Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie – ciąg dalszy…

Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie – ciąg dalszy…

17/05/2014

.8953a66de4211795089675e50e5f7578.Publikuję kolejne dwa teksty autorstwa dwóch dzielnych kobiet – Marii Bejdy i Teresy Wojdy. Tym razem są to:
.
– zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu. Sprawa ma skandaliczny posmak, a jest niezwykle istotna. Idzie w niej nie tylko o zdrowie ludności, ale i o ochronę środowiska zatruwanego przez chciwy żydo-kapitalizm (hydroszczelinowanie w poszukiwaniu gazu łupkowego). Idzie w niej po prostu o czystą Przyrodę, o naszą Świętą Matkę Mokosz – Matkę Ziemię. A tymczasem prokuratura, zamiast zająć się przestępcami zatruwającymi ludność wysługuje się okupantowi i odmawia wszczęcia śledztwa. Dochodzi w tym wątku jeszcze sprawa prywatyzacji zaopatrzenia w wodę. Woda pitna to nasze wspólne dobro. Opłaty za wodę pitną są jak najbardziej zrozumiałe – utrzymanie wodociągów kosztuje. Ale powinny one trafiać do budżetu wspólnoty a nie napychać kieszeni uprzywilejowanym bogaczom.
.
– Apel do marionetkowego ministra ochrony środowiska w żondzie marionetki Tuska o wprowadzenie zakazu GMO w Polsce. Sam apel naturalnie nic nie da. Ale warto go upublicznić. Niekiedy marionetki polityczne pod naciskiem opinii publicznej zmuszone są korygować ich decyzje narzucane im przez ich mocodawców. Jak wiemy, banksterzy celowo wprowadzają GMO, będące elementam depopulacji (osłabienie zdrowia, obniżenie płodności). Największym bandytyzmem jest to, że zbrodniczemu monopoliście Monsanto trzeba jeszcze płacić wymuszony haracz  – grube pieniądze za ziarno siewne dające szkodliwą chorobotwórczą niszczącą geny żywność.

 

.***

.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

lowobywatel@gmail.com

lowobywatel2@gmail.com


Łowicz, 09.03.2013r.


Sąd Rejonowy w Łowiczu

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

Zażalenie

na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu.


W imieniu mieszkańców Łowicza uznanych za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, mocą  postanowienia Prokuratury  Rejonowej w Łowiczu z dnia 29.10.2012r. DS 765/12, wnosimy niniejsze zażalenie na :


na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu z dnia 22.02.2013r.

w sprawie syg.akt DS 103/13


o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie DS 103/13 o umyślny, a nie jak prokurator kwalifikuje w odmowie jako nieumyślny, nadal trwający czyn  zabroniony  zorganizowanej grupy:


 • Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza

 • Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 • Zofię Rżewską, dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

 • Janusza Michalaka, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu

 • Kierownika Stacji Uzdatniania Wody, (nazwisko nieznane, brak danych w mediach)

 • Tadeusza Krężelewskiego, prezesa  Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o,http://www.krevox.com/pl/krevox


przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 kk § 1, Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osóbalbo mieniuw wielkich rozmiarach,

pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 181.§1. k.k.

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

art. 27. k.k.

§2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 68. Konstytucji RP:

§1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

polegającego na dokonywanym zamachu na życie i zdrowie oraz mienie mieszkańców Łowicza.

Czyn ten jest  działaniem ciągłym i wciąż trwającym od ponad roku, na szkodę 29 tysięcy mieszkańców Łowicza jak też na szkodę indywidualną każdego mieszkańca tego miasta poprzez spowodowanie odniżenia jakości wody pitnej aż do takiego stopnia, że nie nadaje się ona do spożycia i mycia.

Uzasadnienie

Prokurator w postanowieniu z 22.02.2013r. odmówił w sprawie DS 103/13 wszczęcia śledztwa  cyt.: “ nieumyślnego wprowadzenia substancji trujących do wody w sieci wodociągowej, które zagrażają życiu i zdrowiu wielu osób tj. o czyn z art.163 § 2 kk.”

wbrew  udokumentowanym przez nas działaniom umyślnym zawartym w naszym zawiadomieniu z 19.01.2013r.

