SUPER ALARM Thousands of Russian-speaking mercenaries to do a bloody ethnic cleansing false flag to provoke Russian invasion in E. Ukraine / Tysiące rosyjskojęz. najemników ma wykonać fałszywą flagę krwawych czystek etnicznych, by sprowokować Rosję do inwazji

22.6.2014

MORE REVELATIONS on planned false-flag massacres of Russian speakers in E. Ukraine / Dalsze rewelacje o planie masakry fałszywej flagi na ruskojęzycznych na Wsch. Ukrainie

………………………..

http://novorus.info/news/policy/23986-22-iyunya-naemnikam-poruchili-etnicheskuyu-chistku-russkih-ukrainy.html

Dated 21.6.2014, original source for above, secondary source / Z datą 21.6.2014, pierwotne źródło powyższego, drugorzędnego źródła:

http://pravosudija.net/article/dvadcat-vtorogo-iyunya-prodolzhenie-etnicheskaya-chistka

[English translation at the bottom]

22 czerwca: najemnikom zlecono etniczną czystkę Rosjan na Ukrainie

22.6.2014 Centralna Agencja Informacyjna Noworosji, Novorus.info

Tłumaczył Janusz Sielicki 22.6.2014

 

W Waszyngtonie zdano sobie sprawę, że czas gra na stronę Rosji. Dlatego na najbliższe dwa – trzy dni zaplanowano wydarzenie, które może wnieść radykalny przełom w rozwoju konfliktu ukraińskiego. W Waszyngtonie są przekonani, że w ten sposób uda im się zmusić Rosję do interwencji.

Poroszenko otrzymał zalecenie wzmocnienia miłującej pokój retoryki o zawieszeniu broni, podczas gdy stacjonujący w węgierskim Debreczynie i Miszkolcu rosyjsko języczni najemnicy PMC «Academi» są postawieni w stan gotowości do wymarszu.

Począwszy od dnia 20 czerwca najwyższą aktywność obserwowano w Miskolcu. Broń i wyposażenie ładuje się do samochodów ciężarowych, z czego połowa – to wojskowe, a druga połowa – cywilne. W każdej chwili jeszcze można obserwować od 60 do 80 samochodów pod załadunkiem.

Przygotowuje także skład pociągu kolejowego. Mówimy o przerzuceniu na Południowy Wschód Ukrainy około dziesięciu tysięcy wspaniale wyposażonych bojowników, nie licząc personelu sztabów i zaopatrzenia. Wydano im mundury ukraińskie (możliwe, że także rosyjskie). Moje źródła przekazały treść otrzymanego przez personel PMC instruktażu.

Postawiono przed nimi zadanie rozpoczęcia na wielką skalę etnicznej czystki ludności rosyjsko języcznej. Szczegóły podam poniżej. Proszę wziąć pod uwagę, że nie mam zwyczaju używania takich określeń jak “faszyści”, “ludobójstwo” czy “czystka etniczna” w sensie przenośnym, albo jako inwektyw.

Od początku czystek etnicznych amerykańska maszyna propagandowa rozpocznie kampanię pudrowania mózgów społeczeństwa europejskiego. Zostanie ogłoszone, że masowe zabójstwa są popełniane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Celem nie jest przekonanie zachodniego społeczeństwa, że to jest rzeczywiście tak. Wystarczy zasiać wątpliwości i wywołać dezorientację.

Operacja jest zaplanowana w ten sposób, aby słabo zorientowani w sytuacji przedstawiciele zachodnich mediów nie zdążyli należycie rozeznać, kto się komu przeciwstawia. Przy tym u rosyjskich korespondentów powinno się stworzyć wrażenie, że bestialskich zbrodni dokonują Ukraińcy. W celu zamaskowania operacji na Zachodniej Ukrainie prowadzi się intensywny pobór rekrutów, rodziny których już zorganizowali w Europie akcję ażiotażnego popytu na używane kamizelki kuloodporne, począwszy od 4 klasy ochrony.

Powtarzam: Zadanie polega na tym, aby wywołać falę oburzenia w Rosji z powodu “ukraińskich zbrodni” i zmusić rząd do wprowadzenia wojsk, po czym będzie można ogłosić, że wydarzenia te zostały sprowokowane przez Rosję, aby uzasadnić inwazję.

Intensywność i czas trwania rzezi powinny zapewnić taki stopień oburzenia narodu Rosji, że każdy apel do międzynarodowych instancji z żądaniem skierowania na Południowy Wschód Ukrainy niezależnej komisji śledczej byłby odebrany jako słabość Kremla, jeżeli nie zdrada. Należy również uwzględnić, że zdecydowana większość tych specjalnie dobranych i wyszkolonych najemników w różnym stopniu włada językiem rosyjskim.

