MUST-SEE to UNDERSTAND Ukraine: Oleg Tsaryov: Russians hack down Russians / Ruski rąbią ruskich

Олег ЦаревAuthor: Oleg Tsaryov,  presidential candidate, fugitive Ukrainian MP,  for whose head  oligarch Jew Kolomoyski set half-million $ prize… / Autor: Oleg Carjow, kandydat na prezydenta Ukrainy, zakonspirowany poseł, za którego głowę oliparcha Kolomojski wyznaczył nagrodę pól mln dolców

[English translation under Polish one]

Jeszcześmy nie w pełni zrozumieli, przetrawili i rozpoznali skutki Majdanu, lecz wiadomo: ma ponad 100-letnie korzenie. Jego cel — rozbić naród.  Naród ukraiński podzielił się na swoich i obcych.

Takąż strategię przyjęły Austro-Węgry  w I wś., rozpalając uczucia nacjonalistyczne u Ukraińców.  Na sprzedajczykach wśród nich oparły się też Niemcy hitlerowskie.

Zachodowi udało się dojść swego w 2014 r. gdy na Ukrainie bracia podnieśli rękę na swych braci.

Zrobiony przez moją dobrą znajomą Alienę Berezowską film opowiada o przesłankach historycznych obecnego przewrotu na Ukrainie. […]

////////////////

We haven’t yet grasped, emotionalized nor recognized Maidan aftermath. But it already known: Maidan has 100-year roots, and its goal — to divide one nation. Ukrainians have divided themselves into Ukrainians and strangers.

In WW1, Austro-Hungary adopted the same strategy, by fomenting Ukrainians’ nationalist feelings.  Nazi Germany also exploited Ukrainian renegades.

Made by my good friend, Alena Berzovskaya, the film tells about the historical backround behind today’s Maidan coup. […]

……………….

Русские рубят русских

 

Нам еще предстоит в полной мере прочувствовать и осознать последствия майдана. Но уже сейчас понятно: у майдана более чем вековые корни. И его настоящая цель — расколоть единый народ. Украинский народ разделился на своих и чужих.

Именно такой стратегии еще во времена Первой мировой придерживалась Австро-Венгрия, когда разжигала националистические чувства украинцев. На предателей среди украинских националистов опиралась и фашистская Германия.

Добиться своего Западу удалось в 2014-м. Когда на Украине братья подняли руку на братьев.

Этот фильм «Украина.РУ», который сняла моя хорошая знакомая Алена Березовская, рассказывает про исторические предпосылки государственного переворота на Украине. Особенно приятно видеть мою дочку Катерину, которую Алена Березовская сняла в рекламном ролике.

«Украина.РУ» Русские рубят русских

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ctRvMwZF3XA?feature=player_embedded&w=640&h=360]

Фильм: «Украина.РУ» Исторические предпосылки государственного переворота на Украине

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=m_b44poAXYk?feature=player_embedded&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/