Natomiast nasz udokumentowany wniosek z 19.01.2013r. dotyczył :

możliwości popełnienia przestępstwa przez zorganizowaną grupę:

 • Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza

 • Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 • Zofię Rżewską, dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

 • Janusza Michalaka, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu

 • Kierownika Stacji Uzdatniania Wody, (nazwisko nieznane, brak danych w mediach)

 • Tadeusza Krężelewskiego, prezesa  Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o,http://www.krevox.com/pl/krevox

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 kk § 1,

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osóbalbo mieniuw wielkich rozmiarach,

pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 181.§1. k.k.

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

art. 27. k.k.

§2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 68. Konstytucji RP:

§1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.


dokonywanego  zamachu na życie i zdrowie oraz mienie mieszkańców Łowicza.

Czyn ten jest  działaniem ciągłym i wciąż trwającym na szkodę 29 tysięcy mieszkańców Łowicza jak też na szkodę indywidualną każdego mieszkańca tego miasta poprzez spowodowanie odniżenia jakości wody pitnej aż do takiego stopnia, że nie nadaje się ona do spożycia i mycia.


Jest to równocześnie zamach na mienie wspólne mieszkańców Łowicza jakim jest Stacja Uzdatniania Wody i sieć wodociągowa, zbudowana wysiłkiem finansowym wielu pokoleń mieszkańców Łowicza a także na mienie indywidualne poszczególnych mieszkańców jak np. wymuszenie  zapłaty za zatrutą wodę a przy tym podwyższonej stawce za zużytą wodę, konieczność zakupu wody w sklepach jak też instalowania filtrów, wymiany uszczelek itp.


Inwestycja pod nazwą „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” jest inwestycją wymuszoną i nieuzasadnioną, gdyż w celu poprawy jakości wody najpierw powinna nastąpić wymiana sieci wodociągowej w całym mieście, co potwierdza naczelnik Wydzialu Urzędu  Miejskiego w Łowiczu, P. Gawroński:

http://www.wodkaneko.pl/wiadomosci-i-komunikaty/nowy-suw-w-lowiczu-czystsza-woda-wiecej-kamienia–52252-10,

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1193407,oddano-stacje-uzdatniania-wody-czy-warto-bylo-wydac-17,id,t.html,http://bip.lowicz.eu/docs/zakres_prac_objetych_proj6.pdf

http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=1322

Realizując w/w zadania  osiągnięto zakładane cele Projektu tj.:

• zabezpieczenie  dostatecznej  ilość  wody  dla  miasta  –  odwiert  nowej  studni

dolnokredowej  III  i  rekonstrukcja  dolnokredowej  studni  L-I  zwiększy  łączną

wydajność eksploatacyjną ujęcia wody;

• zapewnienie jakości wody zgodnej  z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia poprzez

wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania oraz pozyskiwanie wody z ujęć

cechujących się wodą o lepszych parametrach fizyko – chemicznych;

• umożliwienie kompleksowej kontroli procesów technologicznych w stacji uzdatniania

wody i oczyszczalni ścieków dzięki utworzeniu nowoczesnego laboratorium, zaspokoi

potrzeby mieszkańców na wodę, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym,

co polepszy standard życia na terenie miasta, poprawi stan zdrowia mieszkańców,

szczególnie w zakresie chorób gastrycznych;

• poprawienie  warunków  prowadzenia  działalności  gospodarczej  oraz  zwiększenie

atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje;

• zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez spadek awaryjności i zmniejszenie zużycia

energii; usprawnienie zasilania energetycznego stacji uzdatniania wody co pozwoli

zapewnić ciągłość ruchu Stacji Uzdatniania Wody

Całkowita wartość realizacji projektu 20 761 947,77

Dotacja rozwojowa EFRR 17 647 655,60


http://bip.lowicz.eu/docs/zakres_prac_objetych_proj6.pdf

Wbrew  powyższej informacji zawartej na BIP Łowicz, założone cele tej inwestycji

nie zostały osiągnięte, ponieważ jakość wody uległa znacznemu pogorszeniu, co jest

ewidentnym dowodem na niegospodarność, marnotrawstwo publicznych pieniędzy dla

osiągnięcia korzyści finansowych dla wąskiej grupy osób w tym głównie firmy KREVOX Sp. z o.o., która praktycznie przejęła wodociąg miejski w Łowiczu bez zgody i wiedzy mieszkańców.

