Hodos o chabadzie

PB: To Bein taki polski Hodos 🙂

Hodos nie jest rzetelny, np. patrz mój koment pod jego artykułem Mosziach już tu jest – analiza lubawiczerów, kierowników NWO:

PB: Nie wiem, czy poważnie brać fakty i osoby wymienione w artykule. Tanja nie pochdzi sprzed 15 lat, tylko z końca XVIII w. Trudno uwierzyć, że lubawicze a nie banksterzy dyrygują Federalną Rezerwą USA. Raczej żyją w jakiejś symbiozie, o której pisze Izrael Szahak w ‘Zydowskie dzieje’… Hodos pomylił się w prognozach upadku USA i Rosji, ale może jest poślizg.

Piszę o zboczeńcu Schneersonie i sekcie lunatyków żydłackich, lubawiczerach — od lat:

Czemu nierozpowszechnili tego Polacy… Ale jak Żyd skrobnie, to jest respekt! Może poniższe ich ruszy, nie ma to jak rabin Hodos! Tylko co znów sknocił?

……………………

ŻYDOWSKI FASZYZM lub Chabad – droga do piekła

Eduard Hodos, tłumaczył Janusz Sielicki 13.6.2014

Autorem książki jest Eduard Hodos, Żyd, mieszkający w Charkowie, zwalczający Żydów z Chabadu. Napisał kilkanaście książek o prawdziwym obliczu tej sekty, nie mającej nic wspólnego z Żydami, a która podbija świat i rządzi światem. Na skwerze w Charkowie z mikrofonem w ręku przez głośnik naucza mieszkańców, ujawniając prawdziwe plany i zagrożenia ze strony tych „Żydów”. Mieszkańcy Charkowa są mu autentycznie wdzięczni. Trzeba więc czytać jego książki i słuchać wystąpień na video. Zdobywać prawdziwą wiedzę. Poniżej trzy wypowiedzi – komentarze z Internetu.

D620 (05 czerwiec 2014, 21:07)

Brawo, Eduardzie Hodos!!! Dziękujemy Panu za to, że otwiera Pan oczy ludziom, zmusza, aby się obudzili i pomyśleli. Niestety, tym właśnie powinna się zajmować Cerkiew, a nie Pan. Właśnie ona powinna ostrzegać Prawosławnych o niebezpieczeństwie, przeciwstawiać się wojnie bratobójczej, wzywać do zjednoczenia się przeciwko złu na świecie. Ale ponieważ tak się nie dzieje, Bóg daje nam takich ludzi jak Pan, żebyśmy otworzyli swoje zaspane oczy.

 Bardzo podobała mi się pewna piosenka, która kończy jedno z jego przemówień: „Bij Chazarów, ratuj Żydów!” (ros. – “Бей жидов, спасай евреев” – piosenka W. Wysockiego. Tytuł niemożliwy do przetłumaczenia na polski, ponieważ “жиды” i „евреи” tłumaczy się jako Żydzi; byłoby więc „bij Żydów, ratuj Żydów”. A Rosjanie maja dwa słowa na określenie tego narodu. Określiłem tych do bicia – jako Chazarów – od. tłum.).

Więc próbuje on ratować uczciwych Żydów i nas, Prawosławnych. Kto może obwinić go w antysemityzmie? Nikt, ponieważ on sam jest Żydem, przy czym uczciwym i potrafiącym dobrze opracowywać materiały, konfrontować fakty.

nadeghda (07 czerwiec 2014, 09:36)

Tak, prawosławni kapłani milczą, ponieważ obawiają się utraty pracy, służba dla nich w kościele jest pracą. A biedny Hodos trąbi ze wszystkich sił, niestrudzenie: Słowianie opamiętajcie się, obudźcie się! Przeciwko wam idzie wojna! Oto już i z głośnikiem wyszedł, a przecież z głośnikiem powinni chodzić ojcowie prawosławni. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami w tych antychrystowych czasach. Oto już naprawdę KAMIENIE WOŁAJĄ. Również i Pelagia Riazańska mówiła, że ostatnie kapłaństwo nie uratuje się; w duszy nawet oburzyłam się, jak to, nie uratują się, przecież oni nabożeństwa i ofiarowania sprawują, ale widocznie dla Pana Boga tych to za mało. Nie osądzam kapłaństwa. Widocznie Pelagii Riazańskiej była odkryta cała głębia ludzkiego zbawienia.

sumuill (05 czerwiec 2014 20:23)

Rabin Hodos – to uczciwy człowiek i on mówi prawdę. Bohater i Głosiciel!

