WATCH and WEEP Mothers of killed insurgents to W. Ukrainian mothers: take your sons back, we don’t need to kill each other, someone else wins / Matki zabitych powstańców do matek Zach. Ukrainy: zabierzcie synów, niepotrzebujemy zabijać się, inni korzystają

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XgupiGncPHg?feature=player_embedded&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/