Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego

PB: bierny czy aktywny udział, w tym poparcie medialne, w zbrodni zatruwania wody pitnej przeznaczonej dla części narodu polskiego, podchodzi pod Konwencję o Ludobójstwie.

Andrzej Szubert: Droga dzielna Tereso, Na wstępie powinienem Tobie w sumie pogratulować. Agentura okupanta uznała Ciebie za na tyle niebezpieczną dla okupacyjnego układu, że przystąpiła do me(n)dialnego kontrataku stosując wypróbowaną metodę publicznego oczerniania i przedstawiania w możliwie najgorszym świetle osoby uznanej za niebezpieczną.
Podjęcie otwartej walki z żydomediami to w sumie strata czasu. W Twoim
przypadku szmatławiec “Nowy Łowiczanin” przynajmniej w internecie w pewnym
sensie już “zweryfikował” własne kłamstwa pisząc: “Po przebadaniu próbek
substancji pozostawionej w Ratuszu przez Teresę Wojdę nie stwierdzono w nich
obecności substancji szkodliwych dla zdrowia…”
Me(n)dia są ważnym elementem okupacyjnego układu i stąd osoby walczące z
okupantem nie mają praktycznie szans na zwycięstwo z nimi. Znam to z
własnego doświadczenia:
– W 2008 roku Kulisy Powiatu opublikowały wywiad z TW Piastem, w którym
zawarte były nieprawdziwe i niepochlebne wypowiedzi pod moim adresem.
Napisałem sprostowanie i wysłałem je mailem oraz papierową pocztą naczelnemu
Kulis – gnidzie Świeykowskiemu (obecnie senator Judeopolonii, w przeszłości
dziennikarz sorosowskiej szczekaczki RWE).
Kanalia Reykowski mojego sprostowania nie opublikował. Napisał tylko od
siebie krótkie oświadczenie, że redakcja KP otrzymała pismo ode mnie, ale że
nie jest pewna czy rzeczywiście ode mnie – tekstu mojego wyjaśnienia nie
opublikuje. Gnida Reykowski miał mój adres domowy, telefon, adres mailowy i
nie był w stanie sprawdzić autentyczności moich wyjaśnień.
Zwróciłem się w tej sprawie do Rady Etyki Mediów i zrozumiałem, że jest to
ta sama szajka. Otóż po dłuższej wymianie mailowej sekretarz “Rady” napisała
mi, że “Rada” nie podejmie kroków dyscyplinarnych przeciwko “Kulisom” a
jedynie życzy mi wytrwałości w walce o dobre imię i o prawdę.
– Wielokrotnie byłem (wspólnie z żoną) imiennie szkalowany przez Zionzeitung
gadzinówkę GW. Początkowo wysyłałem do niej sprostowania, ale pozostawały
one bez echa. Ograniczyłem się wówczas do pisania sprostowań kłamst Zionzeitzng GW na jej włanym forum. Tutaj np. jest mój tekst do Doroty Wodeckiej za to, że na łamach ogólnopolskiej GW zrobiła ze mnie “szantażystę”. A tutaj “list miłosny” do szefa opolskiego odprysku GW ws. innej jego propagandystki. Kłamstwa i brednie Zionzeitung GW opisywałem wielokrotnie na jej forum, choćby tutaj.
Udzielanie się na parchatych forach niesie za sobą niestety to niebezpieczeństwo, że zostanie się zaatakowanym i oczernionym przez anonimowych nasłanych pyskaczy. Co widać w komentarzach pod artykułem w szmatławcu “Łowiczanin”. Takoż nie polecam drogi “sądowej” O tym jak działa “polski” tzw. “wymiar sprawiedliwości” przekonałem się na własnej skórze – sędziowie – agentura okupanta – nagminnie łamali procedury, łamali przepisy artykułów KK i KPK. A nawet bezczelnie fałszowali protokoły posiedzenia “sondu”.
W zw. z powyższym myślę, że nalepszym wyjściem byłoby po prostu powiadomienie znajomych, na których opinii Ci zależy, o zajściu i artykule lokalnego szmatławca z odnośnym wyjaśnieniem. Wstępując na drogę walki z systemem należy liczyć się z tym, że będzie się opluwanym, oczernianym i przedstawianym w najgorszym świetle. Pomaga wtedy następująca dewiza: osądu mędrca nie obawiam się; o opinię głupców nie dbam.