 

ŻYDOWSKI FASZYZM, lub Chabad – droga do piekła

Spis treści książki:

• Tajny znak – czarny znak. Poświęcone 60 – leciu zwycięstwa
• Zamiast motto. FASZYSTĘ ZŁAPANO!
• Rozdział 1. Pomarańczowy
• Rozdział 2. Brązowy ◦ ̥̥̥Chabadzka „Konstytucja” „Tania” (Tanya) – Nazizm, puszczający pianę z ust
• Rozdział 3. Czarny
• KONIECZNY ZAŁĄCZNIK ◦ Książki Eduarda Hodosa

 Kilka wątków z drugiego rozdziału o Chabadzie:

Rozdział 2. Brązowy

[…]  (“Hadashot», № 3, czerwiec 2002 r., znaczne skróty)

 

<…> Chciałbym bardziej szczegółowo zatrzymać się na niektórych momentach przywołanego wyżej wywiadu Józefa Ziselsa, a właśnie na tych, gdzie mowa jest o Chabadzie.

Ale wpierw przypomnę, że praktycznie przez wszystkie moje książki czerwona nicią przechodzi temat Chabadu i wszechstronna analiza działalności tej sekty, której prawdziwa podszewka stała mi się znana ponad dziesięć lat temu.

<…> Zawsze twierdziłem, że judeo – nazistowska sekta Chabad, która weszła w końcu lat 1980 – ch i początku lat 1990 – ch na terytorium byłego ZSRR, nie tylko wgniecie pod siebie lokalne kręgi żydowskie, ale także przejmie dźwignie wpływu na władzę, świat polityczny i finansowy w całej przestrzeni post sowieckiej.

Jednak wszystkie moje apele do społeczeństwa, i ,w pierwszej kolejności – do żydowskiego, brzmiały jak “głos wołającego na pustyni” – nikt nie chciał ich usłyszeć. Minęło kilka lat i wydarzyło się to, co miało się wydarzyć – przejęcie władzy przez faszyzujący Chabad stało się faktem.

<…>

Z książek, które weszły do serii “Syndrom żydowski”, większość czytelników już wie, jak odbyła się moją bliska znajomość z Chabadem i co przedstawia sobą ten Wilkołak w czarnym kapeluszu. Jednak tych, którzy po raz pierwszy czytają to, co napisałem, jestem zobowiązany choćby pokrótce wprowadzić w sprawę.

Powstała w XVIII wieku w miejscowości Lubawicze (na styku granic Rosji, Ukrainy i Białorusi), ultra-ortodoksyjna sekta Chabad na początku 1930 roku została przez Stalina wypędzona z terytorium ZSRR. Od 1940 roku sztab – kwatera Chabadu znajduje się w Brooklynie, jednej z dzielnic Nowego Jorku.

Na początku lat 1990. Chabad osiągnął bezprecedensowa potęgę polityczną gospodarczą i finansową, a jego głównym celem była ogłoszona “globalna ekspansja”. Działalność sekty została w maksymalnym stopniu zakonspirowana, spisek, podczas gdy ostentacyjnie wystawia się na pokaz wyjątkową pobożność i niewinność religijną.

Chabad – jest to sekta judeo-nazistowska, zbudowana na zasadzie klanu, na czele której stoi “ojciec chrzestny” Lubawiczewski Rabin. Wejście do klanu jest ograniczone nadzwyczajnie, a jej członkowie charakteryzują się agresywnym, graniczącym z szaleństwem, fanatyzmem religijnym. Do tej pory sekta Chabad, mimo osiągniętej potęgi i niezwykłych wpływów, pozostaje bardzo nieliczną (na początku lat 1990 – ch w świecie było zaledwie 20.000 jej przedstawicieli).

Chabadnicy aktywnie sprzeciwiają się procesowi asymilacji Żydów i są fanatycznymi bojownikami o “czystość krwi”.

Podstawowa zasad ideologii faszystowskiej sekty jest następująca – “Żydzi są ponad wszystkim, a Chabad – powyżej Żydów”. Zasada ta wpisana jest w podstawę całej działalności Chabadu, w tym również na terytorium Ukrainy, Rosji i innych krajów – byłych republik radzieckich.

