Two killed in refugee bus shelling / 2 osoby zabite w obstrzale autobusu z uchodźcami

http://www.vz.ru/news/2014/6/28/693187.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/