Kiev refuses Russian humanitarian help / Kijów odmawia pomocy humanitarnej z Rosji

http://www.vz.ru/news/2014/6/28/693194.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/