Proszę zwrócić uwagę na cytat, który służył jako motto do tej książki: ***/

“… W tych dniach, kiedy “wszystkie królestwa świata powstają przeciwko sobie”, musimy wiedzieć i wierzyć, że wojna między królestwami narodów świata nie dotknie, zbaw Boże, Żydów. Wręcz przeciwnie, wszystkie zachodzące wydarzenia będą KORZYSTNE TYLKO DLA NARODU ŻYDOWSKIEGO …”.

Te słowa należą do ostatniego z chabadzkich “Führerów” Siódmego Lubawiczewskiego Rabina (Rebe) Menachema Mendela Schneersona, któremu członkowie sekty oddają cześć z zaciekłością oszalałych bałwochwalców i którego po śmierci ogłoszono Moshiachem, czyli Mesjaszem.

Właśnie na zaproszenie Menachema Mendla Schneersona w październiku 1991 roku, ja, jako prezes żydowskiej wspólnoty religijnej liberalnego nurtu w Charkowie, w składzie delegacji przywódców sześciu największych żydowskich wspólnot ZSRR przybyłem do Nowego Jorku, do siedziby Chabadu.

W ciągu miesiąca przeszliśmy szczegółowy instruktaż, ucząc się chabadzkich metod indoktrynacji, byliśmy wprowadzani w tajne plany dotyczące przejęcia władzy na terytorium Związku Radzieckiego, który, jak powiedzieli nam chabadcy instruktorzy, przeżywał swoje ostatnie dni …

Po pewnym czasie zobaczyłem, że wszystkie wydarzenia, które miały miejsce już na gruzach dawnego imperium sowieckiego, zostały wypisane w ścisłej zgodności z “Brooklińskim Projektem”, opracowanym przez Chabad.

***/

Od tłumacza:

E. Hodos umieścił wypowiedź Menachema Mendla Schneersona, ogłoszonego po śmierci w 1994 r. Mesjaszem. W tym miejscu warto przypomnieć inne wypowiedzi Rabina Schneersona, przy których bledną wypowiedzi polityków, liderów partyjnych czy religijnych tego świata.

W ub. roku (16.2.2013) Nowy Ekran umieścił tłumaczenie artykułu pt. Rosja, rewolucja bolszewicka i rola żydowska, w którym Schneerson w sposób niezwykle otwarty przedstawił szczegółowe plany likwidacji rasy podludzi, gojów słowiańskich.

Zastanawia niezwykła bezczelność, arogancja i zarazem szczerość piszącego Rabina Schneersona. Gdyby podobny tekst napisał jakiś goj, to w całym świecie byłby hałas nie do opisania. A tu nic. Tekst zamieszczony był w rosyjskiej gazecie Słowianin w 2001 r. (wypowiedź Rabina Schneersona pochodzi z 1994 r.) i dopiero teraz pisze się, że jest to jeden z najstraszniejszych tekstów, jakie można przeczytać. Minęło 12 lat od czasu jego ukazania się i oto Polacy mogą poczytać o planach „starszych braci” w stosunku do Słowian.

Tych szczerych wyznań Rabina Schneersona, kiedy pełen pychy mówi prawdę o planach żydowskich, Polacy nie tylko, że nie słyszeli, ale i obecnie nie chcą w ogóle o nich słyszeć. Nie dotrą zatem do większości Polaków słowa Rabina, że:

Stadu dostarczymy nasz własny osąd historii, i pokażemy, że cała historia ludzkości prowadziła do uznania wybranej przez Boga rasy jako panów całego świata. … Bydłu damy takie spojrzenie na historię, żeby pokazać mu, iż cała ewolucja ludzka szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów, by byli panami całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam bałałajkowy patriotyzm i pijane łzy.

Kilka uwag nt. artykułu w Nowym Ekranie:

1. Redakcja N.E. zmieniła tytuł artykułu w języku rosyjskim z A bydło słowiańskie wypędzimy daleko na północ…

«А СЛАВЯНСКОЕ БЫДЛО МЫ ИЗГОНИМ ДАЛЕКО НА СЕВЕР…».

na Rosja, rewolucja bolszewicka i rola żydowska

2. W zw. ze zmianą tytułu Redakcja nie zamieściła wypowiedzi Rabina, dotyczących najnowszych planów „starszych braci” – zawładnięcia bogactw naturalnych Rosji i postępowania z tubylcami w związku z globalnym ociepleniem, wymienionych w dwóch punktach tekstu pt. „Co zrobimy”. Tekst zajmuje około pół strony, ale właśnie w nim są zawarte te słowa, stanowiące tytuł artykułu A bydło słowiańskie wypędzimy daleko na północ (wg gazety Славянин, N-4(32), 2001 r.

