Insurgents ready to take Lugansk airport / Powstańcy gotowi do zajęcia lotniska Lugańsk

http://www.vz.ru/news/2014/6/29/693266.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/