Ukraine’s security service SBU: Russia hires “mercenaries and saboteurs” / bezpieka Ukrainy: Rosja rekrutuje “najemników i sabotażystów”

http://www.vz.ru/news/2014/6/29/693236.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/