Na portalu Moskwa III Rzym ten artykuł i ten.

3. Z niewiadomych powodów nie zamieszczono też treści modlitwy, podanej na wstępie tuż nad tytułem artykułu. Tekst jest bardzo krótki, więc zamieszczam całą jego treść:

Так что же мы, русские, до сих пор не осознаем, что наш народ находится в жестокой оккупации дьяволопоклонниками? Почему же мы не обратимся к Богу и не вымолим у Него прощения за наше богоотступничество? Нам, русским, нужен Помазанник Божий – Православный Царь! Нам нужна наша Святая неповрежденная Православная Вера и Церковь! Так будем же, дорогие братья и сестры, молить об этом Господа, и Он, как любящий Отец подаст нам просимое. Слава Богу за все! Аминь. Царь грядет!

Tłumaczenie:

Więc dlaczegoż my, Rosjanie, dotąd nie zdajemy sobie sprawy, że nasz naród znajduje się w okrutnej okupacji czcicieli diabła? Dlaczego nie zwracamy się do Boga i nie prosimy Go o przebaczenie za naszą apostazję? Nam, Rosjanom, potrzebny jest Pomazaniec Boży – Prawosławny Car! Nam potrzebna jest nasza Święta niezmieniona Wiara Prawosławna i Cerkiew! Więc zacznijmy, drodzy bracia i siostry, modlić się o to do Pana Boga, a On, jako kochający Ojciec da nam to, o co prosimy. Chwała Bogu za wszystko! Amen. Car nadchodzi!

Natomiast plany Żydów zawładnięcia bogactw naturalnych i postępowania z tubylcami w związku z globalnym ociepleniem Rabin Schneerson przedstawił w dwóch punktach tekstu pt. „Co zrobimy”.

Oto tłumaczenie tych punktów, którego nie znalazłem dotąd na żądnej stronie w Internecie:

Co zrobimy

1. Światowe zapasy surowców przemysłowych są na wyczerpaniu i już na początku następnego tysiąclecia “zachodnie społeczeństwo” nie będzie w stanie utrzymać swój obecny poziom konsumpcji bez uzupełnienia z nowych źródeł – krajów kolonialnych – krwiodawców. Dlatego nasze dążenia są skierowane teraz na Rosję i mają tylko dwa cele: po pierwsze – likwidacja najpotężniejszego i niezależnego imperium, zajmującego jedną szóstą część ziemi. Po drugie – zawładnięcie jego bogactw, które stanowią 60-70% wszystkich światowych zasobów surowcowych i 75-80% odkrytych światowych zapasów ropy i gazu, skupionych na Syberii i na szelfie Północnego Oceanu Lodowatego.

 2. Na planecie zachodzi intensywne ocieplenie klimatu. Pustynia posuwa się na północ z prędkością 10 km/rok, odwodnienie ziemi – 25 metrów na rok. Już obecnie starożytne ośrodki świata – Ateny, Rzym, a co najważniejsze, Jerozolima (Izrael) trafiają do strefy tylko sztucznego nawadniania. Za 20 – 30 lat trzeba będzie myśleć o przesiedleniu ogromnej masy narodów cywilizowanych bardziej na północ w stosunku do ich obecnego miejsca zamieszkania. Do tego czasu na Kubaniu, w regionie Rostowa, na Ukrainie będzie zdumiewający klimat podzwrotnikowy, a na Czarnoziemiu i na północy Ukrainy – klimat dzisiejszego Przedkaukazia. Jeżeli przypomnimy historię, to trzeba przyznać, że ziemie te – to są pradawne ziemie starożytnej – żydowskiej Chazarii, czyli Izraela, które zostały zagarnięte przez Kijowską Ruś w X wieku. Słowianie są tutaj tymczasowymi gośćmi i podlegają wysiedleniu. Zabierzemy ten teren i stworzymy na tych żyznych ziemiach Wielką Chazarię – państwo żydowskie, tak jak 50 lat temu utworzono Izrael, wypierając Palestyńczyków. Tutaj przesiedli się część Izraelczyków, a bydło słowiańskie przepędzimy daleko na północ, poza granice Moskwy. Będzie tam maleńkie północne terytorium – rezerwat o zwartej populacji, rezerwat, podobny jak dla Indian w Ameryce” (gazeta “Słowianin”, N-4 (32), 2001).