……………………

https://docs.google.com/document/d/1ZWHCk3Ej5PlrLSq2wsepclbtbL2ls9GeAinyjor6qik/edit
Media lokalne chronią  przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.

Łowicz, 28.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
Luis Moreno-Ocampo

Prokurator Generalny RP
Andrzej Seremet

Wiceminister Sprawiedliwości
Michał Królikowski

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi
Wlazło Sławomir

Redaktor Naczelna
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Aleksandra Mróz

Redaktor Naczelny “Nowy Łowiczanin”
Wojciech Waligórski

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Kaliński

Skarga na antypolonizm gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin”.

Stanowczo protestujemy przeciw publikacji artykułu  pt. “Teresa Wojda zaatakowała żrącym płynem”, w gazecie lokalnej “Nowy Łowiczanin” nr.25 z 26.06.2014r., oraz w wydaniu internetowym pt:”Substancja żrąca w sali obrad? Sesja miejska przerwana (aktualizacja)”, które zawierają niezgodne z prawdą informacje o zdarzeniu, do jakiego doszło w tym dniu w Urzędzie Miasta Łowicza.
link: “Substancja żrąca w sali obrad.Sesja miejska przerwana.”
http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Substancja-zraca-w-sali-obrad-Sesja-miejska-przerwana–aktualizacja-/
Jest to ewidentne naruszenie prawa prasowego a zwłaszcza art.12 prawa prasowego, które brzmi:
cyt: art. 12.
1. Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,
art.13.
2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób(…)chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

Wojciech Waligórski jako właściciel, wydawca i Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” dopuścił się  opublikowania wizerunku z danymi osobowymi bez zgody Teresy Wojda a tekst opublikowano celowo pośpiesznie, bez jakichkolwiek dociekań prawdy.

Teresa Wojda jako jedna z 29 tysięcy mieszkańców Łowicza uznana przez prokuratora za pokrzywdzoną powstaniem bazy hydroszczelinowania jak też zatrutą wodą pitną, nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie rozgniotła na podłodze pojemniczek wody z czosnkiem w ramach słusznego protestu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na kontynuowanie zamachu przez Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na nasze organizacje, co  jest czynem ciągłym trwającym od 6 lat.

Władze Łowicza zamiast rozstrzygać skargę naszych organizacji zgodnie z prawem jako punktu obrad sesji dopuściły się karygodnego, bezpodstawnego, bezprawnego  nasłania policji na osobę protestującą na złamanie prawa przez Radę Miasta.

Tuż po wyjściu z sali obrad w ratuszu Teresa Wojda wyraziła chęć natychmiastowego wyjaśnienia policjantom okoliczności przed gmachem ratusza i nie zgadzała się na przewiezienie jej na komisariat policji a po wyjaśnieniach Polaków z policji zgodziła się złożyć wyjaśnienia na komendzie.

Policjanci musieli jednak wypełnić polecenie uzurpatorskich władz miasta Łowicza, które dofinansowują  ich działalność i   doprowadzić do przewiezienia  T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu. T.Wojda prosiła  policjantów aby dochodzili prawdy o okupancie i bronili swoich rodzin i Narodu Polskiego a oni wyrazili uznanie i podziw dla jej działalności.
Przy tym stwierdziła że to nie T.Wojda powinna być zabrana na przesłuchanie ale władze miasta powinny tłumaczyć się z dokonywanego zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza, z zamachu na  siedzibę naszych organizacji a także z zamachu na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”.
link: “Policja zatrzymała władze gminy Skierniewice”
http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/policja-zatrzymala-wladze-gminy-skierniewice,2338692,t,id.html#skomentuj

Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25.06.2014r. T.Wojda rozgniotła na podłodze a nie na krzesłach, jak celowo fałszywie podaje “Nowy Łowiczanin”, maleńki pojemnik o poj. 2 ml,  zawierający wodę z łowickiego wodociągu z dodatkiem niewielkiej ilości czosnku.