Krevox oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody. Proponujemy 2 podstawowe warianty finansowania: całkowite przejęcie budowy/modernizacji w zamian za długoterminowy kontrakt na eksploatację stacji lub inwestycję Krevox w spółkę z Gminą, eksploatującą SUW. Pierwszy wariant umożliwia realizację inwestycji bez żadnego udziału finansowego Gminy, w drugim wariancie Krevox dostarcza spółce komunalnej kapitału niezbędnego na wkład własny do realizacji inwestycji, opartej na dotacjach i/lub pożyczkach preferencyjnych.

Finansowanie projektów przez Krevox umożliwia samorządom przeznaczenie środków na inne cele na rzecz mieszkańców, a także wykorzystanie przyznanej dotacji przy braku środków na wkład własny. Jest ono szczególnie atrakcyjne dla tych gmin, które osiągnęły lub zbliżają się do ustawowego limitu zadłużenia.

http://www.krevox.com/pl/finansowanie

Potraktowanie T. Wojda jak intruza i wyrzucenie jej siłą z budynku Stacji Uzdatniania Wody w czerwcu ub.roku nasuwa podejrzenie, że kierowniczka tej placówki  ma coś do ukrycia przed społeczeństwem. http://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4

Można przypuszczać, że tak droga inwestycja ograniczyła się jedynie do przebudowy budynku laboratorium, co wymaga wnikliwego zbadania przez organa ścigania.

Wymienione na wstępie osoby to grupa odpowiedzialna za jakość wody a  bagatelizująca  fakt skażenia wody pitnej w wodociągu miejskim w  Łowiczu.  

Osoby te zapewniają, że woda jest bardzo dobrej jakości i  nadaje się do spożycia.

Dyrektor Powiatowej Stacji SANEPID twierdzi: cytat:

Stała kontrola parametrów wody, którą wykonujemy pozwala mi powiedzieć, że jest ona bardzo dobrej jakości.”

http://www.lowiczanin.info/opinie/komentarze/-Zofia-Rzewska–dyrektor-Powiatowej-Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej/

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński w piśmie z 26.06.2012r. skierowanym do nas w odpowiedzi na skargę 30 mieszkańców Łowicza  potwierdza zastosowanie  preparatu SeaQest w  “celu zapobiegania wtórnemu zakażeniu wody(..) Woda z miejskiego  wodociągu dostarczana do gospodarstw domowych spełnia wymogi czystości zarówno pod kątem biologicznym jak i chemicznym”. Dalej jednak sam sobie zaprzecza: “Sytuacja jest uciążliwa ze względu na odczucia wizualne konsumentów. Zaistniały stan rzeczy ma przejściowy charakter a jakość wody ulegnie w najbliższym czasie zdecydowanej poprawie”.W załączeniu cytowane pismo.

Na żywym organizmie miasta Łowicza dokonano eksperymentu z :

Podejrzewamy, że skorupiak może się namnażać z powodu opartego na fosforanach środka oczyszczającego wodę o nawie SeaQuest, którego zaprzestaliśmy na razie stosować, a w jego miejsce ponownie chlorujemy wodę – informuje Janusz Michalak.”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1686375,wygladaja-ohydnie-ale-nie-sa-grozne,id,t.

 • intensywnym chlorowaniu pod pretekstem zwalczania pojawienia się skorupiaków.

