Dwie Łowiczanki walczą o wodę pitną dla Polaków

PB: Załącznik z obżydlistwami talmudycznymi słusznie porusza kwestię judaistycznego święta Purim, święta zemsty żydłackiej. Kilka współczesnych konfliktów, wojen, rjewoljucyj zaczęło się lub rozstrzygnęło w dniu Purim lub w dzień żydłackiego tryumfu nazajutrz. Zaś data 13. grudnia, nie jest datą Purim, obchodzonego wg lunarnego kalendarza judaizmu, tzn. o dacie zmiennej, przypadającej mniej więcej w marcu.

Co niewyklucza, że wyemienione przez autorki, liczne “prezenty” 13-go grudnia dla Polin, nie są pprzewrotnym pomysłem oddziału żydomasonerii Bani Brith na Polin we W-szawie (a przed oficjalnym przyjęciem przez Kalksteina — gdziekolwiek się chowali…).

Niezgadzam się też z potępieniem in. działaczy, np. Jadwigi Łopaty z Międzynarodowej Koalicji dla Obrony Polskiej Wsi (ICPPC). Działacze mają ograniczony czas i możliwości, rzadko mogą wciągnąć się w akcje zapoczątkowane przez innych, nawet gdyby mieli ekspertyzę wymaganą do zajęcia stanowiska. Np. prawdopodobnie z powodu braku ekspertyzy, nie dostałem poparcia ICPPC ws. skażenia Polski z Fukuszimy w 2011 r., mimo że po opadach radioaktywnych z Fuku, to już nie ta sama Polska Wieś…

Niepoieram wymienionych poniżej ataków ad hominem na podst. domniemanego pochodzenia, ani durnych oskarżeń o antysemityzm (nawet od prosorów!) li tylko dlatego, że ktoś słusznie krytykuje żydłactwo. Jeśli prosory niewidza, że są narzędziem srulowym, to jest niedobrze dla Polski — patrz przypadek listu do Rosjan.

Nasze Dwie Łowiczanki potrzebują większego poparcia oddolnego, własnego bloga lub portalu. Zgłaszajcie się, Polacy!

…………………………

Demaskowanie fałszywych obrońców Narodu Polskiego

Łowicz,13.5.2014.

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://www.sekretyameryki.com/index.php/wolanie-o-ratunek-w-parlamencie-europejskim-dla-niszczonej-i-zniewalanej-polski/

 

Szanowni Panowie

Piotr Bein,

Andrzej Szubert,

 

jesteśmy pełne uznania dla Panów dorobku i działań w obronie ciemiężonych narodów a zwłaszcza Narodu Polskiego.

Dziękujemy Panom za demaskowanie i rozprawianie się z fałszywymi obrońcami Narodu Polskiego.

 

Przez 4 lata naszej działalności w obronie Narodu Polskiego nieustannie demaskowałyśmy fałszywych obrońców Narodu Polskiego. Z naszej analizy materiałów, korespondencji emailowej jak też poprzez kontakty osobiste, uczestnictwo w zjazdach, kongresach, konferencjach, spotkaniach, wynika, że wszystkie dziedziny życia w Polsce, wszystkie partie, organizacje zostały albo całkowicie stworzone przez okupanta albo przejęte przez jego przedstawicieli jak np. w ruchu regionalnych towarzystw kultury.

 

Bogaty dorobek organizacji pozarządowych z dziedziny kultury, gromadzony przez Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie został przejęty przez żydowską uczelnię, Uniwersytet im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Ogólnopolski Ruch Towarzystw Regionalnych przestał działać na wskutek celowych, niszczycielskich działań.

 

Pomocne w testowaniu intencji wobec Narodu Polskiego elit politycznych i innych osób uzurpujących sobie prawo bycia elitą Narodu Polskiego była m.in. ich stanowisko w sprawie zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego, szczególnie związanych z przekazaniem dwie trzecie terytorium Polski na tereny wydobywcze gazu ziemnego i innych bogactw naturalnych a także podziemnego wtłaczania skroplonego CO2, celem wspomagania wydobycia gazu ziemnego.

 

Nasze wielokrotne wezwania do weryfikacji pretendentów do miana elity Narodu Polskiego pod kątem pochodzenia do trzeciego pokolenia wstecz, związków ze służbami specjalnymi jak również działań dla dobra Narodu Polskiego spotkały się z negatywnym odzewem i atakiem łącznie z posądzeniami nas o agenturalną działalność, do czego posunął się R.Gawroński, M.Podlecki :

http://www.petycjeonline.com/forum/77385

jak też Paweł Ziemiński, sygnatariusz kolejnego już w tym roku listu do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej”. Cytat:

“Panią Teresę Wojdę poznałem osobiście i z dużym prawdopodobieństwem wiem czego mogę się po niej spodziewać. Pani Marii Bejdy nie znam bezpośrednio, ale ze „stylu” publicystyki oraz szerokiej działalności i „dobrego warsztatu” sądzę, że to właśnie pani Maria jest, spiritus movens w tym duecie ” zatroskanych, walczących Polek, katoliczek” – uznających siebie, w megalomańskim zachwycie nad swoim dziełem, za „jedyne i prawdziwe sumienie oraz ramię polskości”. To zapewne też pani Maria Bejda jest w kontakcie „operacyjnym” z mocodawcami. “

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/

Odpowiedź na atak Pawła Ziemińskiego w komentarzu Teresy Wojda pod art. ”Narodowy Ruch Oporu przeciw Chevronowi na Zamojszczyźnie”

“Szanowny Panie Pawle,

Zamiast odpowiedzi na konkretne zadane pytania bezpardonowy atak, pomówienia zwłaszcza mojej siostry. Jak Pan śmie! Wszelkie nasze wystąpienia są z mojej inicjatywy i naszą wspólną pracą a nie jak Pan pogardliwie pisze:

„..właśnie pani Maria jest, spiritus movens w tym duecie ” zatroskanych, walczących Polek, katoliczek” a nie jak pomawia Pan “spiritus movens w tym duecie ” (…) zatroskanych, walczących Polek, katoliczek”

Jedynymi naszymi mocodawcami są nasze dzieci ,wnuki, rodziny, które jak i cały Naród Polski w Polsce mają prawo do życia w Polsce Wolnej… od zagrożeń, podstępnego okupanta.

