SUPER-ALARM “Americans in military uniforms” took control of unit 2 of Europe’s largest nuclear power plant in Zaporozhe (Ukraine) / Zaporoże, Ukraina: “Amerykanie w wojskowych mundurach” wzięli pod kontrolę blok 2 największej siłowni A w Europie

http://www.segodnia.ru/news/141145

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/