Żydzi, Rosja, Ukraina… bolszewia, Hołodomor, słuszny “antysemityzm”

ALEKSANDER SOŁŻENICYN  – “200 lat razem”

W obecnym konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą obydwie strony oskarżają się wzajemnie o antysemityzm i to paradoksalnie w sytuacji, kiedy w obydwu państwach oligarchowie żydowskiego pochodzenia odgrywają olbrzymią rolę.  Występowanie nastrojów antysemickich w obydwu krajach łatwo zrozumieć, biorąc pod uwagę historię tej części Europy. Właśnie ukazało się polskie tłumaczenie drugiej części książki wielkiego rosyjskiego pisarza i myśliciela, sowieckiego dysydenta  Aleksandra Sołżenicyna pt. 200 lat razem, w której autor opisuje fatalny wpływ Żydów na historię Rosji i  Ukrainy.  Nieprzypadkowo, książka ta prawie całkowicie została przemilczana na Zachodzie,  w odróżnieniu od innego dzieła tegoż autora pt. Archipelag Gułag, które przyniosło mu sławę i nagrodę Nobla.  Naruszyła ona bowiem pewne tabu i dogmaty lewicowej rzeczywistości, obowiązujące na Zachodzie. Rownież w Polsce, przez długi okres czasu żaden dziennikarz nie ośmielił się nawet wspomnieć o samym fakcie istnienia tej książki. Przyczyna tego stanu rzeczy leży we wszechogarniającej środowiska intelektualne, politycznie poprawnej atmosferze, autocenzurze i duszących oparach filosemityzmu – co upośledza te środowiska przekształcając je w pseudointelektualne karłowate twory. Stan ten należy zmienić, rzucając snop światła prawdy historycznej na zakłamane tematy.

http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=70

http://polskawalczaca.blogspot.com/2007/08/solzenicyn-o-roli-zydow-w-rewolucji.html

http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom1.html

W drugiej części swojego dzieła Sołżenicyn opisał zdominowanie przez Żydów partii komunistycznej, wsparcie USA dla rewolucji bolszewickiej, dominację Żydów na wszelkich szczeblach władz Rosji bolszewickiej, eksterminację rosyjskiej elity narodowej i cerkwi przez Żydów komunistów, odpowiedzialność Żydów za zbrodnie komunistyczne, czystki sowieckie, żydowski nepotyzm w organach sowieckich władz. Autorprzedstawił w swojej książce bez osłonek historię Żydów w Imperium Rosyjskim i ZSRR (w l. 1795-1995), a zwłaszcza ich udział w ruchu rewolucyjnym i w niszczącej chrześcijańską Rosję rewolucji bolszewickiej i sowieckiej państwowości. Autor rozprawia się z jednym z ostatnich tabu rewolucji komunistycznej, jakoby Żydzi byli zarówno sprawcami represji jak też ich ofiarami.  Książkę Dwieście lat razem, która jest prawdziwym kluczem do najnowszej historii Rosji, powinien przeczytać każdy kandydat na polskiego inteligenta.

Sołżenicyn zdawał sobie sprawę z tego, że po ukazaniu się tej  książki zostanie natychmiast okrzyknięty antysemitą, dlatego podkreśla, że Żydzi bolszewicy to byli odszczepieńcy a nie Żydzi z ducha.  Jednakże wybitna rola Żydów w reżimie sowieckim nie może być w żaden sposób usprawiedliwiona. W niedawno wydanej książce o Żydach w Rosji w XX wieku, żydowski pisarz rosyjskiego pochodzenia S. Margolin idzie tak daleko, że wspieranie bolszewickiego reżimu przez Żydów nazywa „historycznym grzechem Żydów”. Punktuje, na przykład, istotną rolę Żydów jako komendantów sowieckiego Gułagu obozów koncentracyjnych i pracy oraz rolę Żydów w systematycznym niszczeniu kościołów w Rosji. Ponadto dodaje: „Żydzi na całym świecie wspierali władzę sowietów; milczeli w obliczu jakiejkolwiek krytyki opozycyjnej.”                                                                     http://radtrap.wordpress.com/2011/10/31/rola-zydow-w-rewolucji-bolszewickiej-i-we-wczesnych-latach-sowieckiego-rezimu/

http://www.kontrowersje.net/tresc/solzenicyn_dwiescie_lat_razem

http://rafzen.wordpress.com/2011/10/31/rewolucja-zydowska-w-1917-roku/

Kevin McDonald, kalifornijski profesor-neodarwinista, który  napisał  Kulturę krytyki, przedstawił szerszy problem. Wyjaśniał on rolę Żydów w radykalnych ruchach XX wieku, od bolszewizmu do feminizmu, tym, że uczestnicy, nie zawsze świadomie, mieli na celu pożytek dla żydostwa, jako grupy socjalnej. Tak więc, zniszczenie szlachty i wyższej klasy średniej w Rosji zrobiło miejsce dla pnących się do góry po społecznej drabinie Żydów.
http://www.israelshamir.net/Polish/Polish11.htm