W przeciwieństwie do Pana i osób z CZR uwikłanych we współpracę z agendami rządowymi, czego nie kryją i co jest powszechnie znane, my nie musimy wygłaszać kłamliwych regułek jakoby film Gasland był zrobiony na zlecenie Gaspromu.

Takim atakiem odkrył Pan swoje prawdziwe oblicze i osób z Panem związanych.”

http://www.petycjeonline.com/forum/post/1267562

Więcej o wewnętrznych utarczkach w gronie Kongresu Polski Suwerennej

można znaleść w komentarzach pod art. “Chevron w Żurawlowie; powrót do wysiedleń na Zamojszczyźnie?” Na ile są one prawdziwe, skoro strony sporu nadal wspólnie uczestniczą w konferencjach na temat gazu łupkowego?

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/22/chevron-w-zurawlowie-powrot-do-wysiedlen-na-zamojszczyznie/

 

 

 

Kolejne wystąpienie grupy związanej z Wierni Polsce Suwerennej, z Kongresem Polski Suwerennej: “List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej. ” http://wrzodakz.neon24.pl/post/108937,polacy-rosjanie-ukraincy-slowianie

tak jak i wszystkie wcześniejsze łącznie z odezwą, którą obiecywali poprawić a jednak tego nie zrobili, jest dla nas i Narodu Polskiego nie do przyjęcia.

 

Brakuje w nim podstawowego stwierdzenia że nasze narody mają wspólnego wroga: żydowskie NWO i jego służalczą sieć usadowioną we władzach wszelkich szczebli w Polsce i innych krajach świata. Władze te wyłaniane są w Polsce poprzez sfałszowane wybory, co doskonale udokumentował K.Puzyna, z naszym udziałem, http://www.umstno.com.

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

 

 

Skoro list nie uwzględnia tak podstawowych faktów, o czym wielokrotnie informowałyśmy i prosiłyśmy o uwzględnianie m.in. panów: J.Truchlewskiego, D.Kosiura, P.Ziemińskiego to nasuwa się pytanie dlaczego składają podpisy pod takim listem a tym samym wystawiają się na jednoznaczny osąd, ugrywania interesów okupanta żydowskiego.

Z Prof. J. Szarlińskim wiąże się nasza poniżej załączona korespondencja, w której prosimy go aby zaprzestał szkodliwej dla Narodu Polskiego działalności.

Nadmieniamy że dysponujemy obszerną korespondencją kompromitującą osoby związane z Konwentem Narodowym Polskim oraz ze Stowarzyszeniem Demokracja USA.

Z wyrazami szacunku i poważania

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Naród Polski juz nie ufa specjalistom i profesorom!

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

lowobywatel@gmail.com

lowobywatel2@gmail.com

 

Łowicz, 14.02.2013r.

 

Prof. Jan Szarliński

Kraków

 

 

Szanowny Panie Profesorze,

 

nie będziemy przepraszać za zmianę Pana imienia, bo to dokonał jeden z systemów kontroli internetu, o którym, powinien Pan Profesor lepiej wiedzieć od nas.

 

Nie uważamy za obraźliwie stwierdzenie faktu że nie widzi Pan zagrożeń związanych z zamianą terytorium Polski na jedno wielkie pole wydobywcze.

 

Pana życzenia dla ” Łowieccyzny” wpisują się w nurt talmudycznej pogardy dla Polaków.

 

Dalej broni Pan swojego błędu namawiania do podpisania się pod petycją, która nie tylko że jest spóźniona, ale zawiera kardynalne błędy.

Nie raczył Pan zuważyć, że uchwałą nie zmienia się ustawy jak też to że petycja ta jest tylko odwracaniem uwagi od ważniejszych zagrożeń ze strony rządzących.Ta petycja nie ma najmniejszego sensu a jest tylko prowokacją wymierzoną przeciwko Obywatelskiemu Ruchowi Oporu.

 

Jeśli Pan jest za popieraniem takiej petycji Konwentu Narodowego Polski i PZN, która z góry wiadomo że będzie zlekceważona tak jak wszystkie inne wystąpienia obywateli w obronie ich praw to Pana całkowicie kompromituje.

 

Tym samym Pan sam się wyklucza z grona osób mających jakiekolwiek prawo decydowania   o tym co Polonia na świecie ma wiedzieć o sytuacji w Polsce i o Polakach a także jak i kogo ma wspierać i popierać w Polsce.

Pozbawia się Pan moralnego prawa reprezentowania interesów Polaków.

 

 

Jest Pan przeciwko naszym wystąpieniom do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej które są z uznaniem rozpatrywane a wnioski w nich zawarte, wpływają na zmiany w decyzjach unijnych a także zmianę dotychczasowych stanowisk w gremiach unijnych zwolenników intensyfikacji wydobywania węglowodorów w Europie.

 

Skoro jest Pan przeciwny demaskowaniu przed światem poczynań szatańskich rządów w Polsce to oznacza że stoi Pan po stronie tych rządów a przed Narodem Polskim udaje Pan jego orędownika.

 

Chce Pan nam jak też i Polakom narzucać swoje poglądy nie poparte dogłębną znajomością zagadnień, do czego się Pan sam przyznaje?

 

Jak Profesor może polecać, coś czego nie zbadał, czym się nie raczył zainteresować, czym się nie chce zainteresować ?

 

Nie zmienia Pan zdania o Panu Ziemińskim?

