Russia: airborne troops inspection finished: 65k men, 5.5k vehicles, 56 choppers and full supply transported in 270 flights over 3.5k km / Przegląd desantu Rosji: 65 tys. żołnierza, 5500 pojazdów, 56 helikopterów i pełne zaopatrzenie przewiezione 3500 km w 270 lotach

http://www.vz.ru/society/2014/7/2/693771.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/