Right Sector took $200k ransom for 2 heavily beaten up Russian journalists / Prawy Sektor wziął 200 tys. $ okupu za 2 ciężko pobitych reporterów rosyjskich

http://ria.ru/world/20140616/1012255774.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/