Nie podoba się Panu jego odwaga mówienia prawdy o podstępnych i ludobójczych poczynaniach mniejszości żydowskiej w Polsce ?

 

To właśnie dr. Ziemiński miał odwagę stanąć w obronie mieszkańców wsi Żurawlów, zagrożonych planami odwiertu geologicznego na wydobywanie węglowodorów. Gdzie wtedy był Pan i Pana koledzy, że nie stanęliście po stronie zagrożonych mieszkańców a prawie wszyscy po stronie okupacyjnych zagranicznych koncernów wydobywczych?

.

Naród Polski nie ufa już specjalistom a szczególnie profesorom i dlatego wielu Polaków bez tytułów i specjalizacji podejmuje się wgłębiania w gąszcz przepisów i śledzi na bieżąco życie polityczne i społeczne w Polsce a także na świecie.

Wina za obecną złą sytuację Polaków i Polski spoczywa właśnie na tych specjalistach i profesorach, którzy dla korzyści finansowych wchodzili w układy ze zdrajcami interesów narodowych Polaków. Winni są również specjaliści i profesorowie, którzy milcząco godzili się na to wszystko zamiast zjednoczyć się, protestować i ostrzegać Naród Polski przed podstępnymi działaniami wrogich sił.

 

Niech Pan nie myśli, że tylko w Łowiczu jest zatruta woda, bo w Krakowie też i wielu innych miejscowościach w Polsce. Gdyby Pan miał w kranie tak zatrutą wodę jak w Łowiczu to może inaczej zacząłby Pan myśleć…

Na domiar złego woda butelkowana jest też skażona i zawiera dodatki, które m.in.wpływają na otępienie umysłu.

 

 

Następuje teraz powszechne przejmowanie wodociągów miejskich w Polsce przez firmy z Izraela, które poprzez toksyczne dodatki do wody (w Izraelu nie stosuje się żadnych dodatków !) próbują podstępnie dokonywać stopniowej eutanazji na Narodzie Polskim pod przykrywką pomocy zadłużonym samorządom, za unijne pieniądze.

 

Posługuje się Pan podstępem, szukając u nas porady a przy okazji sonduje, by narzucić nam stanowisko sprzeczne z interesem Narodu Polskiego i naszym.

Oto przypomnienie pierwszego Pana listu do nas:

Szanowne Panie

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Bardzo dziękuję za przesłany mi e-mail, gdyż rzuca on nowe światło na pana mgr. Bednarczyka, z którego PZN-em / KNP zaczęliśmy (USOPAL i ja) wiązać pewne nadzieje, że zjednoczy chociaż częściowo polskie ugrupowania patriotyczne. Jak widać wartość tego zjednoczonego, jeszcze nie do końca, PZG jest wątpliwa, ale dobrze jest, że takie sprawy wychodzą na jaw jeszcze dość sporo przed wyborami 2015 r. Dziękuję bardzo również za przedstawienie sylwetki pana dr. Opary, która zgadza się dokładnie z tym co przypuszczałem. Wszystkie dokumenty które Panie mi przekazały są dla mnie i USOPAL-u bardzo ważne. Ale co teraz z tym wszystkim robić i wydaje się, że jedynie na czym można polegać to “Samoobrona” z panem Kuropatwińskim na czele. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić bo również Polonia Amerykańska chciałaby jakoś wspomóc naszą patriotyczną działalność tylko musi najpierw powstać jakieś zintegrowane ugrupowanie (komitet), które można by poprzeć.

Jeszcze raz dziękuję i liczę na Pań polityczne doradztwo.

Z poważaniem i serdecznie pozdrawiam

prof. Jan Szarliński, przew. Stow. Nasza przyszłość Polska, www. snpp.pl (obecnie w uśpieniu z uwagi na słabą kondycję jej jedynego redaktora, tj. mnie)

 

Pana doradztwo dla USOPAL jest na naszą krzywdę, na krzywdę Narodu Polskiego i Polski!

Niech Pan zaprzestanie wrogiej działalności i przestanie szydzić z Polaków a zwłaszcza z mieszkańców terenów zagrożonych !

 

Korespondencję z Panem uważamy za zakończoną a z racji wagi poruszanych spraw i problemów zostanie upubliczniona.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

ŁOWICZ, Os. Kostka 12/9

Tel. 46 / 837 7853

lowobywatel@gmail.com

lowobywatel2@gmail.com

 

Łowicz, 09.01.2013r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Jest nam bardzo przykro, że wydaliście na nas wyrok swoją obojętnością, milczeniem!

Bronimy Łowicza i całej Polski poprzez ponad dwieście wystąpień w przeciągu zaledwie 2 lat działalności. Nasz list otwarty do Prezydenta RP został doceniony i uznany za jedną z czterech najlepszych, najlepiej udokumentowanych petycji do PE. Występowałyśmy w obronie Narodu Polskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli jak też w różnych akcjach w Polsce łącznie z umieszczaniem plakatów na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu i Kutnie. Dzięki naszej determinacji mieszkańcy Łowicza zostali uznani przez Prokuraturę za pokrzywdzonych przez powstanie bazy hydroszczelinowania do obsługi pól wiertniczych w Polsce i Europie.

To wszystko wymagało bardzo dużo czasu, wiele nieprzespanych nocy a w zamian za to spotykają nas obraźliwe komentarze pod petycją i na forach w internecie, groźby karalne i prześladowanie w miejscu zamieszkania, dyskryminacja i atak na naszą siedzibę.

 

Szanowni Państwo,

 

Wy widziecie tylko zagrożenie GMO, które jest w Polsce już od ponad 20 lat!

Wszyscy już jesteśmy nafaszerowani tym GMO !