Pozostawione przez T. Wojda resztki szkła przekazane zostały natychmiast policjantom, którzy na komendzie policji w obecności T.Wojda wyrzucili do kosza. Uznali w pełni za wiarygodne jej wyjaśnienia, poparte okazaną bogatą dokumentacją. Nie sporządzono żadnego protokółu.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim. Poniżej opis sytuacji :
Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.
link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.
https://www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

Władze miasta bezpodstawnie i celowo wezwały ekipy ratunkowe straży i ratownictwa chemicznego z Łodzi w celu zdyskredytowania obrończyni mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego, Teresy Wojda oraz w celu  uznania jej jako osoby rzekomo stanowiącej zagrożenie dla osób postronnych.

Jest to działanie odwetowe władz miasta za demaskowanie przez nasze organizacje grupy przestępczej zainstalowanej w łowickim ratuszu, która dopuściła się działań ludobójczych na szkodę mieszkańców Łowicza i Polski.

Przy współudziale gazety “Nowy  Łowiczanin” ta łowicka grupa przestępcza czuje się bezkarna i podejmuje nawet tak zuchwałe i ironiczne działania jak zapraszanie podżegacza wojennego Szczynukowicza/Komorowskiego podającego się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wychowanego na talmudzie, do beszczeszczenia tradycyjnego Święta Bożego Ciała w Łowiczu poprzez sadzenie tzw. “dębu wolności” w zniewolonym przez mniejszość żydowską Łowiczu i w zniewolonej Polsce.
link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce!”
Stop talmudycznym rządom w Polsce !

T. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, którego podstępnie pozbawiono życia.
link: “Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z burmistrzem Miasta Łowicza na czele.”
https://docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit
link: “Prześladowanie i dyskryminacja Teresy  Wojda.”
https://docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit
link: “Żydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługuja się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.”

Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu  25.06.2014r., jak pisze redaktor NŁ, cyt;”protestowała przeciwko interwencji komorniczej w lokalu zarejestrowanym jako siedziba jej stowarzyszenia, które nazwała „zamachem uzurpatorskich władz na siedzibę obywatelskiej inicjatywy”, ponieważ po naszej pierwszej skardze komornik odstąpił od bezprawnej i bezpodstawnej egzekucji wtargnięcia do siedziby naszych organizacji.
Teresa Wojda protestowała przeciw nie rozpatrywaniu przez Radę Miejską w  Łowiczu naszej skargi na  Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę ZGM na kontynuowanie zamachu na siedzibę naszych organizacji, trwającego nieustannie od 2008 roku, co widać i słychać na nagraniu zamieszczonym na stronie “lowicz24.eu.” :
link: “Przerwane obrady miejskiej”
http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej
link: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenie i Obywatelskiego Ruchu Oporu.”

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Podkreślamy z cała mocą, że nasze organizacje nie mają żadnych zadłużeń ani nie ciążą na nich żadne wyroki sądowe !

W związku z bezprawnymi działaniami komornika wystąpiliśmy, zgodnie z obowiązującym prawem o zadośćuczynienie i opublikowanie w lokalnej prasie ogłoszeń następującej treści:

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

Umieszczenie na stronie tytułowej NŁ wpisu o treści, cyt.:”Teresa Wojda ze żrącym płynem wkroczyła na Radę Miejską ” wskazuje na celową zniewagę, szkalowanie i celowe skompromitowanie w oczach opini publicznej jak też bezpodstawne oskarżenie i wydanie publicznego wyroku na osobę ostrzegającą przed zagrożeniami sprowadzanymi przez żydowskie okupacyjne władze miasta Łowicza i Polski.

Taki tytuł sugeruje również jakoby Polacy nie mieli prawa uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej, obserwowania obrad i zabierania głosu a wejście na Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu było czynem zakazanym.

