Strelkov: genocide in Donbass, Slavianks would hold a week / Striełkow: ludobójstwo w Donbasie, Słowiańsk wytrzyma tydzień

Срочное заявление Игоря Стрелкова: враг проводит геноцид мирного населения Донбасса, Славянск сможет держаться еще неделю (видео)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/