Zobaczcie, nawet protestujący rolnicy w obronie polskiej ziemi widzą tylko zagrożenie ze strony GMO a przecież uprawiają już od dawna zmodyfikowaną kukurydzę i ziemniaki a także warzywa. W swoich żądaniach, protestach nie dostrzegają naistotniejszych zagrożeń dla istnienia rolnictwa w Polsce ze strony koncernów wydobywczych. Będą wywłaszczani lada moment , w imię interesów globalnych korporacji, z tej ziemi o którą teraz walczą.

Będą żebrać o łyk czystej wody!

Niektórzy z Was myślą już o wygranych wyborach w 2015 roku a przy tym to, co jest już wprowadzane (trwa budowa bazy hydroszczelinowania w Łowiczu a za tym pójdzie intensyfikacja wydobywania węglowodorów) spowoduje, że nie będzie kto na Was głosować!

Czy tak trudno Wam uzmysłowić sobie, że w krajobrazie spalonej ziemi tak jak w Teksasie nie ma miejsca do życia dla ludzi? Kto będzie na Was głosował? Głosowanie nikomu nie będzie potrzebne!

Wszystko co powiedzą Żydzi to znajduje zrozumienie medialne i kręgów narodowych a to przed czym ostrzegają zatroskani Polacy jest lekceważone i przyjmowane z obojętnością.

Kongres Polski Suwerennej czy Polska Patriotyczna ani Kongres Narodu Polskiego, Usopal, Kongres Polonii Amerykańskiej czy Zgromadzenie Narodu Polskiego nic nie zrobiły dla zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej na wskutek powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu. Nie podjęto żadnych kroków prawnych, czy choćby wsparcia naszych wystąpień.

 

Nawet nie ma zrozumienia dla trwającej eksterminacji Narodu Polskiego wśród żadnych mediów w Polsce ani mediów polonijnych. Zmanipulowane społeczeństwo polskie jak też większość Polonii nie dostrzega trwającego niszczenia Narodu Polskiego i Polski przez partie rządzące od 1989 r.

Jesteście gotowi poświęcić nasze życie, naszych rodzin, naszych znajomych z pięknego i urodzajnego terenu, spichlerza Polski, między Kutnem a Łowiczem w imię Waszych wyimaginowanych celów niezależności energetycznej i pozornego bogactwa kraju, który już przestał być naszym krajem, krajem Polaków !

Dlaczego chcecie naszej śmierci ?

 

Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że Koalicja Polska Wolna od GMO i inne stwowarzyszenia działające pod szyldem obrony polskiej wsi podejmują działania pozorne i tak właściwie nic nie osiągnęły i nie osięgną a jedynie dają złudzenie Polakom, że już nie muszą nic robić, bo oni o wszystko się zatroszczą.

Polacy nie zdają sobie sprawy, że ta akcja robiona jest przez obcych, którzy mają dziwną przychylność mediów i agentów m.in. Marka Krydy a to jest typowe dla działań grup na zlecenie. Nikt Pani Łopacie i innym nie grozi, bo tak naprawdę nie wiadomo kim jest ta Pani i jej współpracownicy. Pszczelarz Kowalski z amerykańskim akcentem i niepoprawną polszczyzną nie wzudza niczyich podejrzeń?

Dlaczego wstrzymywali się tak długo, tyle lat, z wystąpieniem do Prokuratury?

http://www.youtube.com/watch?v=XqbGT9RjG0Q&feature=youtube_gdata_player

W powyżej wskazanym linku z filmem, w 11:30, widoczna jest Dorota Staszewska z Koalicji Polska Wolna od GMO, która naruszyła nasze dobra osobiste i posądziła nas o antysemityzm w reakcji na wysłaną do niej krespondencję w sprawie zatrutej wody w Łowiczu.

Poniżej list do Europosłów w sprawie zatrutej wody w Łowiczu, który wzbudził wielkie oburzenie tej pani i bardzo obrażliwy, nie przebierający w słowach komentarz, na który Pani Łopata nie zareagowała, udając, że nie czytała.

 

Z serdecznym pozdrowieniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Łowicz, 02.06.2012r.

 

Szanowne Panie i Panowie Europosłowie Parlamentu Europejskiego

 

uprzejmie prosimy o pilną interwencję i pomoc w sprawie zatrutej wody w mieście Łowiczu i okolicy, woj łódzkie a uznanej przez miejscowe władze i instytucje kontrolne w Polsce jako zdatną do picia.

Według prasy lokalnej zastosowano w wodociągu miejskim środek pod nazwą SeaQuest w celu oczyszczenia rur wodociągowych.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1402475,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-zuk-chce-czyscic-siec,id,t.html

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1413801,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-w-kranach-do-sieci,id,t.html?kategoria=660#829e333fdcff0cd8,1,3,60

Rafał Klepczarek:

Mieszkańcy Łowicza skarżą się na brudną, a czasem, jak w bloku nr 14 na osiedlu Dąbrowskiego, aż czarną wodę, która leci z kranów.

Problemy z czarną wodą w kranach zaczęły się już pół roku temu, gdy Zakład Usług Komunalnych zaczął wymieniać zasuwy wodociągowe w naszej okolicy – mówi Anna Pomarańska, emerytka z bloku nr 14 na os. Starzyńskiego. – Zgłaszaliśmy sprawę w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ZUK, ale nasze interwencje niewiele dają. Ich efektem są jedynie wizyty pracowników ZUK, którzy pukają w rury, a problem pozostaje.

