Prof. Majewska: Opór przeciw totalitaryzmowi w rolnictwie i medycynie

From: Maria Majewska
Date: June 2, 2014 7:13:33 AM PDT (CA)
Subject: Opór przeciw totalitaryzmowi w rolnictwie i medycynie

Opór przeciw totalitaryzmowi w rolnictwie i medycynie

Zapewne pamiętacie Państwo skandal, jaki kilka miesięcy temu wybuchł w mediach wokół publikacji naukowej prof. Seraliniego  dotyczącej  długoterminowego badania toksyczności powszechnie stosowanego w rolnictwie herbicydu  Roundup oraz kukurydzy GMO  odpornej na ten herbicyd.   Badanie to wykazało, że szczury karmione paszą zawierającą  taką kukurydzę  umierały 2-3 częściej i wcześniej niż kontrolne,  rozwijały  tumory w całym ciele i wykazywały znaczne uszkodzenia wątroby, nerek oraz zaburzenia hormonalne.

Praca ta została rzetelnie zanalizowana i oceniona przez  kilku niezależnych ekspertów  i jako bardzo dobra  została zatwierdzona do publikacji  w piśmie  Food and  Chemical Toxicology  (streszczenie poniżej).   Ponieważ  praca wykazała silną toksyczność żywności GMO, została wkrótce zaatakowana przez potężne lobby przemysłowego rolnictwa  zainteresowane rozpowszechnieniem  handlu taką  żywnością na całym świecie.  Posłuszny kartelowi rolniczemu wydawca pisma, w którym ukazała się ta publikacja, szybko wycofał ją z  oficjalnego obiegu, ale na szczęście poszła ona już w  świat.  Ponad 5000 osób ( w tym ok 1300 naukowców) podpisało protest przeciw wycofaniu tej publikacji i przeciw niedopuszczalnej   korporacyjnej cenzurze nauki.  Osoby zainteresowane nadal mogą się podpisywać pod tym protestem.  (http://www.i-sis.org.uk/index.php)

Ponieważ  korporacyjna pętla zaciska się coraz  mocniej  na szyi nauki  i prawie  całej ludzkości  odbierana jest wolność do życia w nieskażonym środowisku oraz dostęp do zdrowej, bezpiecznej  żywności, niezależni naukowcy  i społeczeństwo organizują się w oporze.  Stworzyli wolną bazę danych,  w której zebrane są informacje naukowe i publikacje  dotyczące problemów  ważnych dla przetrwania naszego gatunku jak i całego życia na Ziemi,  które są poważnie zagrożone przez  interesy karteli rolniczo-farmaceutycznych.   Zachęcam do korzystania z tego źródła informacji. (http://www.thesparc.net/index.php)

Oświecanie się i stawianie solidarnego oporu kartelom,  które działają na szkodę ludzkości i  natury,  daje rezultaty.  Pod silnym naciskiem społecznym uginają się też politycy. Przykładem może być Rosja, która zabroniła  wszelkich upraw GMO w swoim kraju oraz  zakazała importu takiej żywności.  Przypuszczam, że jest to jedną z ukrytych przyczyn bezprecedensowego propagandowego ataku na Rosję w zachodnich i polskich korporacyjnych mediach.

Analogiczna sytuacja dotyczy szczepień.   Praca dra Wakefielda  została wycofana z  pisma naukowego, ponieważ  wspominała o związkach szczepień z autyzmem, co jest anatemą w korporacyjnych mediach.   Rosja poszła  śladem  Europy zachodniej  i wprowadziła pełną  dobrowolność  szczepień.   Tylko w Polsce nadal panują totalitarne obyczaje w medycynie,  gdzie interesy  i prawa człowieka-pacjenta  się nie liczą, liczą się tylko zyski karteli farmaceutycznych i związanych z nimi osób.   Nie można się godzić na takie przedmiotowe  traktowanie i pozbawianie  Polaków prawa do wolności wyboru w kwestii swego zdrowia, tym bardziej, że szczepienia nawet nie chronią przed chorobami.   Okazuje się, że mimo  95-98% wyszczepialności w Polsce nadal dziesiątki  tysięcy osób chorują na choroby zakaźne przeciw którym były szczepione.  Praktycznie nikt jednak nie umiera z powodu tych chorób, co znaczy, że w naszych czasach są one łagodne.   Podobnie jest na Zachodzie.

Nie da się nawet porównać krótkotrwałego kłopotu rodziców  związanego z koniecznością kilkudniowej czy tygodniowej  opieki nad dzieckiem  mającym jakąś chorobę zakaźną  z przytłaczającym  ciężarem opiekowania się prze cale życie  dzieckiem  trwale okaleczonym przez szczepienia,  lub z bólem po jego poszczepiennej śmierci.   Każdy  rodzic musi w tej sprawie dokonywać własnych wyborów, ale żeby to racjonalnie czynić , musi mieć dostęp do pełnych informacjo odnośnie powikłań poszczepiennych, która jest  przed rodzicami skrzętnie ukrywane przez establiszment medyczny.  W Polsce zdarza się  nawet, że lekarz, który udziela  rodzicom takich informacji jest  terroryzowany przez urzędników  Sanepidu –  wbrew obowiązującemu prawu.

—————–
Food Chem Toxicol. 2012 Nov;50(11):4221-31. doi: 10.1016/j.fct.2012.08.005. Epub 2012 Sep 19.
Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
Séralini GE1, Clair E, Mesnage R, Gress S, Defarge N, Malatesta M, Hennequin D, de Vendômois JS.
1University of Caen, Institute of Biology, CRIIGEN and Risk Pole, MRSH-CNRS, EA 2608, Esplanade de la Paix, Caen Cedex 14032, France. criigen@unicaen.fr
Retraction in
Food Chem Toxicol. 2014 Jan;63:244.
Abstract
The health effects of a Roundup-tolerant genetically modified maize (from 11% in the diet), cultivated with or without Roundup, and Roundup alone (from 0.1 ppb in water), were studied 2 years in rats. In females, all treated groups died 2-3 times more than controls, and more rapidly. This difference was visible in 3 male groups fed GMOs. All results were hormone and sex dependent, and the pathological profiles were comparable. Females developed large mammary tumors almost always more often than and before controls, the pituitary was the second most disabled organ; the sex hormonal balance was modified by GMO and Roundup treatments. In treated males, liver congestions and necrosis were 2.5-5.5 times higher. This pathology was confirmed by optic and transmission electron microscopy. Marked and severe kidney nephropathies were also generally 1.3-2.3 greater. Males presented 4 times more large palpable tumors than controls which occurred up to 600 days earlier. Biochemistry data confirmed very significant kidney chronic deficiencies; for all treatments and both sexes, 76% of the altered parameters were kidney related. These results can be explained by the non linear endocrine-disrupting effects of Roundup, but also by the overexpression of the transgene in the GMO and its metabolic consequences.
Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/