Moscow estimates huge Ukrainian losses if the country associates w. EU / Moskwa ocenia ogromne straty Ukrainy jeśli ta zwiąże się z UE

http://vz.ru/news/2014/6/27/693078.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/