“Nasza reakcja była natychmiastowa, wystąpiliśmy o opinię Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej i zachlorowaliśmy wodociąg – mówi Dutkiewicz – Na podstawie tej opinii wiemy, z czym mamy do czynienia i wiemy, że ośliczka nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego życia.http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Robale-w-miejskim-wodociagu/


 • innymi nie ujawnionymi opinii publicznej dodatkami do wody jak np. fluor, lit itp.

        http://idb.nowyekran.pl/post/63324,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-i

        http://www.instalacjebudowlane.pl/4032-25-1195-szkodliwe-substancje-w-wodzie-czyli-co-pijemy.html

Ten karygodny eksperyment jest prowadzony bez  żadnego uprzedzenia, bez zgody mieszkańców a nade wszystko bez zapewnienia dostępu do zdrowej, czystej i smacznej wody pitnej, wolnej od wszelkich dodatków  w tym chloru, fluoru, litu, pierwiastków radioaktywnych, azotanów, dioksyn  i innych. http://halat.pl/szmaragdowa_ksiazeczka_WODA_DLA_CIEBIE.html


Domagamy się:

 • skutecznego i natychmiastowego zastopowania tego procederu poprzez odsunięcie wszystkich osób związanych z tą sprawą

 • przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa łącznie z wnikliwą kontrolą tej bardzo kosztownej (w znacznym stopniu ze środków unijnych) przebudowy ujęcia wodnego

 • wyciągnięcia konsekwencji karnych w stosunku do winnych zaistniałej sytuacji

 • przejęcia kontroli nad stacją uzdatniania wody i wodociągiem miejskim w Łowiczu

 • zmuszenie władz  Łowicza do wykonania przepłukania pod wysokim ciśnieniem rur wodociągowych, tak jak to robi się regularnie np. w Niemczech

 • wstrzymanie pobierania opłat za wodę do czasu przywrócenia wody do stanu przydatności  do spożycia.

 • wnioskowanie o ogłoszenie stanu zagrożenia katastrofą w Łowiczu w związku

          z zatruciem wody pitnej jak też trwającej budowy bazy hydroszczelinowania wraz z   

          wiertnią na osiedlu Bratkowice w Łowiczu

 • rzetelne informowanie społeczeństwa na bieżąco o podejmowanych działaniach w mediach lokalnych jak też i centralnych

 • pomoc prawna dla pokrzywdzonych mieszkańców w celu dochodzenia roszczeń.


Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych, nie spektakularnych działań dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców Łowicza.

Nikt nie prowadzi ewidencji ofiar zatrutej wody, ani nie bada przyczyn tak licznych nagłych zgonów mieszkańców Łowicza ale faktem jest, że wszyscy mieszkańcy skarża się na wiele dolegliwości, co wyraźnie wskazuje na zatrucie skażoną wodą.

W świetle powyższego mamy prawo oczekiwać, że tym razem Prokuratura nie zlekceważy naszego wniosku wypracowanego w imię dobra społecznego, w ramach naszej społecznej działalności  w obywatelskim  ruchu oporu przeciw zagrożeniom.”

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


W postanowieniu z 22.02.2013r. w sprawie DS 103/13 Prokurator:


 • nie uwzględnił naszego zawiadomienia popartego dowodami na zatrucie wody i przyznanie się sprawców do wprowadzenia niebezpiecznych substancji do wody pitnej w Łowiczu i jednoczesnego zachwalania, że woda nadaje się do picia i mycia.


 • zmienił kwalifiakcję prawną, pomimo istnienia niepodważalnych dowodów przyznania się sprawców do umyślnego popełnienia czynu zabronionego


 • nie uwzględnił rozbieżności między naszymi dowodami a pismami Sanepid i ZUK (karta: 24, 25, 26, 27), nie popartymi żadnymi dowodami. W tych pismach obie instytucje potwierdzają zastosowanie trucizn: SeaQuest i nachlorynu sodu oraz skorupiaków wprowadzonych w ślad za toksycznym preparatem SeaQuest zawierającym arsen i fosforany


 • bezkrytycznie daje wiarę gołosłownym, ogólnikowym informacjom zawartym w/w pismach. Ponadto nie zbadał dokumentów w ZUK i Sanepid


 • nie przeprowadził analizy wyników badania wody w pod względem wszystkich 48 parametrów w tym badań toksykologicznych i radioaktywnych, które są wykonywane tylko na zlecenie przez specjalistyczne instytuty jak np. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


