Former presidents of Ukraine to Putin: don’t interfere in Ukraine internal matters, start negotiations / B. prezydenci Ukrainy do Putina: nie mieszać się w wewn. sprawy Ukrainy, zacząć negocjacje

http://www.vz.ru/news/2014/6/22/692270.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/