Podobnych skarg, dotyczących czystości wody, do ŁSM trafia bardzo wiele. – I to nie tylko od mieszkańców naszych bloków, ale także od osób, które mieszkają w domkach jednorodzinnych – informuje Armand Ruta, prezes ŁSM. – W przypadku zbiorowych pism z osiedli Bratkowice, Dąbrowskiego, Starzyńskiego czy Reymonta, informowaliśmy o tym problemie ratusz i sanepid.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu pobrała próbki wody i stwierdziła, że nadaje się do picia. – Na ujęciu wody jest ona czysta, jak kryształ – zapewnia Zofia Rżewska, dyrektor łowickiego sanepidu. – ZUK czyści sieć wodociągową ze złogów manganu i żelaza.Musimy się więc uzbroić w cierpliwość. Muszą wypłukać to, co odłożyło się tam przez te wszystkie lata. U mnie także płynie czasem z kranu mętna woda. Zdesperowani mieszkańcy bloku nr 14 poszli po pomoc do Janusza Michalaka, dyrektora ZUK. Ten obiecał, że założy filtr, który powinien oczyścić wodę.

– I obietnicy dotrzymałem – zapewnia dyrektor Michalak. – Filtr został zainstalowany na początku kwietnia i od tego czasu nikt nie informował nas, że z kranów nadal leci brudna woda – mówi szef ZUK.

Anna Pomarańska jest zaskoczona tym, że ZUK zamontował filtr. Dowiedziała się tego od nas. – Nic nie pomógł – mówi rozżalona łowiczanka. – Musiałam zapłacić 80 złotych hydraulikowi za czyszczenie spłuczki klozetowej. Do czyszczenia są też baterie kranowe. Zamierzam wystąpić do ZUK o zwrot kosztów tych operacji.

Dyrektor Michalak zapowiada, że najpóźniej do końca pierwszej dekady czerwca w mieście nie będzie już kłopotów z brudna wodą. Powód? W najbliższym czasie ma zostać wpuszczony do kanalizacji środek SeaQuest, który umożliwi stopniowe usunięcie osadów istniejących w sieci oraz uchroni ją przed nowymi zanieczyszczeniami. Warto jednak zaznaczyć, że środek ten może powodować powstawanie niekorzystnej flory bakteryjnej. Opyszczenia sieci wodociągowej w Łowiczu może potrwać nawet 2-3 lata.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Woda po zastosowaniu prawdopodobnie tego preparatu ma barwę czarną, o smaku i zapachu ropopochodnym z czarnym, piaszczystym osadem i tłustym nalotem.

Nasza interwencja u miejscowych władz i Głównego Inspektora Sanitarnego nie odniosła skutku.

Załącznik: “W sprawie wody z 16.05.2012r.”

Służby Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju stwierdziły, że nie mają podstaw do zakazu używania wspomianego preparatu, bo jest bezpieczny!

Jednak Atest Higieniczny preparatu SeaQuest wyraźnie wskazuje, że środek nie jest obojętny dla zdrowia ludzkiego. Atest w załączeniu do emaila.

Mamy podstawy również do obaw, że wody podziemne okolic Kutna i Łowicza zostały skażone płynami technologicznymi z odwiertu geologicznego ropy naftowej i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k. Kutna, bo jesteśmy w posiadaniu wykazu zastosowanych tam związków toksycznych.

W załączeniu wykaz substancji i mieszanin chemicznych zastosowanych w odwiercie Kutno2 w Gołębiewie Nowym.

W zaistniałej sytuacji wydaje się konieczne wprowadzenie zakazu stosowania preparatu SeaQuest a także szczelinowania hydraulicznego przy odwiertach geologicznych jako bardzo agresywnych i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego.

Usilnie prosimy o przysłanie specjalnej komisji w celu wnikliwego zbadania sprawy i podjęcia stanowczych działań w celu natychmiastowego wstrzymania doświadczeń i trucicielskich działań z zastosowaniem preparatu SeaQuest, chloru, fluoru oraz innych szkodliwych dodatków.

Zamiast wprowadzania na naszym terenie bardzo kosztownych doświadczeń z podziemnym składowaniem CO2 stanowczo domagamy się zaprzestania prowadzenia doświadczeń z tą technologią a w zamian za to skierownie środków na bezpieczne metody uzdatniania wody jak np. ozonowanie.

Prosimy o interwencję do rządu polskiego o zapewnienie mieszkańcom Łowicza i okolic dostaw wody zdatnej do picia.

Ufamy, że nasza prośba o interwencję spotka się z natychmiastową reakcją w celu niezwłocznego zapewnienia mieszkańcom Łowicza wody pitnej.

Nadmieniamy, że szczególne oburzenie społeczne budzi zapowiedź przejęcia wszystkich wodociągów miejskich w Polsce przez firmę izraelską, której przedstawiciel twierdzi, cytat: http://www.biztok.pl/Izraelski-potentat-przejmie-nasze-wodociagi-a4182

“samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje a my mamy doświadczenie z innych rynków i wiemy jak tego typu inwestycje przeprowadzać i nimi zarządzać “.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Izraelu nie stosuje się żadnych dodatków do wody a według Pani Doroty Bewanda z Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju w Polsce nie przewiduje się wprowadzenia zakazu stosowania preparatu SeaQuest czy np. chloru, fluoru. Wobec tego istnieje obawa trucia Polaków poprzez m.in. stosowanie szkodliwych dla zdrowia i życia dodatków do wody w celu realizacji planów depopulacji świata.

Nie zgadzamy się na testowanie na mieszkańcach Łowicza i okolic jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia i życia.

Protestujemy przeciwko polepszaniu stanu rur wodociągowych zamiast ich wymiany na nowe, co spowodowało ogromny wzrost kosztów indywidualnych każdej rodziny, każdego gospodarstwa domowego poprzez konieczność zakupu wody w sklepach, zakupu filtrów do wody, płuczek WC, wymiany uszczelek itp. Pomimo złego stanu wody Rada Miejska w Łowiczu od 1 czerwca 2012r podwyższyła opłatę za wodę i ścieki.

Tak więc obywatele w Polsce będą podtruwani za ich własne pieniądze przy pełnej wiedzy i akceptacji władz publicznych wszystkich szczebli w Polsce.

Kuriozalnym faktem, godnym nawyższego potępienia jest fakt stwierdzenia przez służby sanitarne, że czarny, cuchnący płyn zwany wodą jest zdatny do picia.

