Russia ‘nationalizes’ Porshenko’s Sevastopol shipyard / Rosja ‘nacjonalizuje’ stocznię Waltzmana w Sewastopolu

http://rusvesna.su/news/1402481722

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/