 • celowo pomija  informację o przeprowadzanym bez wiedzy i zgody  a  na szkodę i koszt mieszkańców Łowicza eksperymencie , zawartą w piśmie z Sanepidu, o której nie wspomina pismo z ZUK, :  cyt: “Jednocześnie prowadzone są badania naukowe przez pracowników Uniwersytetu w Toruniu na określenie sposobu wyeliminowania z sieci skorupiaka zlecone przez firmę PROTE -Technologie dla Środowiska Spółka z.o.o. w Poznaniu, która wprowadziła preparat SeaQuest  do sieci wodociągowej”. Z tego zdania wyraźnie wynika, że realizowany jest z góry powzięty zamiar eksperymentowania na mieszkańcach Łowicza, bez zapewnienia na ten czas dostępu do zdrowej, czystej wody.

 • nie wziął pod uwagę atestu klinicznego na preparat SeaQuest, który ma nr. HK/w/0012/01/2012  cyt: „przeznaczony do zapobiegania korozji i powstawania osadów oraz osadów w sieciach dystrybucyjnych wody „wymieniony powyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków…Podczas stosowania preparatu należy okresowo kontrolować stężenie fosforanów w wodzie, które nie może przekraczać 5mg/l w przeliczeniu na P2O5…”

           

Atest na preparat SeaQuest  łamie polskie i unijne normy dla wody pitnej, bowiem normy te nie przewidują żadnych fosforanów w wodzie  a więc atest ten jest ewidentnym złamaniem polskiego i unijnego prawa i podważa wiarygodność wydającego ten atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, który działa na szkodę zdrowia publicznego i prywatnego poszczególnych obywateli a więc powinien być ścigany z mocy prawa międzynarodowego jako przestępstwo przeciwko ludzkości oraz  prawom człowieka i obywatela. Działalność takich instytucji powinna zostać zakazana a winni ich powołania  powinni zostać surowo ukarani.


Prokurator wyłącza sprawę dotyczącą nieprawidłowości przy budowie stacji uzdatniania wody w Łowiczu do odrębnego postępowania, z góry kwalifikując z art. 231kk o niedopełnieniu obowiązków, powszechnie stosowanego  do pozbywania spraw, zamiast zastosowania art.296 kk o niegospodarności, art.284 kk, o malwersacji, defraudacji, art. 270 kk, o fałszowaniu dokumentów oraz art.286 kk “kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem”.


Burmistrz Łowicza niekorzystnie rozporządzał mieniem mieszkańców Łowicza poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z laboratorium, co doprowadziło do pogorszenia jakości wody,  zamiast obiecanej jej poprawy. Od momentu oddania do użytku przebudowanej stacji  mieszkańcy Łowicza są podtruwani skażoną wodą pitną z wodociągu miejskiego do dnia dzisiejszego a sprawcy zapowiadają kontynuowanie tego procederu w wywiadzie z Burmistrzem Łowicza i dyrektorem ZUK “Co z tym chlorowaniem wody w łowickiej sieci wodociągowej”, Lowicz24eu.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-zUOyKLJN38#!


Niedopuszczalne i naganne jest stosowanie takiej pobłaźliwości w stosunku do winnych ewidentnego zatrucia wody pitnej w Łowiczu.


Bezwzględnie mamy prawo żądać dostępu do zdrowej, czystej i smacznej wody o czym zapewnia  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w skierowanym do nas pismie z 20.07.2012 r., będącym  reakcją na naszą skargę o zatruciu wody pitnej  w Łowiczu.

(pismo w załączeniu)


Zdziwienie budzi fakt, że większe wymagania  co do jakości wody są dla bydła mlecznego w podłowickich wsiach. Ze względu na unijne wymagania najwyższej jakości wody do hodowli bydła mlecznego dokonano np. w Jackowicach wymiany rur wodociągowych, unowocześniono hydrofornię i woda spełnia najwyższe standardy jakości.

Dlaczego woda dla mieszkańców Łowicza ma być gorszej jakości niż dla bydła w podłowickich wsiach?


