Slaviansk mayor: city services gradually rebuilt, eco-danger from sewer damage to as far as Rostov in Russia / mer Słowiańska: odbudowa infrastruktury miejskiej, eko-zagrożenie ściekami aż do Rostowa w Rosji

http://lifenews.ru/news/135504

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/