Right Sector executed crew of junta armoured vehicle that encroached into Russia / Prway Sektor rozstrzelał załogę wozu opancerzonego, który wtargnął do Rosji

http://www.rg.ru/2014/06/16/bmp-site-anons.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/