Naruszenie dóbr osobistych prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy Wojda przez gazetę “Nowy Łowiczanin”, który jest uczestnikiem nagonki medialnej i trwającego od 2008 roku zamachu na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje uznajemy  jako dyskryminację i znieważenie Teresy Wojda i Marii Bejda a także członków naszych organizacji jak też Narodu Polskiego.
Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu karnego, który brzmi :
Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej
Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
oraz art. 257 Kodeksu karnego o następującym brzmieniu:
Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jest to równocześnie współuczestniczenie gazety “Nowy Łowiczanin”  wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego w zamachu na nasze organizacje i podlega rygorom Kodeksu karnego z art.:
art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”
art. 216 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
Ponadto działania gazety “Nowego Łowiczanin” są złamaniem:
art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”
art. 24§1 Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.
Chronią  nas i Naród Polski m.in.:
art.85. Konstytucjii RP  “Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”
art.82. Konstytucji RP “Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.”
art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:
“Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Ponadto gazeta “Nowy Łowiczanin” jako tuba medialna urzędującego nielegalnie Burmistrza Miasta Łowicza i uzurpatorskiej Rady Miejskiej w Łowiczu,  (wszyscy wyłonieni w wyniku głośnej, nie rozliczonej afery wyborczej ! ) nie spełnił należnej mu roli ostrzegania i rzetelnego informowania społeczeństwa o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń. Celowo pomijał wystąpienia  naszych organizacji w obronie Łowicza i okolic oraz Narodu Polskiego a w tym m.in. na forum Parlamentu Europejskiego i do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO” http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.html
link: “LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW.” https://docs.google.com/document/d/1ZnWWBBosrhbUYRBeXq2yD33q1dIcjbHKzGkzCuYVh_c/edit

W ramach zadośćuczynienia, zgodnie z art.24 Kodeksu cywilnego żądamy :

1) żądamy zaniechania działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda i  Marii Bejda oraz naszych organizacji jak też na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego!

2) żądamy wpłaty  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”:
Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

3) żądamy opublikowania w  wydaniu gazetowym oraz internetowym Nowego Łowiczanina niniejszego wystąpienia w całości pt: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.”, na pierwszej i drugiej stronie wydania gazetowego, w 10 kolejnych wydaniach gazety oraz na stałe, na stronie głównej w “ www.lowiczanin.info  oraz w nagłówku na www.lowicz24.eu

4) żądamy wywieszenia na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu na 4 tygodnie, przeprosin o poniżej podanej treści  oraz plakatu  “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi! “ w formatach A3.

3) żądamy umieszczenia poniższej treści przeprosin w ogłoszeniach w “ Gazecie Wyborczej”, “Rzeczypospolitej” oraz w tygodniku “Wprost”, “Angora”

“Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” przeprasza Teresę Wojda, Marię Bejda, ich  rodziny oraz  aktywistów Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu oraz  wojowników Odziałów Obrony Koniecznej a także wszystkich czytelników  za kłamstwa zawarte w opisie przerwanej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Podkreślamy, że Teresa Wojda nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie wody z czosnkiem w ramach słusznego protesu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na m.in. burmistrza i dyrektorkę ZGM, na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywę Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU a rozpoczętego w 2008r.”

Nie spełnienie naszych żądań skutkować będzie wnioskiem o zawieszenie naruszającej prawo i wszelkie zasady moralne gazety lokalnej “ Nowy Łowiczanin”, której właściciel  Wojciech Waligorski słynie z naruszania prawa prasowego i niszczenia wizerunku wielu aktywnych Polaków z terenu powiatu łowickiego a w tym wielokrotnie w przeszłości naruszał dobra osobiste prezes Teresy Wojda i wizerunek naszych organizacji.

Działania gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin” i jej internetowego wydania “łowiczanin info” dowodzą   współudziału w przestępstwie antypolonizmu, zamachu na dobro chronione prawem, zniesławienia osób publicznych, co wpisuje się w dokonywanie przez mniejszość żydowską agresji, zawojowania terytorium Polski i ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Nadmieniamy, że od czterech lat społecznie i bezkompromisowo bronimy Narodu Polskiego przed ludobójczymi działaniami żydowskich okupacyjnych władz w Polsce. Nasze w pełni udokumentowane wystąpienia  do prokuratur różnych szczebli w obronie Narodu Polskiego zostały zlekceważone, co dowodzi stosowania w Polsce talmudycznej jurysdykcji  a  w związku z tym konieczne stało się  złożenie skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
link: “Skarga na agresję na Polskę, debelacje terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”
http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/
link; “Uwaga Polacy !! “
http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

UWAGA!
Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/