APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO

Łowicz, 03.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prokuratora Rejonowa
w  Łowiczu

Powiatowa Komenda Policji
w Łowiczu

Jako :
1) petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012
2) autorki skargi do Prokuratora Głównego Miedzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, zawojowanie terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.
3) pokrzywdzone wraz z 38 milionami Polaków przez władze wszelkich  szczebli w Polsce
4) uznane  wraz z mieszkańcami Łowicza przez Prokuratura Rejonowego  w Łowiczu  za pokrzywdzone :

1) bezprawnym przekazaniem polskiej ziemi w Łowiczu na Bratkowicach na własność i we władanie amerykańskiej firmie United Oilfield Services na bazę hydroszczelinowania w celu dokonywania ludobójczych eksperymentów związanych z wydobywaniem węglowodorów na korzyść żydowskiego kartelu wydobywczego a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego

2) bezprawnym przekazaniem wodociągów miejskich w Łowiczu, niezbywalnej własności jego mieszkańców, prywatnej firmie z Izraela i dokonywaniem przez tą firmę ludobójczych eksperymentów dodawania  trucizn do wody pitnej i czerpania korzyści finansowych z tego procederu

4) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Bumistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Kalińskim na czele

3) odmową wszczęcia śledztwa w powyższych sprawach z naszych w pełni zasadnych i doskonale udokumentowanych skarg na łamanie prawa przez okupacyjne władze wszelkich szczebli w Polsce

Domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Do wszystkich Polaków,
Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,
Dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,
wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych
oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !
Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !
Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !
Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !
To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !
Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!
Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.
Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.
Oto opis sytuacji :
Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.
link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.
https://www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/