BREAKING Ukrainian border guards left 5 posts, leaving open 130 km stretch / Ochorna pogranicza Ukrainy porzuciła 5 posterunków, otwierając odcinek 130 km

http://rusvesna.su/news/1401972544

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/