Tylko ślepy człowiek nie powiąże tych jednoznacznych wypowiedzi z wydarzeniami, zachodzącymi obecnie na Ukrainie.

***

Oddaję głos Eduardowi Hodosowi:

[…] Jak wiecie, Moshiachem, t.j. Mesjaszem, Chabadnicy ogłosili Siódmego Lubawiczewskiego Rabina Menachema Mendla Schneersona, który odpłynął do innego świata w 1994 r. Zostawmy te brednie na sumieniu chabadzkich fanatyków, o niepoczytalności których świadczy chociażby treść ich „biblii” – „Tanii”. Najważniejsze, o czym możemy być absolutnie przekonani jest to, że chabadzki Moshiach – Mesjasz – to nie jest Jezus Chrystus. A więc – jest Łże– Mesjaszem, czyli Antychrystem.

[…] W tym miejscu muszę zrobić niewielkie odstępstwo, co prawda, zgodne z tematem.

Jeszcze w 2001 r. w swojej książce „Żydowski syndrom – 2” pisałem:

Stosownym jest tutaj przypomnieć jeszcze raz o jednym „świętym” rytuale, dokładnie opisanym w moich poprzednich pracach: właśnie za pomocą banknotu jednodolarowego Lubawiczewski Rebe – lider judeo – nazistowskiej sekty dokonywał obrzędu błogosławieństwa.

Widocznie dla zwiększenia „błogosławiącego” efektu chabadzki Führer zakrył podobiznę amerykańskiego prezydenta swoim własnym portretem. Możecie się Państwo o tym sami przekonać.

rebbe

Rabin Menachem Mendel Schneerson – realny rządca świata tego.

Właśnie tym dolarem Lubawiczewski Rebe „błogosławił” mnie w 1991 r, w Nowym Jorku.

Przypomnę również, że od pewnego czasu portret ostatniego Lubawiczewskiego Rebe Menachema Mendla Schneersona – zaczął „upiększać” nie tylko dolar amerykański, ale również, jak o tym już pisałem, publiczny transport w miastach ukraińskich.

Oczywiście, nie jako lidera judeo – nazistów, ale (nie padajcie!) nadchodzącego Moshiacha, tj. Mesjasza! Hasła, które towarzyszyły wizerunkowi „mesjasza” na „oświecających” plakatach, mówią same za siebie: „Mesjasz już w drodze! Gotujcie się na jego przyjście!”.

[…] Co się dzieje? W czasie, kiedy Prawosławni oczekują drugiego Przyjścia Mesjasza – Chrystusa, odbywa się agresywnie nachalna propaganda innego, chabadzkiego, Mesjasza – którego obraz jest całkowicie przeciwstawny Chrystusowi, tj. jego antypoda.

Spróbujmy dociec, kto stoi za tym „obrazem przeciwstawnym Chrystusowi”: „anty” w przekładzie z greckiego oznacza „przeciw”, stąd wynika logicznie, że mowa jest o nikim innym, tylko o anty – Chryście. I oto okazuje się, że na chrześcijańskiej Ukrainie w sposób zmasowany reklamuje się przyjście Antychrysta, a Chrześcijanie zupełnie spokojnie z tym się zgadzają, absolutnie nie zastanawiając się nad sensem tego, co się dzieje.

Jak to się mogło stać, że obraz zaoceanicznego Antychrysta, cudzego „Mesjasza”, który błogosławi ludzi diabelskim papierkiem, stał się znakiem, bez przeszkód reklamowanym na Chrześcijańskiej ziemi, w kolebce Prawosławia – Ukrainie?”

(«Żydowski Syndrom – 2»)

[…] Ale wracając do wywiadu Józefa Ziselsa, którzy nagle “rozjaśnił” osiągnięcia Chabadu w ostatnich latach i faktycznie potwierdził wszystko to, o czym wcześniej mówiłem tylko ja. I chociaż szczerość Ziselsa odnosi się wyłącznie do “żydowskiej” sfery wielobranżowej działalności chabadników, zaplanowanej na Brooklynie, to proszę mi wierzyć, że również w innych “dziedzinach” sukcesy Chabadu wyglądają nie mniej imponująco.

A więc, z informacji Ziselsa wynika, że dziś Chabad jest ogromną “strukturą dachową”, która tylko w Rosji obejmuje ponad trzysta organizacji (!). Przy tym proszę nie zapomnieć wzięcia pod uwagę tego faktu, że jeszcze przed nieco więcej niż dziesięciu laty temu, zarówno w Rosji, jak i w innych byłych republikach Związku Radzieckiego, nie było ani jednego Chabadnika (!).