W zaistniałej sytuacji społeczeństwo polskie nie ma podstaw ufać instytucjom i służbom działającym w Polsce, zobowiązanym konstytucyjnie i ustawowo a także moralnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polski.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

A oto komentarz Pani Staszewskiej po lekturze naszego wołania o zdrową czysta wodę dla mieszkańców Łowicza i całej Polski :

 

Witam, dziękuję za przesłane dokumenty.

Z pełnym zaangażowaniem w obronie polskiego środowiska, a w szczególności zagrożonych mieszkańców pięknego Łowicza (do którego mam osobisty sentyment), już chciałam przekazać wszystko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi i Koalicji POLSKA WOLNA od GMO, do których należę…A tu szok:

obrzydliwy, pełen nienawiści, antysemicki paszkwil.

To podłe, krzywdzące, podjudzające, bezmyślne (a może jednak specjalnie sprowokowane?!), pisane w poczuciu kompletnej bezkarności i nieodpowiedzialności obelgi; jakież fajnie populistyczne! Jakiż posłuch zyskają sobie w tym kraju!

W imieniu Koalicji POLSKA WOLNA od GMO (która jednoczy wszystkich PRAWYCH OBYWATELI!) –

Dorota Staszewska.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Oto odpowiedź Marii Bejda wysłana do Doroty Staszewskiej :

 

JESTEM WIĘC MYŚLĘ …..

TYLKO PRAWDA NAS WYZWOLI….

 

Kierowana najwyższym szacunkiem do wszystkich ludzi dobrej woli, w obliczu faktów potwierdzających cytowane treści z bloga marucha, czym niewątpliwie jest fakt zatrucia wody w Łowiczu ( wcześniej w innych miastach Polski) jak też zamiar przejęcia wodociągów miejskich przez firmę izraelską, uznaję Pani Email jako obrażliwy, naruszający moje dobra osobiste.

NIE MA PANI PRAWA ZAMYKAĆ NAM POLAKOM UST, WOBEC FAKTU GRABIEŻY DÓBR NARODOWYCH POLAKÓW PRZEZ MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKĄ W POLSCE.

Pani sama swoim wystąpieniem daje dowód zaciekłego antyplonizmu w świetle tego, że Polska jest ojczyzną Polaków a Żydzi mają swoją ojczyznę i my Polacy tam Wam nie wtrącamy się.

Czy pozwolicie nam przejąć Wasze wodociągi miejskie w Izraelu i pozwolicie zastosować wszystkie dodatki do wody, które nam tak ochoczo wciskacie?

Dlaczego w Izraelu nie stosuje się dodatków do wody a w Polsce podwyższa się ich normy jak np. w przypadku fluoru ?

Czy nie było wspólnego posiedzenia rządów Polski i Izraela w Tel/Awiwie w lutym 2011r.? Było! Informacje na stronach rządowych i prezydenckiej!

Dlaczego w tak strategicznych sprawach, najważniejszych sprawach państwowych podpisano porozumienia łącznie z porozumieniem w sprawie wody?

Czy nie obchodzone jest w pałacu prezydenckim i parlamencie w Polsce święto hanuka?

Czy prezydent Izraela, nie mówił:   izraelska Ekonomia rozwija się z wielką szybkoscią. Izraelscy biznesmeni inwestują w całym Świecie. Izrael ma jeszcze dotąd niewidziany gospodarczy sukces. Osiągnęliśmy całkowitą gospodarczą niezalezność. Wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. ” ?

http://iskry.pl/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=109

Prawie każdy Polak zna poniższą wypowiedż:

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla?

Dlaczego ukrywacie przed innymi narodami treści Tory i Talmudu?

Dlaczego ukrywacie się pod polskim nazwiskami?

Czy nie jesteście dumni ze swojego pochodzenia?

Mamy ciągłe oskarżanie Polaków o antysemityzm, choć to Polska i Polacy dali schronienie żydom w wiekach przeszłych i w czasie II wojny światowej. Jeśli była by to prawda że Polacy są antysemitami, to również znaczyłoby to, że żydzi są masochistami, bo zewsząd ściągali właśnie do Polski.

Czyżby dlatego, że lubią być prześladowani? Nie.

Prawda nie interesuje żydów, lecz doraźny interes.

Obecne oskarżenia o antysemityzm mają swój ukryty cel, którym jest odwrócenie uwagi od tego, co żydzi zrobili i dalej będą robić z Polakami w Polsce.

Ma też zbudować w umysłach ludzi na całym świecie przeświadczenie, że to, co żydzi zamierzają zrobić z Polakami w Polsce, ma faktyczne podstawy w rzekomo zwierzęcym i nieuleczalnym antysemityzmie Polaków, a więc uzasadniać eksterminację Polaków w przyszłości.

Nawet Pan Jezus ostrzega nas w Ewangelii przed żydami nazywając ich dziećmi szatana. Tylko Bogu należy się chwała! Szatanie idź precz!

Teraz rozumiem dlaczego Wasza koalicja nie włączyła się do walki przeciw globalnym koncernom okupującym Naszą Polaków Ojczyznę, które przejęły i przejmują wszystkie nasze bogactwa łącznie z wodą!

Dlaczego ma Pani polskie nazwisko? Czy wyszła Pani za Polaka?

Od kiedy ma Pani obywatelstwo polskie?

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Poniżej tekst załączony do cytowanego powyżej emaila:

 

STOP SYJONIZMOWI !

STOP ANTYPOLONIZMOWI !

Trzynastego grudnia 2007 roku czołowi polskojęzyczni zdrajcy-okupanci podpisali w Brukseli – jakby dla uczczenia stanu wojennego z 13 grudnia 1981 roku, rzekomy „Traktat reformujący”, konstytucję europejskiego super-łagru, zmieniającą małe i średnie kraje członkowskie w zestaw baraków tego łagru. To koniec Polski suwerennej.