Wprawdzie bolszewiccy Żydzi byli ateistami i wrogo się odnosili do wszystkich religii, ale
szczególną nienawiść jaką czuli do chrześcijaństwa, zaszczepiono im już w dzieciństwie.
Przecież w większości pochodzili oni z rodzin ortodoksyjnych Żydów.  Kapłanów wysłanych do gułagu traktowano z wyjątkowo perwersyjnym okrucieństwem.  Sołżenicyn opisywał kiedyś scenę, w której uwięzionych popów wypędzono nago na trzaskający mróz i polewano wodą.  Czy ktoś slyszał, żeby podobnie postępowano z rabinami?
“Pod rządami bolszewickimi kościoły chrześcijańskie w Rosji stały się prawdziwymi „kościołami męczeństwa”. Przez całe dziesięciolecia poddawano je straszliwemu terrorowi, wyrażającemu się między innymi w fizycznej eksterminacji wielkiej części duchownych. Według oficjalnych danych podanych przez Aleksandra Jakowlewa, przewodniczącego komisji powołanej dla zbadania przestępstw popełnionych w czasie rządów komunistycznych i rehabilitacji osób niewinnych, w okresie od 1917 do 1985 pod rządami sowieckimi zamordowano około 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a 300 tysięcy internowano. Tylko w latach 1918-1939 zamordowano ponad 130 biskupów prawosławnych. Wymordowano również wiele tysięcy wiernych za ich próby obrony wiary i kościołów.”

http://arkapana.republika.pl/nowak1.html

Z rosyjskiej duszy chciano całkowicie wyrwać chrześcijaństwo. Fakt, że ono w Rosji przetrwało graniczy nieomal z cudem. Zastanawiające, że hierarchia współczesnego kościoła katolickiego, ignorując smutną lekcję historii, przyjęła pokutną pozę bicia się w piersi za “przewinienia” wobedc Żydów. Czy nie jest to najlepszy dowód na pogłębiajacy się proces “judaizacji” kościoła katolickiego?
Dla nas Polaków wyjątkowo ciekawa może być pierwsza część omawianej książki Sołżenicyna pt. Do rewolucyjnej Rosji, ponieważ Autor opisuje w niej historyczną rolę Polski w szczególnie nieodpowiedzialnym, wręcz bezmyślnym i uprzywilejowanym traktowaniu Żydów.  W sytuacji kiedy Żydów wypędzano z kolejnych krajów europejskich, szlachecki Sejm i polscy królowie otwierali dla nich szeroko bramy kraju, nadając im kolejne przywileje, aż Polskę okrzyknięto rajem dla Żydów (paradisus Judaeorum) a nawet Judeopolonią.  Pod koniec XVIII wieku populacja Żydów w Polsce wynosiła okolo 10% ludności kraju i była najliczniejsza w Europie.
http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_952.html

Według niektórych autorów, gdyby  nie Polska, Żydzi zniknęliby z terenów Europy. Polscy królowie znani byli w Europie jako protektorzy Żydów. Jeszcze w 1550 roku kiedy polski król Zygmunt August zażądał, żeby Żydom pozwolono na wolny wjazd do Rosji, car Iwan Groźny odmówił temu żądaniu takimi słowami: “w swoje państwo Żydom my w żaden sposób wjeżdżać nie pozwalamy, zagnieżdżania się w swoich państwach licha żadnego widzieć nie chcemy, a chcemy tego, żeby Bóg dał aby ludzie w moich państwach mieli spokój i żyli bez każdego zgorszenia. A ty, bracie nasz, naprzod byś o Żydach do nas nie pisał , oni rosyjskich ludzi od chrześcijaństwa odwodzili i trujący napój na nasze ziemie przywozili i paskudztwa licznym ludziom naszym robili.”

