Kiev counts 120 tanks and armoured vehicles on insurgent side / Kijów naliczył 120 czołgów i wozów pancernych po stronie powstańców

http://vz.ru/news/2014/7/4/694232.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/