Tych tragicznych dla Polski grudniowych trzynastek było więcej.

Oto one:

  1. 13 grudnia 1970 roku rząd PRL ogłosił drastyczne, w istocie świado­mie prowokacyjne podwyżki cen żywności. Wybuchły gwałtowne zamieszki, zakończone w następnych dniach krwawą masakrą dziesiątków protestujących Polaków. Do historii przeszły one pod enigmatyczną nazwą „wydarzeń gru­dniowych”.
  2. 13 grudnia 1981 roku hunta Jaruzelskiego-Kiszczaka-Kani wprowa­dziła stan wojenny – rządy terroru wojskowo-policyjnego.
  3. 13 grudnia 2003 roku rządzący Polską podpisali w Kopenhadze trak­tat o wtłoczeniu Polski do Euro-łagru.
  4. 13 grudnia 2007 roku potomek wermachtowca premier Donald Tusk, w obecności prezydenta, L. Kaczyńskiego podpisał w Lizbonie tzw „traktat reformujący” – końcowy akt piątego rozbioru Polski przez międzynarodowy syjonizm i niemiecki rewanżyzm.

Skąd, z jakiej tradycji wiedzie się to fanatyczne nawiązywanie do trzy­nastego dnia grudnia? Bo przecież nikt trzeźwo myślący nie uzna, że te cztery tożsame daty są dziełami przypadku.

Zanim wyjaśnimy, że jest to bezpośrednie nawiązywanie do żydowskiej tradycji zemsty, dodajmy, że trzynasty grudnia przypada na żydowskie świę­to tzw. Purim.

Właśnie trzynastego grudnia, w święto Purim, dr Baruch Goldstein: z Brooklynu i Hebronu zmasakrował muzułmanów modlących się w meczecie przy świątyni Grobu Abrahama.

Właśnie trzynastego dnia grudnia, czyli w Purim wykonano egzekucję na ministrach niemieckiej Trzeciej Rzeszy w Norymberdze.

Właśnie trzynastego grudnia /1991/, czyli w Purim, rozpoczęła się masakra 200 000 Irakijczyków przez żydoamerykańskie siły powietrzne.

Trzynasty grudnia, rocznica Purim, jest więc ulubioną rocznicą podboju, zemsty dokonywanego przez Żydów na gojach.

O tym jak powstało święto Purim, możemy się dowiedzieć z Biblii, staro- testamentowej „Księgi Estery”:

1. W dwunastym miesiącu, to jest w miesiącu Adar trzynastego w nim dnia /…/ Żydzi zapanowali nad tymi, którzy ich nienawidzili. /…/

5. Tak pokonali Żydzi wszystkich swoich wrogów przez uderzenie mieczem przez zabójstwa i zagładę, i zrobili z nienawidzącymi ich wszystko co chcieli.

6. Na zamku w Suzie zabili Żydzi i wycięli pięciuset mężczyzn. /…/

10. Dziesięciu synów Hamana/…/

15, A Żydzi, którzy byli w Suzie zgromadzili się także w dniu czternastym miesiąca Adar i zabili w Suzie trzystu mężczyzn, ale na majątek ich nie wyciągnęli ręki.

16. Reszta Żydów, którzy mieszkali w państwach króla, zgromadziła się i stanęła w obronie swego życia. I uwolnili się od wrogów, i zabili ich siedemdziesiąt pięć tysięcy, ale na majątek ich nie wciągnęli ręki.

17. Tak było trzynastego dnia miesiąca Agar. A czternastego odpoczęli i urządzili tegoż dnia ucztę i zabawę.

19. Dlatego Żydzi mieszkający w miastach obchodzą dzień czternasty Adar jako dzień radości i ucztowania.

20. Mardocheusz opisał te wypadki i rozesłał listy do wszystkich Żydów, któ­rzy byli we wszystkich państwach króla Aswerusa, blisko i daleko

21. aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty /…/

27. Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przyłączających się do nich, obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych d stosownie do pisma i stosownie do czasu — z roku na rok. /…/

28. Owe dni będą wspominane i obchodzone we wszystkich pokoleniach z rodziny na rodzinę i z państwa do państwa, i z miasta do miasta. I owe dni Pu nie zaginą wśród Żydów, i pamięć ich nie ustanie u potomnych. /…/

30. I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w stu dwudziestu siedmiu pań­stwach królestwa Aswerusa, pismo pokoju i prawdy.

31. Aby utrwalić owe dni Purim w czasach ich, jak je przedtem ustanowili Żyd Mardocheusz i królowa Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i lamentowania.

32. I tak rozporządzenie Estery umocniło przepisy w sprawie święta Purim i spisane zostało w księdze.

Stary Testament ocieka krwią plemion nieżydowskich, podstępnie wyci­nanych przez Żydów, co nazywano wymierzaniem sprawiedliwości tym którzy ich nienawidzili. Bo Żydzi przecież nikogo nie nienawidzili, tylko wszystkich nieżydów , którzy ich „nienawidzili” wycinali w pień.

Oznaczało to już wtedy budowanie pokoju i prawdy2, tak jak dzisiejsze zbrodnie syjonizmu nazywają się obroną pokoju, budowaniem pokoju i de­mokracji.

W tamtych przed-Chrystusowych czasach, siedemdziesiąt pięć tysięcy podstępnie wymordowanych Persów, w proporcjach współczesnego zaludnie­nia Persji, Bliskiego Wschodu i całej populacji ziemskiej, oznaczało rzeź około siedmiu milionów osób, ale spróbujcie powiedzieć współczesnym Żydom, że było to pierwsze w historii ludzkości udokumentowane ludobójstwo!