http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=55

Pazerni polscy Żydzi wzięli aktywny udział w polskim Drang nach Osten, który skończył się dla naszego kraju fatalnie.  Po podpisaniu Unii Lubelskiej włączono do Polski tereny byłej Rusi Kijowskiej.
Sołżenicyn pisze:
“Podstawową ludnością tych stron było prawosławne chłopstwo, długo mające znaczne swobody i uwolnienie od podatków. Teraz zaczęła się intensywna kolonizacja Ukrainy przez polską szlachtę przy udziale Żydow. Kozaków przywiązano do ziemi i zobowiązano do pańszczyzny i danin… Katoliccy ziemianie obarczali prawosławnych chłopów rozmaitymi podatkami i obowiązkami, i w tej eksploatacji Żydom przypadła szczególna rola. Żydzi wykupywali od panów-ziemian “propinację”, to jest prawo wytwarzania i sprzedaży wódki oraz uzyskiwali prawo działalności i w innych dziedzinach gospodarki. Żyd-arendarz, zajmując miejsce pana, otrzymywał, oczywiście niecałkowicie, ale w znacznej mierze, – tę władzę nad chłopem, która wcześniej należała do właściciela ziemskiego i taki Żyd-arendarz… starał się wyciągnąć z chłopa możliwie największy zysk. W takiej sytuacji nienawiść chłopa … skierowała się i na katolickiego pana i na Żyda-arendarza. I oto z tego powodu, kiedy w 1648 г. rozpętało się straszne powstanie Kozaków pod przewodnictwem Chmielnickiego, Żydzi, na równi z Polakami, padli ofiarą, zginęły dziesiątki tysięcy Żydow.  Żydzi, przyciągani na Ukrainę naturalnymi jej bogactwami i zachęcani do tego przez polskich magnatów, kolonizującymi kraj, zajęli znaczące miejsce w gospodarczej stronie jej życia… Służąc interesom właścicieli ziemskich i rządu… Żydzi ściągnęli na siebie nienawiść ludności”. N.I. Kostomarow dodaje do tego, że Żydzi “dzierżawili nie tylko rożne dziedziny ziemiańskiej gospodarki (Polaków), ale także i prawosławne kościoły, nakładając nawet opłaty za chrzest niemowląt ”.  “Około osiemnastego stuleciu handel winem i wodką stał się prawie głównym zajęciem Żydow ”. -“Ten proceder często tworzył napięcia między Żydem a pozbawionym praw chłopem, ktory pił w szynku nie z dostatku, a z powodu skrajnej biedy.”

http://marucha.files.wordpress.com/2013/04/aleksander-solzenicyn-dwiescie-lat-razem-t-1.pdf

Jakże głęboko ten polsko-żydowski ucisk i poczucie krzywdy musiało tkwić w świadomości ukraińskiego społeczeństwa, skoro jeszcze kilka wieków później nienawiść do “polskich panów” była motywem potwornych zbrodni, jakich dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na polskiej ludności Wołynia. Tym razem jednak ich głównymi ofiarami nie była polska szlachta lub Żydzi, ale niewinni polscy chlopi – osadnicy na Ukrainie.
http://wolyn1943.eu.interiowo.pl/artykuly.html

http://prawy.pl/historia/3467-lista-135-sposobow-mordowania-przez-upa

Przez wele lat tematem tabu była zbrodnia sowietów dokonana na narodzie ukraińskim, kiedy to w latach 1930-ych zagłodzono na śmierć wiele milionów ukraińskich, prawosławnych chłopów.
Ukraińskie ziemie stały się wielkim obozem śmierci. Wymarły cale wsie a masowe groby pokryły miejscowy krajobraz. Zniknęło prawie 25% populacji. Jedną z przyczyn tego milczenia był olbrzymi udział żydowskich komisarzy i opanowanego przez Żydow aparatu NKWD w przeprowadzeniu Holodomoru.  Za całą akcję z ramienia Stalina odpowiedzialny byl Żyd Lazar Mojsiejewicz Kaganowicz (Kogan).
http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/HOLODOMOR-czyli-mordowanie-za-pomoca-glodu-James-Perloff-2805

Hołodomor – kolejny dowód na to, iż Żydzi należą do największych masowych morderców wszechczasów

Niekiedy zbrodnie te przypisuje się rosyjskiemu nacjonalizmowi i szowinizmowi w zwalczaniu ukraińskiego nacjonalizmu. Dlatego niezbędne było tutaj przypomnienie korzeni tej wzajemnej historycznej nienawiści, w tym udziałowi w nich Żydow, które tkwią również w historii Polski.

Bob Kordecky (Chicago)
bkordecky8@gmail.com

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/