Czasu praktycznie już nie ma. Należy skoncentrować działania w dwóch kierunkach:

1. Przekonać wszystkich, kogo będzie można podłączyć na trasie przejazdu z węgierskiego Debreczyna i Miszkolca w kierunku Doniecka i Ługańska ciężarówek i pociągów z najemnikami, do gromadzenia i rozpowszechniania zdjęć i materiałów video. Można to i należy rozpocząć natychmiast.

2. Jeśli przez zebranie dowodów nie uda się uzyskać odwołania amerykańskiej operacji, dotyczącej organizacji ludobójstwa rosyjskiej i rosyjsko języcznej ludności na Ukrainie, to trzeba będzie przekonać siły samoobrony Donieckiej i Ługańskiej Republik, aby opuściły swoje stanowiska, których i tak nie zdołają utrzymać i zająć się ratowaniem ludzi. Później będzie można dokonać przegrupowania zgodnie z nową sytuacją.

Wymagana jest ewakuacja instytucji dla dzieci, osób starszych, tych kobiet, które nie są w stanie do noszenia broni, ale co jest szczególnie ważne i szczególnie skomplikowane – szpitali i klinik. Szczególny nacisk podczas instruktażu najemników był robiony na zdobycie szpitali i zabijanie wszystkich pacjentów.

Jeżeli nie uda się na czas zebrać dowodów dla międzynarodowego trybunału, to zapobiec tragedii będzie bardzo trudno. W chwili obecnej DRL i ŁRL nie mają wystarczających środków, aby zatrzymać dziesięć tysięcy uzbrojonych po zęby i wspaniale wyszkolonych zbójów z doświadczeniem bojowym. Szczególnie, jeśli się weźmie pod uwagę, że ich głównym celem – nie są punkty blokady dróg, i inne chronione obiekty, a ludność cywilna, zwłaszcza jej najbardziej bezradna część.

Nadal będę utrzymywał łączność ze źródłami w obozie wroga i będę przekazywał wszystko, czego uda się dowiedzieć dodatkowo.

///////////////////////////////////

NATO mercenaries to ethnically cleanse Russians in Ukraine

Novorus.info 22.6.2014, translation Piotr Bein

Washington knows that time is on Russia’s side. So in 2-3 days a false flag is planned that would radically change the Ukrainian crisis and force Russia to invade.

Poroshenko was instructed to increase pro-peace rhetoric, while Russian-speaking mercenaries of the private form Academi deployed to Hungary (cities Debrechen and Mishkolc) are combat ready. Since June 20, the highest acrtivity is observed in Mishkolc: arms and equipemt are loaded onto military and civilian trucks. At any moment there are 60 to 80 trucks being loaded. A railway train is also being loaded. All this to transfer some 10 thousand well-equipped soldiers, not counting their command and support troops, to S.E. Ukraine. They were issued Ukrainian uniforms (possibly Russian, too).

My sources received the text of instructions for Academi personnel: start a large-scale etnic cleansing of Russian-speakers in Ukraine. Details below. I don’t lightly use terms like fascist, genocide and ethnic cleansing.

In order to sow doubts and cause disorientation, the campaign will start with brainwashing Europeans that mass murders are being committed by separatists with Russia’s support. The operation is planned so that Western media, not being well-versed in Ukrainian events from the beginning, would not understand who kills whom. In turn, Russian reporters would be impressed that Ukrainian forces do the killing. Vigorous military draft in W. Ukraine serves to camouflage the planned false flag.

I repeat: the goal is to cause a wave of outrage in Russia at “Ukrainian crimes”, forcing Moscow to invade. Then, it would be announced that Russia has provoked the events to justify invasion.

Intensity and duration of the carnage should assure such an outrage among Russians that any apeal for int’l orgs to send investigators to S.E. Ukraine would be taken as Kreml’s weakness if not treason. Majority of Academi mercenaries speak Russian in varying degree of fluency. Practically there is no time left. Actions:

1. On the routes of trucks and trains carrying mercenaries from Debrechen and Mishkolc to Donetsk and Lugansk, people must take and disseminate pictures and videos, starting right away.

2. If collection of evidence does not suffice to stop the US genocidal operation against Russian-speakers in Ukraine, then Donetsk and Lugansk republics’ self-defence must be persuaded to leave their posts and re-deploy to protect civilians.

All institutions for children, elderly and sick as well as women unable to bear arms, but particularly hospitals and clinics — must be evacuated despite the complications involved. The mercenary instructions emphasize seizure of hospitals and killing of all patients.

Should assembly of evidence for an int’l tribunal fail, it would be very difficult to prevent a tragedy. Donetsk nor Lugansk republics don’t have sufficient manpower to stop the onslaught of 10 thousand well-trained and -armed thugs with combat experience. The thugs would not target road-blocks and other insurgent posts, but civilians at large, and the most defenseless ones, too.

I will keep contact with my sources and will pass on any new info as it comes.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/