Strelkov: junta buys 20 airplanes and some tanks in Romania and Hungary / Striełkow: Junta nabywa 20 samolotów i jakieś czołgi w Rumunii i na Węgrzech

http://www.vz.ru/news/2014/7/3/693946.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/