również zostały sprzedane obcemu kapitałowi!) wobec korporacji handlowych jest bardzo słaba.
4. Rząd prowadzi na masową skalę wyprzedażą ziemi rolniczej wykorzystując istniejące w tym obszarze nieprawidłowościach.

Istniejącą sytuację mogłaby nieco poprawić sprzedaż bezpośrednia, dając szansę dalszej egzystencji, a nawet rozwoju mniejszym gospodarstwom a konsumentom dostęp do dobrej jakości żywności. Jednak w obecnym stanie prawnym jest ona praktycznie nielegalna… o co zadbały korporacje.
CAŁOŚĆ

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/