Żądanie zapłaty za zatrutą, niezdatną do picia i mycia wodę, jest wymuszeniem rozbójniczym wg art. 282 kk „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”


Zatruta woda pitna jest ewidentnym zamachem na zdrowie i życie a czerpanie korzyści majątkowych poprzez żądanie zapłaty wyczeruje również znamiona czynu z art. 282 kk. Sprawcy przy pobłażliwości prokuratury od ponad roku sprawują nadzór na wodą pitną w Łowiczu, co obciąża również prokuraturę odpowiedzialnością za trwanie tego karygodnego procederu.


Skoro jest możliwe dostarczanie wody najwyższej jakości w okolicy Łowicza, to skażona woda w Łowiczu dowodzi istnienia grupy przestępczej, dokonującej celowego działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców a nade wszystko przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu o znacznych rozmiarach.


Jako podsumowanie cytat z artykułu dziennikarza śledczego :


Czym może grozić prywatyzacja sieci wodociągowych przedstawia poniższy przykład. Niektórzy zarządcy, jak w Łowiczu, jeszcze zanim sieci kanalizacyjne zostały sprywatyzowane, zachowują się jak ich właściciele, dokonując czynności mogących zagrozić życiu mieszkańców bez żadnej konsultacji ze społeczeństwem. W Łowiczu znalazły się osoby, które jawnie protestują i wysyłają zawiadomienia do prokuratury. Śmiem wątpić czy jest tak w innych miastach – operacje zatruwania nas mogą się więc toczyć bezkarnie, bez naszej wiedzy.

Czym to grozi? Stopniowym pogarszaniem się zdrowia – ludzie nie będą potrafili skojarzyć tego z zatrutą wodą.

http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

 

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

.

***

.

stop-gmo-vector-1774134

.

https://docs.google.com/document/d/1Dp8QoHzFbFtblbW9FMpWmyV4jm8l67dnyazUAFTfWJE/edit

O zakazy GMO – List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

http://www.petycjeonline.com/forum/58775 
Łowicz, 09.11.2012r.


Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Rzeczypospolita Polska 

O zakazy GMO – List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

Panie Ministrze, Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno podlegać żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-nasiennictwie/9053489

Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

Szanowny Panie Ministrze, czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę?

Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie. Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski jego prawnicy z kancelarii.

Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Ministrze, to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce ,cyt:  Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.

Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO

poprzez natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

 • zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych
 • zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych.
 • zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

ww.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo

Mamy prawo żądać by wzorem innych państw wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie stanowczo odparte naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji.

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.”

Jest  50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

maciejka.nowyekran.pl/post/79349,50-powodow-dlaczego-natychmiast-nalezy


Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.


Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


.

***

.

Jak już na wstępie zaznaczyłem, sprawa w obu przypadkach jest żywotna. Zatruwana jest gleba i woda, zatruwane jest środowisko naturalne, Przyroda, Matka Ziemia. Która dla nas – pogan – jest Boginią. A przy pomocy GMO niszczona jest różnorodność genetyczna roślin i niszczony jest genotyp człowieka. A taka Rosja zabroniła całkowicie GMO na terenie całej Fereracji Rosyjskiej. I to bez masowych protestów. Już po tym widać – dokąd sięga władza żydo-banksterskiego globalizmu.
Walka o czystą wodę, glebę, powietrze, o zdrową naturalną żywność jest nie tylko możliwa – jest naszym obowiązkiem. Wygrać ją można jednak dopiero wtedy, jeśli odrzucona zostanie ideologia żydo-kapitalizmu – kult zysku  a zwłaszcza pęd do jego maksymalizacji za wszelką cenę, kult chciwości, egoizmu, bogacenia się koszetem innych, kosztem niszczonej Przyrody, kosztem ludzkiego zdrowia.
Albo odrzucimy żydo-anty-cywilizację  z całym jej chorym systemem „wartości” i przepędzimy banksterów i ich agenturę – albo zginiemy.
Powróćmy do starego słowiańskiego porządku świata.
.

.

opolczyk

 

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/