Residents massively flee from heavily bombarded Kramatorsk / Mieszkańcy masowo uciekają z ciężko bombardowanego Kramatorska

http://www.vz.ru/news/2014/7/2/693789.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/