Na szczególną uwagę zasługuje następujący fragment z wywiadu Józefa Ziselsa:

“- Dlaczego, Pana zdaniem, Chabad tym razem poszedł na określoną konsolidację z organizacjami świeckimi?

– Chabad uważa siebie za główną siłę w żydowskim ruchu końca XX – początku XXI wieku. Ze względu na swoją energetykę, możliwości finansowe. I oni, być może, chcą dostać międzynarodową strukturę, gdzie ujawni się ich wiodący charakter. Po drugie, oni oczywiście pragną przedstawiać nie tylko religijnych Żydów w krajach, powstałych po rozpadzie ZSRR, ale również szerszą część ludności żydowskiej.

Przecież u nas wierzących jest tylko trzy procenty, nie więcej. To jest zrozumiałe pragnienie takiej potężnej organizacji jak Chabad. I pytanie jest takie, na ile uda się nam zbudować kompleksowy system równowagi na każdym poziomie … ”

Niewątpliwie, zrozumiałe jest pragnienie Josepha Ziselsa, występującego w roli “jednego z najbardziej znanych przywódców żydowskich na Ukrainie”, aby zmaksymalizować wrażenie o jakoby „parytetowych (równych) stosunkach Chabadu i innych organizacji żydowskich”, jednak gwoli sprawiedliwości należy zauważyć, że żadnym równym partnerstwem tutaj nawet nie pachnie.

A więc, formalnie Chabad reprezentuje religijnych Żydów, w rzeczywistości, pod kontrolą sekty są już wszystkie środowiska żydowskie “1/6 części ziemi.” Dlatego to, co Zisels próbuje przedstawić jako “życzenie” Chabadu, w rzeczy samej jest od dawna dokonanym faktem.

Małej, ale znaczącej nieścisłości dopuścił się Józef Zisels również w twierdzeniu, że “Chabad uważa się za główną siłę w ruchu żydowskim końca XX – początku XXI wieku”. Najwyraźniej, własne ambicje “jednego z przywódców żydowskich” przeszkodziły mu powiedzieć: “Chabad słusznie uważa siebie …” i tak dalej, zgodnie z tekstem.

Co więcej, dziś fakt przywództwa Chabadu, sądząc według wszystkich znaków, przyznali również “silni tego świata”. Świadczy o tym obecny poziom obracania się przedstawicieli Chabadu, który osiągnął prezydenckich wyżyn.

W charakterze jednego z mnóstwa przykładów, potwierdzających prawdziwość powiedzianego wyżej, podam mały fragment wywiadu z przedstawicielem wyższych hierarchicznych kręgów Chabadu, który jednocześnie jest także naczelnym rabinem Rosji i krajów WNP – Berelem Lazarem, który otrzymał obywatelstwo rosyjskie dopiero dwa lata temu:

“- Ostatnio prezydent Putin miał z Panem dość długą rozmowę. O czym rozmawialiście?

– Podczas ostatniego osobistego spotkania rozmawialiśmy ponad godzinę. Mowa szła głównie o sytuacji społeczności żydowskiej w Rosji, w jej miastach i regionach. Prezydent był zainteresowany poznać moją opinię człowieka “z zewnątrz”, nie tylko w sprawach żydowskich. Interesowało go, jak, moim zdaniem, wygląda to lub inne miasto rosyjskie, jak się w nim żyje ludziom, itp.”

(“Przegląd żydowski”, 20/39 października 2002 r.)

Jak Państwo widzą, w charakterze upoważnionego przedstawiciela całego rosyjskiego żydostwa na szczeblu prezydenckim jest postrzegany właśnie wysłannik Chabadu. Z nim, “człowiekiem z boku”, omawia się “sytuację społeczności żydowskiej w Rosji, w jej miastach i regionach.”

No, a ten fakt, że prezydenta Rosji interesuje zdanie Berela Lazara “nie tylko o sprawach żydowskich”, jak myślę, nie wymaga komentarza. I takie, powiedziałbym, z nadzwyczajnym szacunkiem podejście do Chabadu dzisiaj demonstrują prezydenci przeważającej większości krajów “bliskiej i dalszej zagranicy”.

3 uwagi od tłumacza:

1. Berel Lazar został odznaczony przez Prezydenta Putina orderem “Za Zasługi dla Ojczyzny” IV stopnia, odpowiedni dokument został w środę umieszczony na oficjalnym portalu informacji prawnej.

