READ and WEEP: Children describe Kiev junta war / Dzieci opisują wojnę junty kijowskiej

[Po polsku na dole]

This translation I dedicate to SSon of a bitch Radek SSikorsSSky, “Polish” minister of foreign affairs.  — Piotr Bein

…………………

Children of war

Translation Piotr Bein

Komsomolskaya Pravda commentator, Alexandr Zhilin is in Lugansk thinking about what children feel while living in a war zone.

One can’t look at them without crying.

Neo-nazi junta shells them round the clock, targeting hospitals, kindergartens, orphanages, dormitories.

While within the reach of firefights, what do they go through, what do they reflect on?

Ksysha Yakovleva, 6 yr old, Lugansk: Most of all I fear that my mom and dad could be killed. Then I could not save my younger brother, 6 mo. old. Better they kill me…

Seryozha, 4 yr, Lugansk region:  My dad went to war. Mom and grandma cry every day  and tell nothing.  This makes me even more scared… Perhaps dad is no more?

Sasha Gorobil, 5 yr, Lugansk region:  I know what war smells like. It smells like the basement where we sleep with mom…

Sasha Bespalov, 3 yr, Donetsk region: I very much like to eat. Always…

Tanya Mahinya, 5 yr, Мariupol:  It’s more scary here than in horror movies. Funerals every day… It seems junta shells residencies, hospitals, kindergartens, homes for kids, dormitories…

Svetya Abramchuk, 4.5 yr, refugee from Slaviansk: Our home was bombed down. With mom and grandma, we lived in our cellar. When  a bomb hit our yard again, I started to stutter…

Misha Feloski, 5 yr, refugee from Kramatorsk: Putin will save us. Because Putin is our god and saviour. Mom says so. We have his picture from a newspaper…

Vanya Losko, 4 yr, Kramatorsk: When a bomb banged, I got scared and weed.  Now I wee every night when bangs are heard. Mom looks at me and cries aloud…

Sergey Fioktistov, 8 yr, Lugansk region: I dont fear to be killed, but if they kill my mom or grandma, I won’t be able to live…

Evgeniya Lyashenko, 9 yr, Donetsk region: During a war one begins to believe in God for real, not pretend-like. Because one understands: only God can defend you…

Tamara Ovleyenko, 6 yr, refugee from Slaviansk: War is when around you only evil, while good has been killed and buried somewhere far away…

///////////////////////

Tłumaczenie dedykuję SSkórwySSynowi SSikorSSky’emu  — Piotr Bein

…………………

Dzieci wojny

Tłumaczył Piotr Bein

Felietonista Komsomolskaja Prawda, Aleksandr Żilin jest w Lugańsku, zastanawiając się, co czują dzieci żyjące w strefie wojny.

Nie można patrzeć na nie niepłacząc.

Neo-hitlerowska junta ostrzeliwuje je całą dobę, celując w szpitale, przedszkola, sierocińce, internaty.

Będąc w zasięgu ognia walk, co przeżywają, o czym myślą?

Ksysza Jakowlewa, 6 lat, Lugańsk: Najbardziej boję się, że zabiją mamę i tatę i nie będę mogła ocalić młodszego, 6-miesięcznego brata. Niech lepiej zabiją mnie…

Sierioża, 4 latka, region Lugańsk: Tata poszedł na wojnę. Mama i babcia płaczą co dzień i nic nie powiedzą. Przez to jeszcze bardziej się boję… Może taty już nie ma?

Sasza Gorobil, 5 lat, region Lugańsk: Wiem jak pachnie wojna. Jakpiwnica  gdzie śpimy z mamą…

Sasza Bespałow, 3 latka, region Donieck: Bardzo chcę jeść. Cały czas…

Tania Machinja, 5 lat, Мariupol: Tu jest straszniej niż na filmach grozy. Codzień pogrzeby… Wygląda na to, że junta ostrzeliwuje domy, szpitale, przedszkola, domy dziecka, internaty…

Swietja Abramczuk, 4,5 lat, refugee from Slaviansk: Our home was bombed down. With mom and grandma, we lived in our cellar. When  a bomb hit our yard again, I started to stutter…

Misha Feloski, 5 yr, uchodźca z Kramatorska: Putin nas ocali. Bo Putin to nasz bóg i zbawiciel. Mama tak mówi. Mamy jego zdjęcie z gazety…

Wania Losko, 4 latka, Kramatorsk: Kiedy walnęła bomba, przestraszyłem się i zsiusiałem. teraz siusiam co noc gdy słychać wybuchy. Mama patrzy na mnie i płacze głośno…

Siergiej Fioktistow, 8 lat, region Lugańsk: Nie boję się zginąć, ale jak zabiją mi mamę czy babcię, nie będę mógł żyć…

Jewgienija Liaszenko, 9 lat, region Donieck: Na wojnie zaczyna się wierzyć w Boga naprawdę, nie na niby. Bo rozumie się, że tylko Bóg może obronić…

Tamara Owlejenko, 6 lat, uchodźca ze Słowiańska: Wojna jest wtedy, gdy wokół samo zło, a dobro zabili i pochowali gdzieś daleko…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/