Obecnie szykują nowe ludobójstwo współczesnym Persom, czyli Iranowi. Pretekstem jest zemsta za rzekome zburzenia wież WTC przez islamistów, co jest po stokroć udowodnionym kłamstwem, gdyż wieże zostały zburzone przez siły specjalne USA i Izraela, co udokumentowano w setkach publikacji, anali­zach technicznych, filmowych, pirotechnicznych i wszelkich innych.

Były sekretarz stanu USA Laerence Eagleburger wołał po tej amerykańsko-żydowskiej zbrodni:

  1. Jest tylko jeden sposób postępowania z ludźmi – jak oni /terroryści/, a co znaczy zabić ich, nawet, jeśli nie byli bezpośrednio za owe czyny odpowiedzialni.

Steve Bunleavy z Nowego Jorku:

  1. Zabić bastardów! Strzałem między oczy, wysadzić w „powietrze, wytruć ich jeśli okaże się to konieczne! Co do miast czy krajów, w których te glisty żyją – zbombar­dować, żeby kamień na kamieniu nie pozostał!

Rich Lovy w „Waschington Post”:

  1. jeśli zrównamy z ziemią Damaszek lub Teheran, lub cokolwiek innego im uczynimy – jest to częścią rozwiąza­nia…

Ann Coulter napisała w „New York Daily” – gazecie Mortimera Zukermana, ówczesnego przewodniczącego Konferencji Szefów Amerykańskich Organizacji Żydowskich:

  1. Nie ma czasu na precyzje w lokalizacji winnych osób odpowiedzialnych za atak… Powinniśmy najechać ich kraje, zabić ich przywódców i nawrócić ich na chrześ­cijaństwo /!! – H.P/ Nie bawiliśmy się w ustalenia, aby odszukać i ukarać tylko Hidera i jego ministrów, ale do­konywaliśmy nalotów dywanowych na niemieckie miasta zabijaliśmy ludność cywilną. To jest Wojna! I teraz mamy Wojnę!

Zemsta jest ważnym elementem religii Żydów. Od trzydziestu lat masakrują Palestyńczyków nazywając to zemstą /„peilot tagmul”/ tylko nie wyjaśniają – zemstą za co, za jakie wykroczenia. Podczas inwazji na Liban w 1 roku 20 000 Libańczyków – chrześcijan i muzułmanów – zostało wymordowanych w zemście za próbę zabicia ambasadora Izraela w Londynie. Każdy akt izraelskiego terroru i zbrodni jest nazywany tylko „rewanżem”.

To Żydowskie zaczadzenie zemstą ciągnie się od starożytności i zawsze było i jest obce chrześcijaństwu.

Żydowscy okupanci Polski zmuszają Polaków do świętowania żydowskich krwawych tradycji, będących zaprzeczeniem nauczania Chrystusa. Zmuszają nas i rządzących nami ich pachołków do świętowania zbrodni dokonanych na nas w ich święto Purim, jak np. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przez ich pomazańca /popaprańca/ Jaruzelskiego, a teraz będziemy „obchodzić” rocznice podpisania aktu likwidacji suwerenności Polski 13 grudnia 2007 roku.

Obecnie uroczyście „obchodzimy” w Polsce tryumfalistyczne żydowskie święto „Chanuki”.Polega to na zapalaniu świec na żydowskiej menorze – świeczniku w miejscach publicznych, prestiżowych dla Polaków: w Sejmie/Kne-Sejmie/, w Pałacu Prezydenckim, przed Pałacem Kultury /żydobolszewickiej/.

Chanuki” – święto żydowskie trwające przez osiem dni grudnia, upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad armią syryjską w 166 roku przed Chrystusem. Oznacza „oczyszczenie” świątyni jerozolimskiej z pro­fanujących ją posągów bóstw greckich.3

Z czego więc polskojęzyczni chanukowcy oczyszczali salę posiedzeń Kne- Sejmu, zwanego mylnie „Sejmem”? Nie ma tam posągów greckich. Nie ma tam żadnych emblematów znienawidzonych przez Żydów, za wyjątkiem jed­nego – krzyża wiszącego nad drzwiami za prezydium „Sejmu”. Czyżby więc zapalanie świec chanukowych na menorze w Kne-Sejmie było symbo­licznym odkadzaniem sali „polskiego” parlamentu z tego symbolu Męki Pańskiej?

Fragment książki pt: „Kundlizm znów wygrał” Henryka Pająka

 

Ps. Dziecięce zabawy w Purim w Izraelu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Bejda do Jadwigi Łopata: 05.06.2012r.

 

Szanowna Pani Jadwigo,

nie prowadzimy dyskusji z Panią Staszewską, ale konieczna była moja riposta na tak haniebne zarzuty ze strony tej Pani, która jak wiem, wspólpracuje z Panią i Waszą organizacją.

Najważniejszą sprawą w mojej korespondencji wysłanej również do Szanownej Pani była kwestia trucia wody w Polsce a szczególnie w Łowiczu.

Chyba nie muszę Pani przekonywać, że bez wody nie ma życia, a więc i Wasze wszelkie zabiegi w obronie polskiego rolnictwa i zdrowej żywności na nic się zdadzą, gdy wszędzie woda będzie zatruta, najpierw poprzez szkodliwe dodatki jak chlor czy fluor potem SeaQuest do czyszczenia rur a na koniec skażona truciznami używanymi w technologii szczelinowania stosowanymi przy każdym odwiercie, nawet tym poszukiwawczym węglowodorów.

Gdy pozwolimy na trucie wody to Pani walka stanie się bezprzedmiotowa.

Nikt nic nie zasieje i nie zbierze, bo i nie będzie komu siać i zbierać na zatrutej ziemi, pozbawionej czystej wody i skażonym powietrzu.

Tylko całościowe podejście do problemu zagrożeń może jeszcze nas uratować.

Pani dostała Nobla za walkę o czyste środowisko a nie interesuje Panią sprawa podstawy życia na ziemi jakim jest woda?

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

 

 

 

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/