2. W artykule Nowego Ekranu jest wzmianka o Eduardzie Hodosie w związku ze sprawą zabójstwa Ojca Mienia, prawosławnego kapłana.

Prowokatorzy i wrogowie ludzi

Należy zauważyć, że nawet ostatnie polecenia zabójstw – to do dnia dzisiejszego nie tylko teoria, ale i praktyka. I tak, były przewodniczący charkowskiej żydowskiej wspólnoty gminnej E. Hodos opublikował dowody („Topór nad prawosławiem, albo kto zabił ojca Mienia?”, Charków, 1999) oskarżające członków ruchu żydowskiego Habad o zabójstwo w 1990 roku kapłana – Żyda Ojca Aleksandra Mienia, (który odprawiał nabożeństwo „akumów” i marzył o stworzeniu „żydowskiej prawosławnej cerkwi”, co uważane jest za przestępstwo kryminalne według prawa państwa Izrael, ale tymi świadectwami władze Federacji i Rosji nie zainteresowały się. Zainicjowano jedynie poszukiwanie przestępców w środowisku „rosyjskich antysemitów”.

3. Zachęcam do przeczytania przekładu na polski przez P. Beina: Lubawiczery nie zbudują nowej Chazarii na Ukrainie — major GRU, z oryginału rosyjskiego [tytuł po polsku] Żydowska sekta chabad-lubawicz chce zbudować nową Chazarię na Ukrainie,pióra K.F. Ipatiewa (majora GRU w stanie spoczynku).

 

Książki Eduarda Hodosa

• “Czy Ukrainie potrzebny jest Mesjasz z Brooklynu? Przejęcie władzy – realne zagrożenie “(1993)

• Władza «Wilkołaków” (1994)

• «Topór nad Prawosławiem, albo Kto zabił ojca Mienia” (1999)

• «Leonid Kuczma – Prezydent wszystkich Żydów, lub Dlaczego głosuję na innego” (1999)

• «Moja walka. Jak to było.”(1999)

• «Przybycie Judasza. Książka opowieści i proroctw”(2000)

• «Chrystus – mój brat. Żydowskie lekcje czytania i pisania “(2001)

• «Syndrom żydowski” (2001)

• «Syndrom żydowski 2. W pytaniach i odpowiedziach “(2001)

• «Syndrom żydowski – 2 S. Realne wydarzenia w Świecie iluzji “(2002)

• «Syndrom żydowski – 3. Zabawne Protokoły Mędrców Syjonu “(2002)

• «Ruletka żydowska, lub Uczta podczas Kuczmy” (2002)

• «Cios żydowski, lub P-dec podkradł się niezauważony” (2003)

• “Kiedy Żydzi maszerują … Trzy litery Eduarda Hodosa do sytuacji wokół gazety” Silski Visti ” –       „Wiadomości Wiejskie” (2004)

• «Żydowski Nord-Ost, czyli Portret Bestii na pełny wzrost” (2004)

• «Faszyzm żydowski, lub Chabad – droga do piekła” (2005)

 

Книги Эдуарда Ходоса

 

• «Нужен ли Украине Мессия из Бруклина? Захват власти – реальная угроза» (1993)

• «Власть оборотней» (1994)

• «Топор над Православием, или Кто убил отца Меня» (1999)

• «Леонид Кучма – Президент всех евреев, или Почему я голосую за другого» (1999)

• «Моя борьба. Как это было» (1999)

• «Пришествие Иуды. Книга Сказаний и Предсказаний» (2000)

• «Христос – брат мой. Уроки еврейской грамоты» (2001)

• «Еврейский синдром» (2001)

• «Еврейский синдром-2. В вопросах и ответах» (2001)

• «Еврейский синдром-2 Ѕ. Реальные события в Мире иллюзий» (2002)

• «Еврейский синдром-3. Забавные протоколы сионских мудрецов» (2002)

• «Еврейская рулетка, или Пир во время Кучмы» (2002)

• «Еврейский Удар, или П-дец подкрался незаметно» (2003)

• «Когда евреи маршируют… Три письма Эдуарда Ходоса к ситуации вокруг газеты “Сільські Вісті”» (2004)

• «Еврейский Норд-Ост, или Портрет Зверя в полный рост» (2004)

Niektóre materiały video

5 июня 2014

ЭДУАРД ХОДОС: ХАБАД ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ХРИСТИАНАМ. Украина – новая Хазария (ВИДЕО)

* – Выступление на площади Свободы. Харьков. 18.05.2014 (33:46)

* – Выступление на площади Свободы Харьков 25.05. 2014 (25:40)

* – Выступление на площади Свободы. Харьков. 01.06.2014 (54:04)

Eduard Hodos – Wystąpienie na Placu Swoboody – Charków. 2.6.2014r. (53:49)

Odezwa do Majdanu.

20 апреля 2014 БЕЙ ЖИДОВСКИЙ ХАБАД, ДНЕПРОЖИДОВСК НЕ СТАЛИНГРАД! Эдуард Ходос. (ВИДЕО) (36:08)

2 мая 2014 УКРАИНА – СТАНЕТ ИЗРАИЛЕМ. ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРЕЯМ. Эдуард Ходос. (ВИДЕО) (36:12)

10 апреля 2013 МИР ПРАВОСЛАВИЯ, ОТРАВЛЕННЫЙ ХАБАДОМ. ВЕСЬ ЦИКЛ БЕСЕД ЭДУАРДА ХОДОСА (ВИДЕО, скачать) Cały cykl – 20 rozmów

Тайны Дома Ходоса (6 filmów)

Эдуард Ходос | ВКонтакте

„Ukraiński wybór” według scenariusza żydowskiego (argumenty i fakty)

“Украинский выбор” по еврейскому сценарию (аргументы и факты)

1. Żydobanderowski Chabad ogłasza Putinowi „Dżihad” Część 1. Opublikowano 21.3.2014 r. (25:10)

„Kijów żydowski” – o żydobanderowcach

Jelena Mazur, Przewodnicząca Wszechukraińskiego Zjednoczenia „Zubr” i Eduard Hodos, autor książki „Żydowski faszyzam lub Chabad – droga do piekła” demaskują organizatorów Kijowskiego Euromajdanu – żydowskich faszystów radykalnej żydowskiej sekty Chabad: Szmuela Kaminieckiego, Ruwena Asmana, Igora Kołomojskiego, Arsenija Jaceniuka i innych aktywnych budowniczych Nowej Chazarii (pod Julię Tymoszenko) na terytorium Ukrainy (bez Rusinów – Ukraińców)…

2. Żydobanderowski Chabad ogłasza Putinowi „Dżihad” Część 2. Opublikowano 23.3.2014 r. (29:36)

Eduard Hodos. Mazur.

Charkowskiemu sędziemu ścięto głowę rytualnie. Chabad. Tymoszenko. Prawy Sektor. Chabad. Żydowski Majdan. Kołomojski. Żydzi.

3. Żydobanderowski Chabad ogłasza Putinowi „Dżihad” Część 2. Opublikowano 23.3.2014 r. (236:18)

Jelena Mazur i Eduard Hodos: na Majdanie było około 30 – 300 uzbrojonych, dobrze zorganizowanych bojowników żydowskich z Izraela (na zaproszenie Ruwena Asmana)… kim są ci snajperzy Majdanu?

… Dniepropietrowscy chabadnicy otwarcie nawołują wieszać Rosjan i grożą Putinowi tragicznym końcem perskiego Amana…

Zamawiać bezpłatnie knigę Hodosa Еврейский Фашизм, или Хабад – дорога в ад:

http://www.e-reading.bz/book.php?book=128906

Portal Hodosa

В контакте

ВСЕ по теме

Барон Эдуард Ходос

http://blagin-anton.livejournal.com/281242.html

http://antimatrix.org/Convert/Books/Eduard_Hodos/Y…Fashism/Yevreiski_Fashism.html

 

 

Серия сообщений “Иудаизм”:

Часть 1 – Раввин Адин Штейнзальц. «Что такое еврей»

Часть 2 – A славянское быдло мы изгоним далеко на север…

Часть 9 – Правда сiонскихъ протоколовъ

Часть 10 – “Список Шиндлера”- как образец жыдовского идиотизма…

Часть 11 – “Украинский выбор” по еврейскому сценарию (аргументы и факты)

Часть 12 – Э. Ходос о неортодоксальном течении «ХаБаД-Любавич». ЧАСТЬ 1

Часть 13 – Каломизбранные разжигают русоцид

Часть 20 – Новая Хазария Коломойского

Часть 21 – Чудовищная жестокость и безнаказанность Бени Коломойского

Часть 22 – Эдуард ХОДОС – Выступление на площади СВОБОДЫ – ХАРЬКОВ. 01. 06. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/